סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מדד


מט"חמניות


שיקלי

כללי-כללי
כללי-ללא מניות

אג"ח
אג"ח-אג"ח
אג"ח-אג"ח לא צמוד
אג"ח-אג"ח ללא מניות
אג"ח-אג"ח ממשלתי
אג"ח-אג"ח קונצרניות
אג"ח-אג"ח צמוד מדד
אג"ח-חו"ל- פאסיבי
כללי
אג"ח-ללא מניות
אג"ח-משולב מניות-פאסיבי
אג"ח-משולב מניות
אג"ח-פאסיבי
ללא סווג

אג"ח
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
1.010.63%28.96%8.61%2.72%0.18% קופת גמל הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניות 107
1.020.72%29.04%8.48%2.62%0.15% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות 395
0.560.55%21.19%3.77%1.40%0.11% קופת גמל הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח צמוד מדד 722
0.850.84%38.62%12.94%4.04%0.09% קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות 1038
0.390.33%13.63%3.58%0.30%0.06% קרן השתלמות ק.ל.ע מסלול אג"ח עד 25% מניות 1433
0.860.78%40.21%13.43%4.25%0.05% קופת גמל ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות 1035
0.810.94%0.00%6.61%1.28%0.03% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 2252
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות 7635
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות 7800
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות 7801
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% פסגות גמל להשקעה אג"ח 7812
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% פסגות גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות 7814
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% פסגות גמל להשקעה אג"ח קונצרני 7815
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח 7818
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות ק.ס.מ אג"ח 1820
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח 7837
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות 7905
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 7906
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי 7932
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות 7935
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מסלול מחקה מדד תל בונד 20 7960
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה 7962
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות 7980
1.150.77%37.58%11.23%1.86%0.00% קופת גמל הראל אג"ח עד 25% מניות 101
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% חסכון טופ אג"ח 8678
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% חסכון טופ פאסיבי - אג"ח עד 25% במניות 8684
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אג"ח עד 10% מניות 8520
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אג"ח עד 20% מניות 8521
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות 7981
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות 7986
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 9639
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות 11393
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי אג"ח עד 15% במניות 11409
0.160.26%5.38%-0.38%-0.08%-0.03% קרן השתלמות עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 1404
0.260.40%6.72%0.81%0.18%-0.14% קרן השתלמות רום רביד אג"ח ללא מניות 1257
0.000.35%0.00%0.00%1.95%-0.16% קופת גמל אינטרגמל תגמולים - מדד "תל בונד 20" 8698
0.000.35%0.00%0.00%1.96%-0.17% קרן השתלמות "אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 8704
0.920.77%32.60%9.25%2.14%-0.17% קרן השתלמות הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות 416
0.930.68%33.64%9.67%2.22%-0.17% קופת גמל הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות 502
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.17% קרן השתלמות אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות 9803
0.000.00%0.00%0.00%1.34%-0.19% קרן השתלמות רעות אג"ח עד 10% במניות 8891
0.120.24%4.63%0.40%0.16%-0.20% קופת גמל קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות 1434
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.21% קרן השתלמות מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות 9662
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.22% קופת גמל מיטב דש גמל פאסיבי מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 1692
1.250.71%27.92%5.84%4.26%-0.23% קופת גמל אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני 1490
0.900.77%22.52%5.36%2.09%-0.24% קרן השתלמות מנורה השתלמות אג"ח קונצרני 1110
0.840.66%27.60%10.18%3.51%-0.25% קופת גמל הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג"ח עד 25% מניות 521
1.240.71%27.49%5.43%4.13%-0.26% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני 1491
0.000.00%0.00%0.00%0.63%-0.28% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות 8885
0.880.64%28.28%8.54%0.73%-0.28% קופת גמל פסגות גדיש אגח עד 20% מניות 270
0.760.69%21.64%4.76%1.45%-0.29% קופת גמל מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד 875
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.29% קרן השתלמות הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח עד 25% מניות 8597
0.370.74%10.70%3.40%0.27%-0.29% קופת גמל ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל 1360
0.600.73%19.95%5.86%0.49%-0.30% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות 385
0.740.77%21.07%4.67%1.41%-0.31% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד 881
0.330.83%10.00%3.01%0.22%-0.32% קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל 1361
0.000.57%0.00%0.00%1.13%-0.33% קופת גמל אקסלנס גמל פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 8624
0.000.59%0.00%0.00%1.17%-0.33% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 8628
0.000.21%0.00%0.00%2.34%-0.33% קרן השתלמות אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות 8679
0.550.67%17.00%4.47%2.03%-0.39% קופת גמל הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות 1335
1.140.53%0.00%8.41%0.50%-0.40% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות פאסיבי משולב עד 25% מניות 2271
0.680.89%27.59%7.61%2.12%-0.41% קרן השתלמות הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות 764
0.690.66%28.65%8.23%2.24%-0.42% קופת גמל הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות 762
0.930.86%31.14%6.99%1.19%-0.43% קרן פיצויים הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות 743
0.900.64%0.00%8.09%2.73%-0.43% קופת גמל אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות 8128
0.890.66%0.00%7.98%2.54%-0.43% קרן השתלמות אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות 8129
0.440.42%9.56%2.87%0.55%-0.44% קרן השתלמות פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות 1471
0.830.69%26.43%7.95%1.53%-0.44% קרן השתלמות מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות 1149
1.420.84%35.55%10.40%0.70%-0.45% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח עד 25% מניות 401
0.420.24%13.42%3.96%0.67%-0.45% קרן השתלמות קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 1451
0.750.73%20.00%3.48%0.93%-0.46% קרן פיצויים מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות 1107
0.710.65%24.82%7.48%1.07%-0.46% קופת גמל פסגות גדיש אגח עד 10% מניות 1331
