סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
גמל להשקעה
  סטית תקןדמי ניהוליתרת נכסיםחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתמספרשם 
0.000.00%0.73
0%
0%
0%
0.66%
7843אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי.1
0.000.00%4.80
0%
0%
0%
1.48%
7860מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות .2
0.000.00%0.62
0%
0%
0%
0.01%
7861מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר.3
0.000.00%0.60
0%
0%
0%
-0.01%
7862מיטב דש גמל להשקעה מסלול אג"ח .4
0.000.00%0.64
0%
0%
0%
0.26%
7863מיטב דש גמל להשקעה מסלול הלכה.5
0.000.00%1.91
0%
0%
0%
1.36%
7867מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות.6
0.000.00%0.21
0%
0%
0%
0%
7892קל גמל להשקעה מדד מניות.7
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
7893קל גמל להשקעה מדד אג"ח.8
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
7894קל גמל להשקעה מדד אג"ח ישראל.9
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
7895קל גמל להשקעה מדד ללא מניות.10
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
7896קל גמל להשקעה מדד חו"ל.11
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
7897קל גמל להשקעה אג"ח ללא מניות.12
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
7898קל גמל להשקעה מניות מניות .13
0.000.00%24.74
0%
0%
0%
0.57%
8675חסכון טופ כללי .14
0.000.00%3.37
0%
0%
0%
0.01%
8678חסכון טופ אג"ח.15
0.000.00%3.02
0%
0%
0%
0.61%
8683חסכון טופ פאסיבי מניות.16
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
7899קל גמל להשקעה אג"ח משולב במניות - פאסיבי.17
0.000.00%7.72
0%
0%
0%
0.23%
8684חסכון טופ פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות.18
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
7900קל גמל להשקעה כללי כללי.19
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
7901קל גמל להשקעה שיקלי כספית.20
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
7902קל גמל להשקעה אג"ח משולב מניות.21
0.000.00%1.53
0%
0%
0%
0.13%
7905אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות.22
0.000.00%10.86
0%
0%
0%
0.28%
7906אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות.23
0.000.00%11.08
0%
0%
0%
2.3%
7907אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי.24
0.000.00%17.66
0%
0%
0%
0.59%
7908אקסלנס גמל להשקעה כללי .25
0.000.00%21.43
0%
0%
0%
0.57%
7909אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי.26
0.000.00%0.39
0%
0%
0%
0.01%
7931מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר.27
0.000.00%0.90
0%
0%
0%
0.01%
7932מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי.28
0.000.00%1.08
0%
0%
0%
-1.53%
7933מגדל גמל להשקעה חו"ל .29
0.000.00%4.34
0%
0%
0%
1.81%
7934מגדל גמל להשקעה מניות .30
0.000.00%7.66
0%
0%
0%
0.27%
7935מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות.31
0.000.00%1.20
0%
0%
0%
0.01%
8693חסכון טופ שיקלי טווח קצר.32
0.000.00%0.33
0%
0%
0%
0.57%
8716חסכון טופ מסלול הלכה.33
0.000.00%21.30
0%
0%
0%
0.84%
11390ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי .34
0.000.00%0.15
0%
0%
0%
-0.05%
11393ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות.35
0.000.00%9.33
0%
0%
0%
2.17%
11394ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות .36
0.000.00%2.04
0%
0%
0%
1.49%
11407אינפיניטי גמל להשקעה מניות .37
0.000.00%5.85
0%
0%
0%
0.94%
11411אי.בי.אי. גמל להשקעה מחקה מדד S&P500.38
0.000.00%1.11
0%
0%
0%
-1.41%
7842אנליסט קופת גמל להשקעה חו"ל .39
0.000.00%14.18
0%
0%
0%
0.6%
7936מגדל גמל להשקעה כללי.40
0.000.00%0.66
0%
0%
0%
0.55%
7937מגדל גמל להשקעה הלכתי.41
0.000.00%0.64
