סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
חיסכון לכל ילד
  סווגסטית תקןדמי ניהוליתרת נכסיםחמש שניםשלוש שניםשנהתחילת שנהתשואה חודשיתמספרשם 
הלכה יהודית0.000.00%10.21
0%
0%
0%
0%
0%
9113אינטרגמל חיסכון לילד - הלכה.1
הלכה איסלאמית0.000.00%3.16
0%
0%
0%
0%
0%
9303אינטרגמל חיסכון לילד - שריעה.2
סיכון בינוני0.000.00%3.06
0%
0%
0%
0%
0.25%
9414אינטרגמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.3
סיכון מוגבר0.000.00%19.03
0%
0%
0%
0%
0.39%
9420אינטרגמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.4
סיכון מועט0.000.00%58.36
0%
0%
0%
0%
0.16%
9421אינטרגמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט.5
הלכה יהודית0.000.00%58.75
0%
0%
0%
0%
0.43%
9555הראל חסכון לילד - הלכה.6
סיכון מועט0.000.00%65.92
0%
0%
0%
0%
0.18%
9896מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט.7
סיכון בינוני0.000.00%15.29
0%
0%
0%
0%
0.28%
9897מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.8
סיכון מוגבר0.000.00%9.65
0%
0%
0%
0%
0.79%
9898מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.9
סיכון מועט0.000.00%61.52
0%
0%
0%
0%
0.05%
11310אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט.10
סיכון מוגבר0.000.00%10.68
0%
0%
0%
0%
1.6%
11311אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.11
סיכון בינוני0.000.00%11.30
0%
0%
0%
0%
0.53%
11312אקסלנס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.12
הלכה יהודית0.000.00%13.81
0%
0%
0%
0%
0.23%
11320מנורה מבטחים חסכון לילד - הלכה.13
סיכון מועט0.000.00%69.32
0%
0%
0%
0%
-0.03%
11321מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט.14
סיכון בינוני0.000.00%19.47
0%
0%
0%
0%
0.34%
11322מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.15
סיכון מוגבר0.000.00%13.48
0%
0%
0%
0%
0.85%
11323מנורה מבטחים חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.16
סיכון מועט0.000.00%108.50
0%
0%
0%
0%
0%
11325אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט.17
סיכון בינוני0.000.00%241.75
0%
0%
0%
0%
0.34%
11326אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.18
סיכון מוגבר0.000.00%518.44
0%
0%
0%
0%
1.2%
11327אלטשולר שחם חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.19
הלכה יהודית0.000.00%91.68
0%
0%
0%
0%
0.52%
11328אלטשולר שחם חיסכון לילד - הלכה .20
הלכה יהודית0.000.00%3.96
0%
0%
0%
0%
0.26%
11335אקסלנס חיסכון לילד - הלכה .21
סיכון מועט0.000.00%58.03
0%
0%
0%
0%
-0.21%
11343קל גמל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט.22
סיכון בינוני0.000.00%0.38
0%
0%
0%
0%
0.48%
11344קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.23
סיכון מוגבר0.000.00%0.40
0%
0%
0%
0%
1.43%
11345קל גמל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.24
הלכה איסלאמית0.000.00%9.09
0%
0%
0%
0%
-0.07%
11352הלמן-אלדובי חיסכון לילד- שריעה.25
הלכה יהודית0.000.00%2.19
0%
0%
0%
0%
0.23%
11353הלמן-אלדובי חיסכון לילד- הלכה.26
סיכון מועט0.000.00%60.89
0%
0%
0%
0%
-0.08%
11354הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מועט.27
סיכון בינוני0.000.00%10.45
0%
0%
0%
0%
0.33%
11355הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.28
סיכון מוגבר0.000.00%8.19
0%
0%
0%
0%
0.77%
11356הלמן-אלדובי חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.29
סיכון מועט0.000.00%59.06
0%
0%
0%
0%
0.17%
11365אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט.30
סיכון בינוני0.000.00%19.78
0%
0%
0%
0%
0.64%
11366אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.31
סיכון מוגבר0.000.00%18.48
0%
0%
0%
0%
1.43%
11367אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.32
סיכון בינוני0.000.00%1.79
0%
0%
0%
0%
0.7%
11372אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.33
סיכון מוגבר0.000.00%3.06
0%
0%
0%
0%
0.15%
11373אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.34
סיכון מועט0.000.00%57.80
0%
0%
0%
0%
0.32%
11374אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט.35
סיכון מועט0.000.00%85.10
0%
0%
0%
0%
0.14%
11375הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט.36
סיכון בינוני0.000.00%41.47
0%
0%
0%
0%
0.51%
11376הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.37
סיכון מוגבר0.000.00%34.77
0%
0%
0%
0%
1.57%
11377הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון גבוה.38
סיכון מועט0.000.00%64.63
0%
0%
0%
0%
-0.05%
11380פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט.39
סיכון בינוני0.000.00%19.84
0%
0%
0%
0%
0.31%
11381פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.40
סיכון מוגבר0.000.00%39.59
0%
0%
0%
0%
1.11%
11382פסגות חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.41
הלכה יהודית0.000.00%14.47
0%
0%
0%
0%
0.25%
9895מגדל חסכון לילד - הלכה.42
הלכה יהודית0.000.00%241.12
0%
0%
0%
0%
0.34%
11383פסגות חיסכון לילד - הלכה.43
סיכון מועט0.000.00%66.49
0%
0%
0%
0%
0.1%
11385מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט.44
סיכון בינוני0.000.00%32.07
0%
0%
0%
0%
0.49%
11386מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני.45
סיכון מוגבר0.000.00%19.16
0%
0%
0%
0%
1.46%
11387מיטב דש חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר.46
הלכה יהודית0.000.00%38.84
0%
0%
0%
0%
0.34%
11388מיטב דש חיסכון לילד - הלכה .47
     51.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.48% ממוצע