0.660.65%14.02%0.79%0.63%-0.47% קרן פיצויים הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד 741
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.47% קרן השתלמות אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות 9802
0.840.71%17.19%3.00%0.43%-0.48% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח צמוד מדד 792
0.420.21%11.86%3.02%0.35%-0.48% קרן השתלמות השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל 1472
1.010.73%33.94%9.15%2.31%-0.48% קרן פיצויים אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות 588
1.390.89%35.95%9.78%0.47%-0.49% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות 1190
0.810.67%27.04%8.47%0.79%-0.49% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות 211
0.520.05%0.00%3.75%0.67%-0.49% קרן השתלמות מורים תיכוניים - מסלול אג"ח 2042
0.630.85%20.85%8.37%1.39%-0.49% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 15% במניות 1367
0.740.71%22.85%6.86%0.84%-0.50% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות 1424
0.520.07%0.00%4.11%0.87%-0.51% קרן השתלמות מורים וגננות - מסלול אג"ח 2040
0.840.58%26.61%8.07%1.34%-0.51% קופת גמל מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות 1147
0.510.85%12.63%3.51%-0.10%-0.52% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 1443
0.910.73%19.69%3.77%0.97%-0.53% קופת גמל פסגות גדיש אגח צמוד מדד 835
0.540.48%11.21%3.92%0.52%-0.54% קרן השתלמות מינהל - השתלמות - אג"ח 1385
0.550.59%22.36%6.92%1.65%-0.55% קרן השתלמות רעות - אג"ח ללא מניות 1316
0.800.65%25.42%7.94%2.43%-0.55% קרן פיצויים אינפיניטי פיצויים סל אג"ח 1095
0.770.80%24.80%8.94%0.61%-0.56% קרן השתלמות אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות 1203
0.820.80%25.87%8.52%0.90%-0.57% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות 1100
1.000.86%33.05%9.15%2.19%-0.57% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות 558
0.700.67%20.10%7.76%0.62%-0.58% קופת גמל הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות 681
0.860.59%22.73%9.27%3.29%-0.58% קופת גמל אנליסט גמל אג"ח 813
0.770.89%25.17%7.44%2.23%-0.58% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות אג"ח 1084
0.900.70%0.00%8.48%0.70%-0.60% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות 2091
0.541.03%16.24%7.76%5.27%-0.61% קרן השתלמות הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח 1354
0.610.07%0.00%5.70%0.77%-0.61% קרן השתלמות מורים תיכוניים - מסלול אג"ח 2038
0.770.78%22.22%6.75%1.01%-0.61% קופת גמל אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 1395
0.770.87%22.06%6.59%1.00%-0.61% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות 1399
0.850.65%22.13%9.26%3.55%-0.61% קרן השתלמות אנליסט השתלמות אג"ח 972
0.770.83%25.62%7.70%2.27%-0.62% קופת גמל אינפיניטי גמל אג"ח 1078
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.65% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מניות 9882
0.550.83%14.03%6.01%4.71%-0.66% קופת גמל הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג"ח 1355
0.820.86%22.71%7.15%1.80%-0.67% קרן השתלמות מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות 599
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.68% קופת גמל אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות 472
0.630.07%0.00%5.80%0.91%-0.68% קרן השתלמות מורים וגננות - מסלול אג"ח 2036
0.840.52%0.00%6.87%0.82%-0.70% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות 2089
0.840.60%0.00%3.95%1.16%-0.71% קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות 8012
0.580.28%17.75%3.85%1.50%-0.71% קרן השתלמות קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות 1410
0.560.00%0.00%4.12%0.37%-0.71% קופת גמל גמל דיסקונט אג"ח ממשלת ישראל 2234
0.610.65%22.95%7.02%1.29%-0.71% קופת גמל מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות 223
0.740.87%22.53%7.45%0.99%-0.72% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות 716
0.590.20%16.97%3.88%0.42%-0.72% קרן השתלמות הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח 1384
0.630.85%24.25%9.57%2.23%-0.73% קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 1319
0.800.49%19.94%5.88%0.50%-0.74% קופת גמל עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות 1438
0.000.61%0.00%0.00%1.23%-0.76% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 8631
0.000.34%0.00%0.00%1.17%-0.76% קרן פיצויים אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח 8766
0.630.54%20.37%5.55%0.53%-0.76% קרן פיצויים הלמן-אלדובי מסלול אג"ח 1233
0.610.76%22.13%6.95%1.41%-0.76% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות 1240
0.800.57%0.00%4.39%0.07%-0.77% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות פאסיבי משולב עד 10% מניות 2270
0.000.49%0.00%0.00%1.15%-0.77% קופת גמל אקסלנס גמל פאסיבי-מדדי אג"ח 8627
0.680.22%20.33%5.50%0.44%-0.77% קרן פיצויים פסגות עתיד גמל מרכזית אג"ח 1309
0.610.60%25.70%7.64%0.74%-0.78% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח 736
0.660.83%21.74%7.91%0.92%-0.80% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות אג"ח ללא מניות 1202
0.720.64%14.36%7.56%1.35%-0.80% קרן השתלמות אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 973
0.520.33%12.08%1.22%-0.41%-0.81% קופת גמל מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל 1441
0.660.73%18.61%4.60%0.17%-0.81% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 1429
0.780.55%20.43%6.07%1.30%-0.81% קופת גמל איילון תגמולים ואישית לפיצויים אג"ח 1064
0.530.40%6.97%2.57%0.20%-0.81% קופת גמל אל על - אג"ח 1476
0.700.80%21.54%6.51%1.15%-0.81% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות אג"ח 610
0.000.22%0.00%0.00%0.00%-0.82% קרן השתלמות מסלול - אג"ח 8339
0.770.91%21.47%5.56%1.57%-0.82% קרן השתלמות מגדל השתלמות אג"ח 199
0.720.69%16.12%4.61%0.19%-0.82% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 1210
0.700.76%15.96%4.45%0.16%-0.83% קופת גמל אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל 1209
0.690.67%17.86%4.64%0.19%-0.83% קופת גמל פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל 1431
0.660.77%22.55%8.05%0.94%-0.83% קופת גמל אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים אג"ח ללא מניות 1198
0.790.70%0.00%5.05%0.92%-0.84% קרן השתלמות כלל השתלמות אג"ח 2115
0.730.58%14.30%7.35%1.26%-0.84% קופת גמל אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל 1412
0.760.55%20.14%6.07%1.46%-0.84% קרן השתלמות איילון השתלמות אג"ח 1057
0.620.96%19.77%4.01%1.35%-0.84% קרן השתלמות הראל השתלמות אג"ח ללא מניות 1485
0.000.17%0.00%0.00%0.39%-0.85% קרן השתלמות מסלול מישור אג"ח 8382
0.670.68%23.59%8.15%0.84%-0.85% קרן פיצויים אי.בי.אי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח 1416
0.710.71%21.63%6.51%1.07%-0.85% קופת גמל פסגות גדיש אג"ח 1332
0.710.85%19.69%5.75%0.94%-0.85% קרן פיצויים פסגות פיצויים אג"ח 1225
0.730.59%20.36%5.97%0.64%-0.87% קרן השתלמות אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח 1445
0.910.83%29.95%8.04%1.71%-0.89% קופת גמל אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות 1376
0.670.77%26.22%10.94%2.42%-0.89% קופת גמל ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח 1037