0%
0%
0%
1.38%
7957אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד ת"א 25.42
0.000.00%1.76
0%
0%
0%
0.98%
7958אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד S&P500.43
0.000.00%0.28
0%
0%
0%
0.34%
7960אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול מחקה מדד תל בונד 20.44
0.000.00%0.17
0%
0%
0%
0%
7963אינטרגמל קופת גמל להשקעה מסלול כספי.45
0.000.00%6.04
0%
0%
0%
0.58%
7973אי.בי.אי. גמל להשקעה כללי .46
0.000.00%8.51
0%
0%
0%
0.25%
7974אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - כללי.47
0.000.00%3.36
0%
0%
0%
2.46%
7975אי.בי.אי. גמל להשקעה מניות .48
0.000.00%6.65
0%
0%
0%
0.95%
7976אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות.49
0.000.00%32.74
0%
0%
0%
0.65%
7978מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי .50
0.000.00%1.07
0%
0%
0%
0.66%
7979מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי.51
0.000.00%5.64
0%
0%
0%
0.37%
7980מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות.52
0.000.00%0.67
0%
0%
0%
0.01%
8523שיקלי טווח קצר.53
0.000.00%2.94
0%
0%
0%
0.09%
7981מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות.54
0.000.00%243.37
0%
0%
0%
0.85%
7798אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי.55
0.000.00%42.73
0%
0%
0%
2.22%
7799אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות .56
0.000.00%51.05
0%
0%
0%
0.03%
7800אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות.57
0.000.00%11.21
0%
0%
0%
0.47%
7986אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות.58
0.000.00%6.40
0%
0%
0%
0.37%
7988כלל גמל לעתיד כללי.59
0.000.00%0.16
0%
0%
0%
0%
7989כלל גמל לעתיד אג"ח.60
0.000.00%0.02
0%
0%
0%
0%
7990כלל גמל לעתיד אג"ח ממשלתי.61
0.000.00%0.27
0%
0%
0%
1.62%
7991כלל גמל לעתיד מניות .62
0.000.00%0.77
0%
0%
0%
0.19%
7992כלל גמל לעתיד אג"ח עד 15% מניות .63
0.000.00%0.00
0%
0%
0%
0%
7993כלל גמל לעתיד שיקלי טווח קצר.64
0.000.00%0.05
0%
0%
0%
0%
7994כלל גמל לעתיד הלכה .65
0.000.00%4.92
0%
0%
0%
0.35%
7998הלמן-אלדובי להשקעה כללי.66
0.000.00%3.10
0%
0%
0%
0.24%
7999הלמן-אלדובי להשקעה פאסיבי-כללי.67
0.000.00%0.58
0%
0%
0%
1.01%
8003הלמן-אלדובי להשקעה מניות .68
0.000.00%0.03
0%
0%
0%
0%
8004הלמן-אלדובי להשקעה שריעה.69
0.000.00%11.15
0%
0%
0%
0.81%
9638אינפיניטי גמל להשקעה כללי .70
0.000.00%2.85
0%
0%
0%
0.19%
9639אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות.71
0.000.00%4.70
0%
0%
0%
-0.35%
7801אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות.72
0.000.00%0.69
0%
0%
0%
0%
7802אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי.73
0.000.00%62.23
0%
0%
0%
0.49%
7810פסגות גמל להשקעה כללי.74
0.000.00%14.36
0%
0%
0%
1.4%
7811פסגות גמל להשקעה מניות .75
0.000.00%2.86
0%
0%
0%
-0.07%
7812פסגות גמל להשקעה אג"ח.76
0.000.00%2.88
0%
0%
0%
-1.52%
7813פסגות גמל להשקעה חו"ל .77
0.000.00%10.07
0%
0%
0%
0.07%
7814פסגות גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות.78
0.000.00%0.75
0%
0%
0%
0.01%
7815פסגות גמל להשקעה אג"ח קונצרני.79
0.000.00%36.95
0%
0%
0%
0.96%
7834אנליסט קופת גמל להשקעה כללי .80
0.000.00%11.24
0%
0%
0%
2.17%
7836אנליסט קופת גמל להשקעה מניות .81
0.000.00%2.51
0%
0%
0%
0.15%
7837אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח .82
0.000.00%0.39
0%
0%
0%
0.05%
7839אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר.83
0.000.00%34.65
0%
0%
0%
0.68%
8211כללי.84
0.000.00%7.01
0%
0%
0%
0.2%
8520אג"ח עד 10% מניות.85
0.000.00%11.12
0%
0%
0%
0.5%
8521אג"ח עד 20% מניות.86
0.000.00%4.44
0%
0%
0%
1.8%
8522מניות .87
     0.00%0.00%0.00%0.56%0.00%ממוצע