0.710.66%14.15%5.85%0.38%-0.91% קופת גמל מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל 1386
0.920.78%29.98%7.70%1.82%-0.92% קרן פיצויים אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות 1417
0.850.69%22.23%5.63%0.77%-0.93% קופת גמל כלל תמר אג"ח 117
0.910.87%29.11%7.59%1.48%-0.94% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 1378
0.740.57%18.35%5.10%0.42%-0.94% קופת גמל מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשלת ישראל 1344
0.710.77%14.20%6.05%0.65%-0.95% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 1387
0.710.79%23.34%9.42%0.63%-1.00% קרן השתלמות מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל 1408
0.720.72%22.28%6.03%3.03%-1.11% קופת גמל הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני 1484
0.880.53%0.00%4.57%2.93%-1.12% קרן השתלמות הראל השתלמות אג"ח קונצרני 8058
0.840.77%17.54%5.38%0.51%-1.20% קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי 859
0.850.87%17.50%5.41%0.51%-1.20% קרן השתלמות מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי 865
0.000.35%0.00%0.00%1.16%-1.29% קרן השתלמות "אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 8703
0.000.35%0.00%0.00%1.10%-1.29% קופת גמל אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 8697
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-1.31% קרן השתלמות הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח 9545
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-3.08% קרן השתלמות הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 9546
אג"ח-אג"ח
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.390.33%13.63%3.58%0.30%0.06% קרן השתלמות ק.ל.ע מסלול אג"ח עד 25% מניות 1433
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות ק.ס.מ אג"ח 1820
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל אנליסט גמל פאסיבי - מדדי אג"ח 7704
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% פסגות גמל להשקעה אג"ח 7812
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח 7837
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% חסכון טופ אג"ח 8678
0.920.77%32.60%9.25%2.14%-0.17% קרן השתלמות הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות 416
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.17% קרן השתלמות אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 25% מניות 9803
0.000.00%0.00%0.00%1.34%-0.19% קרן השתלמות רעות אג"ח עד 10% במניות 8891
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.21% קרן השתלמות מנורה השתלמות אג"ח עד 20% מניות 9662
0.000.21%0.00%0.00%2.34%-0.33% קרן השתלמות אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות 8679
0.680.89%27.59%7.61%2.12%-0.41% קרן השתלמות הראל השתלמות אג"ח עד 10% מניות 764
0.930.86%31.14%6.99%1.19%-0.43% קרן פיצויים הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות 743
0.900.64%0.00%8.09%2.73%-0.43% קופת גמל אנליסט גמל אג"ח עד 10% במניות 8128
0.890.66%0.00%7.98%2.54%-0.43% קרן השתלמות אנליסט השתלמות כללי אג"ח עד 10% מניות 8129
0.830.69%26.43%7.95%1.53%-0.44% קרן השתלמות מנורה השתלמות אג"ח עד 10% מניות 1149
0.750.73%20.00%3.48%0.93%-0.46% קרן פיצויים מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות 1107
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.47% קרן השתלמות אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות 9802
0.840.58%26.61%8.07%1.34%-0.51% קופת גמל מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות 1147
0.540.48%11.21%3.92%0.52%-0.54% קרן השתלמות מינהל - השתלמות - אג"ח 1385
0.800.65%25.42%7.94%2.43%-0.55% קרן פיצויים אינפיניטי פיצויים סל אג"ח 1095
0.770.80%24.80%8.94%0.61%-0.56% קרן השתלמות אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 10% מניות 1203
0.770.89%25.17%7.44%2.23%-0.58% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות אג"ח 1084
0.541.03%16.24%7.76%5.27%-0.61% קרן השתלמות הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח 1354
0.850.65%22.13%9.26%3.55%-0.61% קרן השתלמות אנליסט השתלמות אג"ח 972
0.770.83%25.62%7.70%2.27%-0.62% קופת גמל אינפיניטי גמל אג"ח 1078
0.550.83%14.03%6.01%4.71%-0.66% קופת גמל הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג"ח 1355
0.840.60%0.00%3.95%1.16%-0.71% קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח עד 10% מניות 8012
0.590.20%16.97%3.88%0.42%-0.72% קרן השתלמות הנדסאים וטכנאים מסלול אג"ח 1384
0.630.85%24.25%9.57%2.23%-0.73% קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 1319
0.000.34%0.00%0.00%1.17%-0.76% קרן פיצויים אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדי אג"ח 8766
0.630.54%20.37%5.55%0.53%-0.76% קרן פיצויים הלמן-אלדובי מסלול אג"ח 1233
0.680.22%20.33%5.50%0.44%-0.77% קרן פיצויים פסגות עתיד גמל מרכזית אג"ח 1309
0.610.60%25.70%7.64%0.74%-0.78% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח 736
0.780.55%20.43%6.07%1.30%-0.81% קופת גמל איילון תגמולים ואישית לפיצויים אג"ח 1064
0.530.40%6.97%2.57%0.20%-0.81% קופת גמל אל על - אג"ח 1476
0.000.22%0.00%0.00%0.00%-0.82% קרן השתלמות מסלול - אג"ח 8339
0.770.91%21.47%5.56%1.57%-0.82% קרן השתלמות מגדל השתלמות אג"ח 199
0.760.55%20.14%6.07%1.46%-0.84% קרן השתלמות איילון השתלמות אג"ח 1057
0.790.70%0.00%5.05%0.92%-0.84% קרן השתלמות כלל השתלמות אג"ח 2115
0.710.85%19.69%5.75%0.94%-0.85% קרן פיצויים פסגות פיצויים אג"ח 1225
0.000.17%0.00%0.00%0.39%-0.85% קרן השתלמות מסלול מישור אג"ח 8382
0.710.71%21.63%6.51%1.07%-0.85% קופת גמל פסגות גדיש אג"ח 1332
0.670.68%23.59%8.15%0.84%-0.85% קרן פיצויים אי.בי.אי מרכזית לפיצויים מסלול אג"ח 1416
0.730.59%20.36%5.97%0.64%-0.87% קרן השתלמות אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח 1445
0.670.77%26.22%10.94%2.42%-0.89% קופת גמל ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח 1037
0.850.69%22.23%5.63%0.77%-0.93% קופת גמל כלל תמר אג"ח 117
אג"ח-אג"ח לא צמוד
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מסלול מחקה מדד אג"ח ממשלתי, לא צמודות בריבית קבועה 7962
אג"ח-אג"ח ללא מניות
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אקסלנס גמל להשקעה אג"ח ללא מניות 7905
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח ללא מניות 7801
0.260.40%6.72%0.81%0.18%-0.14% קרן השתלמות רום רביד אג"ח ללא מניות 1257
0.120.24%4.63%0.40%0.16%-0.20% קופת גמל קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות 1434
0.600.73%19.95%5.86%0.49%-0.30% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות 385
0.550.67%17.00%4.47%2.03%-0.39% קופת גמל הראל גמל מסלול אג"ח ללא מניות 1335
0.440.42%9.56%2.87%0.55%-0.44% קרן השתלמות פ.ר.ח - אג"ח ללא מניות 1471
0.420.24%13.42%3.96%0.67%-0.45% קרן השתלמות קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול אג"ח 1451
0.550.59%22.36%6.92%1.65%-0.55% קרן השתלמות רעות - אג"ח ללא מניות 1316
0.860.59%22.73%9.27%3.29%-0.58% קופת גמל אנליסט גמל אג"ח 813
0.580.28%17.75%3.85%1.50%-0.71% קרן השתלמות קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות 1410
0.610.65%22.95%7.02%1.29%-0.71% קופת גמל מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות 223
0.740.87%22.53%7.45%0.99%-0.72% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות 716
0.610.76%22.13%6.95%1.41%-0.76% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות 1240
0.660.83%21.74%7.91%0.92%-0.80% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות אג"ח ללא מניות 1202
0.700.80%21.54%6.51%1.15%-0.81% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות אג"ח 610
0.660.77%22.55%8.05%0.94%-0.83% קופת גמל אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים אג"ח ללא מניות 1198
0.620.96%19.77%4.01%1.35%-0.84% קרן השתלמות הראל השתלמות אג"ח ללא מניות 1485
0.910.83%29.95%8.04%1.71%-0.89% קופת גמל אלטשולר שחם גמל אג"ח ללא מניות 1376
0.920.78%29.98%7.70%1.82%-0.92% קרן פיצויים אלטשולר שחם פיצויים אג"ח ללא מניות 1417
0.910.87%29.11%7.59%1.48%-0.94% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות 1378
אג"ח-אג"ח ממשלתי
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלתי ישראלי 7932
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות 11393
0.160.26%5.38%-0.38%-0.08%-0.03% קרן השתלמות עובדי המדינה - אג"ח ממשלת ישראל 1404
0.370.74%10.70%3.40%0.27%-0.29% קופת גמל ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל 1360
0.330.83%10.00%3.01%0.22%-0.32% קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל 1361
0.420.21%11.86%3.02%0.35%-0.48% קרן השתלמות השתלמות רופאים אג"ח ממשלת ישראל 1472
0.770.78%22.22%6.75%1.01%-0.61% קופת גמל אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות 1395
0.770.87%22.06%6.59%1.00%-0.61% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות 1399
0.560.00%0.00%4.12%0.37%-0.71% קופת גמל גמל דיסקונט אג"ח ממשלת ישראל 2234
0.800.49%19.94%5.88%0.50%-0.74% קופת גמל עוצ"מ - מסלול אג"ח ממשלות 1438
0.720.64%14.36%7.56%1.35%-0.80% קרן השתלמות אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 973
0.520.33%12.08%1.22%-0.41%-0.81% קופת גמל מחר גמל אג"ח ממשלת ישראל 1441
0.660.73%18.61%4.60%0.17%-0.81% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 1429
0.720.69%16.12%4.61%0.19%-0.82% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמותאג"ח ממשלת ישראל 1210
0.700.76%15.96%4.45%0.16%-0.83% קופת גמל אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל 1209
0.690.67%17.86%4.64%0.19%-0.83% קופת גמל פסגות גדיש אג"ח ממשלת ישראל 1431
0.730.58%14.30%7.35%1.26%-0.84% קופת גמל אנליסט גמל אג"ח ממשלת ישראל 1412
0.710.66%14.15%5.85%0.38%-0.91% קופת גמל מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל 1386
0.740.57%18.35%5.10%0.42%-0.94% קופת גמל מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשלת ישראל 1344
0.710.77%14.20%6.05%0.65%-0.95% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל 1387
0.710.79%23.34%9.42%0.63%-1.00% קרן השתלמות מנורה השתלמות-אג"ח ממשלת ישראל 1408
0.840.77%17.54%5.38%0.51%-1.20% קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי ישראלי 859
0.850.87%17.50%5.41%0.51%-1.20% קרן השתלמות מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי 865
0.000.35%0.00%0.00%1.10%-1.29% קופת גמל אינטרגמל תגמולים - אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 8697
0.000.35%0.00%0.00%1.16%-1.29% קרן השתלמות "אינטרגמל השתלמות"-אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה 8703
אג"ח-אג"ח קונצרניות
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מסלול מחקה מדד תל בונד 20 7960
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% פסגות גמל להשקעה אג"ח קונצרני 7815
0.000.35%0.00%0.00%1.95%-0.16% קופת גמל אינטרגמל תגמולים - מדד "תל בונד 20" 8698
0.000.35%0.00%0.00%1.96%-0.17% קרן השתלמות "אינטרגמל השתלמות"-מדד "תל בונד 20" 8704
1.250.71%27.92%5.84%4.26%-0.23% קופת גמל אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני 1490
0.900.77%22.52%5.36%2.09%-0.24% קרן השתלמות מנורה השתלמות אג"ח קונצרני 1110
1.240.71%27.49%5.43%4.13%-0.26% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני 1491
0.720.72%22.28%6.03%3.03%-1.11% קופת גמל הראל גמל מסלול אג"ח קונצרני 1484
0.880.53%0.00%4.57%2.93%-1.12% קרן השתלמות הראל השתלמות אג"ח קונצרני 8058
אג"ח-אג"ח צמוד מדד
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.560.55%21.19%3.77%1.40%0.11% קופת גמל הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח צמוד מדד 722
0.760.69%21.64%4.76%1.45%-0.29% קופת גמל מיטב דש גמל אג"ח צמוד מדד 875
0.740.77%21.07%4.67%1.41%-0.31% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד 881
0.660.65%14.02%0.79%0.63%-0.47% קרן פיצויים הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד 741
0.840.71%17.19%3.00%0.43%-0.48% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח צמוד מדד 792
0.910.73%19.69%3.77%0.97%-0.53% קופת גמל פסגות גדיש אגח צמוד מדד 835
אג"ח-חו"ל- פאסיבי
כללי
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.000.62%0.00%0.00%2.46%1.09% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי 1489
2.030.37%0.00%18.36%1.02%1.05% קופת גמל אקסלנס תגמולים בניהול אישי 1541
0.000.69%0.00%0.00%1.57%0.92% קופת גמל הלמן-אלדובי תגמולים בניהול אישי 1488
0.000.00%0.00%0.00%-2.55%0.86% קרן השתלמות אינטרגמל השתלמות מעורב מחקה מדדים 9676
1.270.65%33.68%12.10%2.25%0.81% קרן השתלמות אומגה קרן השתלמות מסלול כללי 286
1.370.35%29.56%7.15%-0.44%0.80% קרן השתלמות קרן השתלמות עובדי חברת חשמל 423
0.000.00%0.00%0.00%-2.76%0.78% קופת גמל אינטרגמל תגמולים מעורב מחקה מדדים 9677
1.371.03%31.80%10.16%2.01%0.76% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות כללי 1083
1.280.55%23.80%7.25%1.75%0.70% קופת גמל אוניברסיטת ת"א - מסלול כללי 218
1.180.00%31.10%10.08%2.16%0.64% קופת גמל קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי 229
1.220.40%28.43%8.64%0.55%0.64% קרן השתלמות השתלמות משפטנים 292
1.210.83%35.18%10.34%1.47%0.63% קרן השתלמות מנורה מבטחים השתלמות כללי 828
1.260.42%32.42%9.68%1.89%0.59% קרן השתלמות קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית 1182
1.200.36%27.21%8.42%0.99%0.58% קרן השתלמות ק.ס.מ 293
1.260.64%28.28%8.85%1.08%0.57% קופת גמל שובל 130
1.180.12%25.93%8.23%0.74%0.57% קרן השתלמות מורים תיכוניים - מסלול כללי 285
1.160.15%26.25%8.65%0.96%0.55% קרן השתלמות מורים תיכוניים - מסלול כללי 485
1.170.15%26.04%8.59%0.84%0.54% קרן השתלמות מורים וגננות - מסלול כללי 484
1.200.75%35.01%9.64%1.66%0.54% קרן פיצויים מנורה מרכזית לפיצויים כללי 1144
1.280.62%29.04%7.84%0.80%0.53% קרן השתלמות ק.ה.ר 295
1.250.48%29.67%9.11%0.76%0.50% קרן השתלמות מינהל-השתלמות - כללי 299
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.48% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי 481
1.140.12%24.77%7.51%0.54%0.48% קרן השתלמות מורים וגננות - מסלול כללי 284
1.670.83%45.51%12.99%2.60%0.47% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב 1290
1.180.33%25.25%9.11%1.16%0.47% קרן השתלמות ק.ל.ע מסלול כללי 378
1.190.76%34.83%10.04%1.30%0.46% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות כללי 880
1.310.42%28.39%8.73%0.53%0.45% קרן השתלמות השתלמות שופטים 294
1.210.85%37.94%10.58%2.40%0.44% קופת גמל מנורה מבטחים אמיר כללי 260
1.450.72%42.42%14.79%5.02%0.44% קרן השתלמות אנליסט השתלמות כללי 962
1.460.42%42.53%11.37%1.71%0.44% קרן פיצויים פסגות פיצויים בטא 1223
1.180.42%32.56%8.25%1.26%0.43% קופת גמל אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית 969
1.130.81%45.57%16.65%5.39%0.42% קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 1162
1.200.64%35.72%10.22%1.67%0.42% קופת גמל מיטב דש גמל כללי 874
1.130.78%36.89%10.60%1.36%0.42% קרן פיצויים מיטב דש פיצויים - כללי 886
1.210.42%25.08%8.00%0.64%0.41% קרן השתלמות פ.ר.ח - כללי 420
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.40% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי -כללי 9869
1.150.22%40.46%13.78%3.23%0.38% קופת גמל מחוג מסלול כללי 556
1.130.58%29.94%9.26%0.69%0.37% קרן השתלמות רעות-כללי 392
1.160.21%24.10%7.28%0.28%0.34% קרן השתלמות השתלמות רופאים כללי 419
1.180.20%29.80%8.92%0.86%0.34% קרן השתלמות הנדסאים וטכנאים - מסלול כללי 290
1.140.84%37.01%10.58%0.98%0.32% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות כללי 396
1.110.37%33.97%10.11%1.27%0.32% קופת גמל מיטב דש בטחון 923
1.190.21%28.41%7.97%0.14%0.29% קרן השתלמות אחים ואחיות - מסלול כללי 418
1.160.48%31.55%8.89%1.02%0.29% קופת גמל נייר אמריקאי 328
1.430.64%45.64%13.16%3.43%0.28% קרן פיצויים אלטשולר שחם פיצויים כללי 1094
1.150.31%31.29%8.86%1.04%0.28% קרן השתלמות קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל 289
1.260.71%33.32%8.29%1.50%0.28% קרן השתלמות איילון השתלמות כללי 398
1.220.32%39.42%11.77%2.15%0.28% קרן השתלמות קרן החיסכון לצבא הקבע כללי 438
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.28% קרן פיצויים פסגות עתיד גמל מרכזית כללי 1912
1.250.24%28.09%8.33%0.29%0.26% קרן השתלמות קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי 288
1.270.75%35.77%8.75%0.45%0.26% קופת גמל כלל תמר כללי 253
1.020.43%32.56%11.60%2.06%0.26% קרן פיצויים לאומי קופה מרכזית לפיצויים 1192
1.380.86%43.64%12.19%2.75%0.25% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות כללי 1093
1.220.98%38.36%11.20%2.04%0.24% קרן השתלמות הראל השתלמות כללי 154
1.270.82%33.21%8.43%0.07%0.24% קרן השתלמות כלל השתלמות כללי 456
1.270.33%35.87%8.44%-0.04%0.23% קופת גמל בר 263
1.030.90%38.11%10.55%1.78%0.22% קופת גמל מנורה מבטחים יותר מסלול ד 119
0.000.30%0.00%0.00%3.91%0.22% קרן פיצויים ילין לפידות מרכזית לפיצויים כללי ב 8056
1.140.60%33.31%9.22%1.05%0.21% קרן פיצויים פסגות שיא פיצויים כללי 150
0.000.87%0.00%0.00%0.00%0.21% קרן פיצויים דיסקונט לפיצויים 239
1.120.37%30.19%7.52%0.38%0.19% קופת גמל פסגות מרפא 872
1.352.00%23.63%4.14%-1.76%0.18% חקלאים-אחרות 507
1.302.00%23.48%3.92%-1.80%0.18% מקפת-אחרות 513
1.080.69%33.75%10.08%2.01%0.18% קרן פיצויים מבטחים מרכזית לפיצויים 827
1.160.99%20.71%5.95%0.61%0.18% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות פאסיבי-כללי 1059
1.250.90%34.01%8.72%1.45%0.17% קרן פיצויים איילון מרכזית לפיצויים כללי 512
1.430.96%29.83%8.65%1.37%0.16% קרן השתלמות מגדל השתלמות ביג כללי לפחות 30% מניות 1157
1.210.85%30.80%8.67%1.40%0.15% קרן השתלמות מגדל השתלמות כללי 579
1.060.78%34.39%10.14%1.02%0.15% קרן פיצויים פסגות פיצויים כללי 237
1.330.49%25.08%7.26%-0.21%0.14% קרן השתלמות קרן השתלמות עוצ"מ 394
1.090.34%31.89%9.88%1.54%0.14% קרן פיצויים מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית 1280
1.220.71%31.61%8.69%1.31%0.14% קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי 744
1.171.09%37.76%12.48%3.51%0.14% קרן השתלמות הפניקס השתלמות-כללי 964
1.400.80%31.38%9.01%2.27%0.12% קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כללי לפחות 30% מניות 1156
1.140.75%25.90%5.43%-0.23%0.11% בנין-אחרות 523
1.240.56%32.13%6.82%-0.30%0.11% קרן פיצויים כלל פיצויים למעסיק 241
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.11% קרן השתלמות מגדל השתלמות פאסיבי כללי 7256
1.062.00%30.71%8.49%1.35%0.10% מבטחים חופשה חגים והבראה 1154
1.300.71%28.43%5.63%-1.78%0.10% קופת גמל כלל לדמי מחלה 892
1.170.59%30.97%9.47%3.28%0.09% קרן פיצויים אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי 118
3.120.34%0.00%14.35%-0.66%0.08% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות בניהול אישי 1542
1.250.81%40.24%13.76%-0.48%0.06% קופת גמל הלמן-אלדובי מחלה 1008
1.322.00%24.71%4.14%-2.16%0.05% מבטחים-אחרות 526
1.210.39%33.11%7.99%1.43%0.04% קופת גמל הראל דקל 857
1.180.88%31.30%9.31%2.20%0.03% קרן פיצויים מגדל-מרכזית לפיצויים 745
1.211.20%31.87%8.56%1.73%0.03% קרן פיצויים הראל קופה לפנסיה תקציבית 1296
1.190.26%29.64%8.93%0.90%0.01% קרן השתלמות עובדי מדינה - כללי 382
1.230.72%35.10%8.62%1.58%0.01% קרן פיצויים הראל קמ"פ מסלול כללי 155
1.220.41%29.86%8.57%1.45%0.01% קופת גמל מקפת דמי מחלה 1161
0.000.31%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים בנק ערבי ישראלי קופה מרכזית לפיצויים 1194
0.000.34%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים מיטב דש פיצויים - רבת מסלולים 885
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות הראל השתלמות כללי פאסיבי 9568
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אינפיניטי גמל להשקעה כללי 9638
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 11390
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי 11408
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות אנליסט השתלמות כללי פאסיבי 7703
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 7798
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% פסגות גמל להשקעה כללי 7810
0.000.15%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל פסגות גמל בניהול אישי 1514
0.000.46%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות פסגות השתלמות בניהול אישי 1515
0.000.21%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים כלל גמל-מסלולית 614
0.000.39%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים תצפית 615
0.000.31%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים פסגות מסלולית לפיצויים 616
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים הראל רבת מסלולים 820
0.000.20%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל הפניקס גמל בניהול אישי 2023
0.000.31%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות הפניקס השתלמות בניהול אישי 2024
0.000.55%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי 2100
0.000.84%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות IRA בניהול אישי 2114
0.000.67%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי 2235
0.000.44%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי 2236
0.890.00%26.45%9.41%0.49%0.00% קופת גמל סוכנות-תגמולים 505
0.000.21%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים 1539
0.001.53%0.00%0.00%0.00%0.00% יובלים-אחרות 510
0.000.24%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים סנונית 682
0.000.16%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים הדס 684
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים מרכזית לפנסיה תקציבית של עובדי עיריית ת"א 1282
0.000.72%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל אינפיניטי גמל IRA בניהול אישי 2113
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים אינפיניטי גמל לפנסיה תקציבית 9539
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% כללי 8211
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% חסכון טופ כללי 8675
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות הראל השתלמות IRA IRA 8761
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA 8888
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות מגדל השתלמות בניהול אישי IRA 8890
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים אקסלנס גמל מסלולית לפיצויים רבת מסלולים 9418
0.000.51%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל מיטב גמל בניהול אישי 1486
0.000.48%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות מיטב השתלמות בניהול אישי 1487
0.000.68%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל אי.בי.אי גמל בניהול אישי 2098
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - כללי 7819
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 7834
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי 7843
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אקסלנס גמל להשקעה כללי 7908
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי 7909
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מגדל גמל להשקעה כללי 7936
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אי.בי.אי. גמל להשקעה כללי 7973
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - כללי 7974
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי 7978
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי 7979
0.000.32%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל מנורה מבטחים גמל בניהול אישי 2082
0.000.34%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות מנורה מבטחים השתלמות בניהול אישי 2084
0.000.30%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים אי.בי.אי - נגב קופה מרכזית לפיצויים רב מסלולים 429
1.220.84%30.74%6.85%-0.27%-0.01% קרן פיצויים כלל מרכזית לפיצויים 443
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.01% קופת גמל הראל גמל IRA IRA 8759
0.030.61%4.51%0.82%0.09%-0.01% קרן פיצויים מיטב דש פיצויים - טווח קצר 1372
0.001.90%0.00%0.00%0.00%-0.02% יובלים-חופשה 586
1.220.79%30.96%6.63%-0.03%-0.04% קרן פיצויים אלמוג 219
0.170.25%6.05%-0.25%-0.15%-0.04% קופת גמל עיריית ת"א תגמולים מסלול אג"ח. 1405
0.000.00%0.00%0.00%0.46%-0.06% קרן פיצויים מיטב דש להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי 9491
1.210.93%35.48%11.63%2.04%-0.07% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות כללי 686
1.150.27%28.76%8.36%0.27%-0.09% קרן השתלמות מורים על יסודי 482
1.211.03%30.67%10.43%1.47%-0.09% קרן פיצויים אקסלנס מרכזית לפיצויים 242
1.150.24%28.88%8.30%0.26%-0.09% קרן השתלמות מישור 282
1.160.75%35.08%10.53%0.80%-0.11% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות כללי 1204
0.240.54%6.17%1.07%0.10%-0.15% קרן פיצויים אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול ממשלתי 1413
0.440.22%14.08%2.71%0.78%-0.16% קרן השתלמות אחים ואחיות - מסלול ללא מניות 1456
0.840.65%17.39%2.28%-0.44%-0.18% קרן פיצויים כור - תדיראן קופת גמל מרכזית לפיצויים 581
1.090.70%36.78%11.09%0.72%-0.20% קרן פיצויים אי.בי.אי מרכזית לפיצויים מסלול כללי 1206
1.051.01%33.07%8.32%-0.41%-0.21% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות כללי 132
0.840.40%0.00%8.17%1.64%-0.22% קרן פיצויים אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול עד 10% במניות 2086
0.870.66%17.18%2.30%-0.49%-0.23% קופת גמל כור-תדיראן מסלול כללי 582
0.890.89%33.02%9.09%-0.09%-0.25% קרן פיצויים הלמן-אלדובי פיצויים כללי 262
1.040.21%27.46%7.73%1.20%-0.27% קרן פיצויים בל"ד 233
0.640.68%29.56%11.10%3.47%-0.28% קרן פיצויים ילין לפידות מרכזית לפיצויים 1039
0.000.50%0.00%0.00%1.37%-0.30% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי 8629
0.000.40%0.00%0.00%1.96%-0.31% קרן פיצויים אקסלנס קסם מרכזית לפיצויים מחקה מדדים 8765
0.881.10%28.30%9.88%2.91%-0.39% קרן פיצויים הפניקס מרכזית 954
0.830.40%19.46%5.66%0.76%-0.44% קרן פיצויים מקפת תקציבית 1304
0.850.59%25.94%7.66%1.50%-0.44% קרן פיצויים מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות 1145
0.690.60%20.18%7.00%1.15%-0.50% קרן פיצויים מיטב דש פיצויים סלע 1276
0.400.40%8.74%2.45%0.69%-0.56% קרן השתלמות השתלמות משפטנים ללא מניות 1455
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.58% קרן פיצויים הלמן-אלדובי פנסיה תקציבית 9484
0.760.51%23.07%6.60%0.87%-0.61% קרן פיצויים פסגות שיא פיצויים עד 10% מניות 845
0.560.20%23.84%7.40%1.11%-0.63% קופת גמל פסגות קמה 1219
0.840.71%23.36%7.02%0.39%-0.72% קרן פיצויים אקסלנס מרכזית לפיצויים עד 15% מניות 384
0.730.18%25.91%6.43%0.84%-0.83% קופת גמל שיבולת-תגמולים 372
0.710.18%24.04%6.28%0.62%-0.83% קרן השתלמות שיבולת - השתלמות 580
0.450.32%12.72%3.71%0.93%-0.86% קרן פיצויים כלל תקציבית 1284
0.800.64%21.12%5.65%0.44%-0.88% קרן פיצויים מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות 1374
0.840.73%23.13%5.44%0.74%-0.92% קרן פיצויים כלל ברזל 152
0.740.34%21.09%5.67%0.39%-0.93% קרן פיצויים מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות 1359
אג"ח-ללא מניות
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.030.61%4.51%0.82%0.09%-0.01% קרן פיצויים מיטב דש פיצויים - טווח קצר 1372
0.440.22%14.08%2.71%0.78%-0.16% קרן השתלמות אחים ואחיות - מסלול ללא מניות 1456
0.520.05%0.00%3.75%0.67%-0.49% קרן השתלמות מורים תיכוניים - מסלול אג"ח 2042
0.520.07%0.00%4.11%0.87%-0.51% קרן השתלמות מורים וגננות - מסלול אג"ח 2040
0.400.40%8.74%2.45%0.69%-0.56% קרן השתלמות השתלמות משפטנים ללא מניות 1455
0.610.07%0.00%5.70%0.77%-0.61% קרן השתלמות מורים תיכוניים - מסלול אג"ח 2038
0.630.07%0.00%5.80%0.91%-0.68% קרן השתלמות מורים וגננות - מסלול אג"ח 2036
0.800.64%21.12%5.65%0.44%-0.88% קרן פיצויים מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות 1374
0.740.34%21.09%5.67%0.39%-0.93% קרן פיצויים מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית ללא מניות 1359
אג"ח-משולב מניות-פאסיבי
אג"ח-משולב מניות
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
1.010.63%28.96%8.61%2.72%0.18% קופת גמל הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניות 107
1.020.72%29.04%8.48%2.62%0.15% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות 395
0.850.84%38.62%12.94%4.04%0.09% קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות 1038
0.860.78%40.21%13.43%4.25%0.05% קופת גמל ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות 1035
0.810.94%0.00%6.61%1.28%0.03% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 2252
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות 7635
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אלטשולר שחם חיסכון פלוס אג"ח עד 15% במניות 7800
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% פסגות גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות 7814
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 9639
1.150.77%37.58%11.23%1.86%0.00% קופת גמל הראל אג"ח עד 25% מניות 101
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אקסלנס גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות 7906
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מגדל גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות 7935
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מיטב דש גמל להשקעה מסלו אג"ח עד 20% במניות 7980
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מיטב דש גמל להשקעה אג"ח עד 10% מניות 7981
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אנליסט קופת גמל להשקעה אג"ח עד 20% במניות 7986
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אג"ח עד 10% מניות 8520
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אג"ח עד 20% מניות 8521
0.930.68%33.64%9.67%2.22%-0.17% קופת גמל הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות 502
0.840.66%27.60%10.18%3.51%-0.25% קופת גמל הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול אג"ח עד 25% מניות 521
0.000.00%0.00%0.00%0.63%-0.28% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% במניות 8885
0.880.64%28.28%8.54%0.73%-0.28% קופת גמל פסגות גדיש אגח עד 20% מניות 270
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.29% קרן השתלמות הפניקס השתלמות - מסלול אג"ח עד 25% מניות 8597
0.690.66%28.65%8.23%2.24%-0.42% קופת גמל הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות 762
1.420.84%35.55%10.40%0.70%-0.45% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח עד 25% מניות 401
0.710.65%24.82%7.48%1.07%-0.46% קופת גמל פסגות גדיש אגח עד 10% מניות 1331
1.010.73%33.94%9.15%2.31%-0.48% קרן פיצויים אלטשולר שחם פיצויים אג"ח עד 15% במניות 588
0.810.67%27.04%8.47%0.79%-0.49% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח עד 15% מניות 211
1.390.89%35.95%9.78%0.47%-0.49% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות 1190
0.630.85%20.85%8.37%1.39%-0.49% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 15% במניות 1367
0.740.71%22.85%6.86%0.84%-0.50% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות אגח עד 10% מניות 1424
0.820.80%25.87%8.52%0.90%-0.57% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות 1100
1.000.86%33.05%9.15%2.19%-0.57% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות 558
0.700.67%20.10%7.76%0.62%-0.58% קופת גמל הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות 681
0.900.70%0.00%8.48%0.70%-0.60% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח עד 20% מניות 2091
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.65% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות אג"ח עד 10% מניות 9882
0.820.86%22.71%7.15%1.80%-0.67% קרן השתלמות מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות 599
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.68% קופת גמל אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות 472
0.840.52%0.00%6.87%0.82%-0.70% קופת גמל אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות 2089
אג"ח-פאסיבי
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
3.200.58%0.00%6.19%-7.31%2.89% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד ת"א 25 2264
3.190.55%0.00%7.17%-6.78%2.84% קופת גמל אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מחקה מדד ת"א 25 2255
1.530.71%24.40%9.07%2.62%2.25% קופת גמל פסגות גדיש פאסיבי- מדדי מניות 989
0.000.00%0.00%0.00%0.00%2.13% קופת גמל מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות 1689
0.000.42%0.00%0.00%0.78%1.00% קופת גמל אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות 8626
0.000.49%0.00%0.00%0.89%0.95% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות 8630
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.75% קרן השתלמות הפניקס השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי מניות 9547
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.48% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות כללי פאסיבי 481
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.40% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות פאסיבי -כללי 9869
1.160.99%20.71%5.95%0.61%0.18% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות פאסיבי-כללי 1059
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.11% קרן השתלמות מגדל השתלמות פאסיבי כללי 7256
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות אנליסט השתלמות כללי פאסיבי 7703
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי אג"ח 7818
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות הראל השתלמות כללי פאסיבי 9568
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות מנורה מבטחים השתלמות פאסיבי כללי 11408
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% חסכון טופ פאסיבי מניות 8683
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - כללי 7819
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אנליסט קופת גמל להשקעה פאסיבי כללי 7843
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות 7867
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי 7907
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אקסלנס גמל להשקעה כללי פאסיבי 7909
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - כללי 7974
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות 7976
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - כללי 7979
0.000.50%0.00%0.00%1.37%-0.30% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי 8629
0.510.85%12.63%3.51%-0.10%-0.52% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי אג"ח ממשלת ישראל 1443
0.000.61%0.00%0.00%1.23%-0.76% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי אג"ח 8631
0.000.49%0.00%0.00%1.15%-0.77% קופת גמל אקסלנס גמל פאסיבי-מדדי אג"ח 8627
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-1.16% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי חו"ל 9919
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-1.29% קופת גמל אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי חו"ל 9905
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-1.31% קרן השתלמות הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח 9545
ללא סווג
מדד
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
2.680.96%34.26%7.36%0.84%1.05% קרן פיצויים אקסלנס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות 804
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל אנליסט גמל פאסיבי - מדדי אג"ח 7704
0.810.67%16.10%2.37%0.03%-0.46% קרן פיצויים אקסלנס מרכזית לפיצויים צמוד מדד 806
0.880.56%18.80%2.70%0.62%-0.46% קרן פיצויים פסגות שיא פיצויים מדדית ללא מניות 842
0.900.83%17.40%2.61%0.85%-0.47% קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים צמוד מדד 860
0.910.73%18.65%2.90%0.52%-0.52% קרן השתלמות כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד 1348
0.910.64%19.27%3.18%0.64%-0.59% קופת גמל כלל תמר מדד 124
0.960.61%17.18%3.56%0.25%-0.71% קרן פיצויים איילון מרכזית לפיצויים צמוד מדד 1070
מט"ח
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
1.560.49%10.85%12.09%1.31%-0.92% קרן השתלמות איילון השתלמות מט"ח 1056
0.000.33%0.00%0.00%1.02%-1.00% קופת גמל איילון תגמולים ואישית לפיצויים מט"ח 1063
מניות
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.000.00%0.00%0.00%0.00%4.07% קרן השתלמות אינטרגמל השתלמות -מניות S&P500 9451
0.000.00%0.00%0.00%0.00%4.05% קופת גמל אינטרגמל תגמולים - מניות מדד S&P500 9452
3.110.53%0.00%34.85%6.22%3.42% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד S&P500 2256
3.130.56%0.00%34.36%6.44%3.42% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד S&P500 2265
0.000.35%0.00%0.00%-7.55%3.15% קופת גמל אינטרגמל תגמולים - מדד "מניות תל אביב 25" 8695
0.000.35%0.00%0.00%-7.25%3.13% קרן השתלמות "אינטרגמל השתלמות"-מדד "מניות תל אביב 25" 8701
3.010.62%28.66%5.42%-3.52%2.95% קרן פיצויים אינפיניטי פיצויים סל מניות 1211
3.200.58%0.00%6.19%-7.31%2.89% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות מחקה מדד ת"א 25 2264
3.190.55%0.00%7.17%-6.78%2.84% קופת גמל אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים מחקה מדד ת"א 25 2255
2.950.60%68.96%27.37%3.40%2.72% קופת גמל אנליסט גמל מניות בחו"ל 817
3.050.82%27.97%4.11%-5.60%2.67% קופת גמל אינפיניטי גמל מניות בישראל 1079
2.610.30%45.31%12.05%0.72%2.57% קופת גמל מור מסלול מניות 1294
3.040.89%28.01%3.89%-5.49%2.54% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות מניות בישראל 1085
2.690.67%38.73%13.94%1.74%2.53% קרן השתלמות אומגה קרן השתלמות מסלול מניות 1446
2.840.57%53.04%17.12%1.56%2.49% קרן השתלמות מנורה מבטחים השתלמות-מניות חו"ל 1409
0.000.68%0.00%0.00%9.55%2.41% קרן השתלמות ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 8563
2.450.20%34.72%9.56%-0.45%2.39% קרן השתלמות הנדסאים וטכנאים - מסלול מניות 1318
2.660.41%62.94%19.71%1.96%2.30% קרן פיצויים פסגות שיא פיצויים מניות 844
2.540.40%37.49%12.29%-0.35%2.30% קרן השתלמות השתלמות משפטנים מנייתי 1454
2.930.81%63.94%15.94%3.44%2.26% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות מניות 1377
1.530.71%24.40%9.07%2.62%2.25% קופת גמל פסגות גדיש פאסיבי- מדדי מניות 989
2.590.66%64.70%20.02%1.65%2.22% קופת גמל פסגות גדיש מניות 1330
2.970.78%66.34%16.07%3.58%2.22% קופת גמל אלטשולר שחם גמל מניות 1375
2.670.31%54.13%14.50%0.88%2.18% קרן השתלמות קרן החיסכון לצבא הקבע מניות 1411
2.600.56%49.20%16.03%1.76%2.17% קופת גמל מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות 1364
1.910.75%75.73%26.49%10.83%2.16% קופת גמל ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות 1036
2.720.70%50.72%10.79%-1.01%2.15% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות מניות 883
2.670.92%52.88%14.99%0.30%2.15% קרן פיצויים הראל קמ"פ מסלול מניות 739
2.730.42%43.26%12.85%-1.47%2.15% קופת גמל עיריית תל אביב תגמולים מסלול מניות 1477
2.700.92%53.52%14.75%0.78%2.14% קרן השתלמות הראל השתלמות מסלול מניות 763
2.580.73%45.12%12.12%0.56%2.14% קרן השתלמות מנורה השתלמות-מניות 1256
0.000.00%0.00%0.00%0.00%2.13% קופת גמל מיטב דש גמל פאסיבי מדדי מניות 1689
2.600.73%61.95%18.90%1.20%2.13% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות מניות 612
2.620.73%55.35%18.86%5.89%2.12% קופת גמל אנליסט גמל מניות 814
2.700.72%54.75%15.01%0.88%2.12% קופת גמל הראל גמל מסלול מניות 761
2.610.48%35.97%12.37%-0.77%2.11% קרן השתלמות מינהל - השתלמות - מניות 1262
2.720.60%52.49%11.59%-0.60%2.10% קופת גמל מיטב דש גמל מניות 877
2.600.89%48.82%12.01%1.33%2.06% קרן השתלמות מגדל השתלמות מניות 869
2.610.77%54.80%15.47%1.27%2.03% קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות 863
2.590.65%50.53%12.31%-0.37%2.03% קופת גמל איילון תגמולים ואישית לפיצויים מניות 1062
2.590.79%52.78%18.09%5.27%2.01% קרן השתלמות אנליסט השתלמות מניות 963
2.430.58%37.26%11.46%-3.23%1.94% קרן השתלמות רעות מניות 1317
2.620.70%42.55%8.70%-1.28%1.94% קרן השתלמות איילון השתלמות מניות 1055
1.990.32%33.60%9.69%1.02%1.83% קופת גמל מחר גמל מניות 1522
2.530.24%36.05%11.76%-0.93%1.78% קרן השתלמות קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול מניות 1452
2.641.07%55.60%16.86%4.02%1.69% קרן השתלמות הפניקס השתלמות - מסלול מניות 968
2.830.77%44.97%6.52%-2.41%1.66% קרן השתלמות כלל השתלמות מניות 1350
2.820.75%48.63%9.25%-1.33%1.63% קופת גמל כלל תמר מניות 127
2.980.40%34.40%12.05%-1.50%1.60% קופת גמל אל על - מניות 1526
2.620.84%53.48%16.26%3.60%1.58% קופת גמל הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול מניות 961
2.590.69%45.01%9.89%-1.91%1.58% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות 1201
2.600.79%43.77%9.93%-1.81%1.57% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות מניות 1205
2.880.62%56.42%20.77%3.26%1.57% קרן השתלמות אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל 1537
2.650.57%41.47%9.66%-2.05%1.56% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות מניות 738
2.690.50%39.06%8.52%-2.85%1.54% קופת גמל הלמן-אלדובי בר-יציב מניות 724
2.660.40%42.30%12.34%-0.25%1.49% קרן השתלמות רום ספיר מניות 1258
2.890.67%55.43%19.68%3.25%1.30% קופת גמל אינפיניטי גמל מניות בחו"ל 1536
0.000.42%0.00%0.00%0.78%1.00% קופת גמל אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות 8626
0.000.49%0.00%0.00%0.89%0.95% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות פאסיבי-מדדי מניות 8630
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.75% קרן השתלמות הפניקס השתלמות מסלול פאסיבי - מדדי מניות 9547
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.62% קרן השתלמות הפניקס השתלמות - מסלול פאסיבי- מדדי מניות חו"ל 9548
2.960.65%40.96%13.70%-0.35%0.42% קופת גמל אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 1543
2.980.66%43.24%14.11%-0.67%0.21% קרן השתלמות אי.בי.אי השתלמות פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 1544
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות ק.ס.מ מניות 1821
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות 7799
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% פסגות גמל להשקעה מניות 7811
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות עובדי מדינה - מניות 9479
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% חסכון טופ פאסיבי מניות 8683
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מניות 8522
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אנליסט קופת גמל להשקעה מניות 7836
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מיטב דש גמל להשקעה מסלול מניות 7860
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מיטב דש גמל להשקעה מסלול פאסיבי - מדדי מניות 7867
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אקסלנס גמל להשקעה מניות פאסיבי 7907
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מגדל גמל להשקעה מניות 7934
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מסלול מחקה מדד ת"א 25 7957
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מסלול מחקה מדד S&P500 7958
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אי.בי.אי. גמל להשקעה מניות 7975
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אי.בי.אי. גמל להשקעה פאסיבי - מדדי מניות 7976
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל תגמולים האוניברסיטה מניות 9818
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות 11394
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אינפיניטי גמל להשקעה מניות 11407
שיקלי
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% שיקלי טווח קצר 8523
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% חסכון טופ שיקלי טווח קצר 8693
0.000.35%0.00%0.00%0.00%0.00% קופת גמל אינטרגמל תגמולים - מסלול מזומנים ושווי מזומנים 8699
0.000.35%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן השתלמות "אינטרגמל השתלמות"-מסלול מזומנים ושווי מזומנים 8705
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% קרן פיצויים אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי קצר 9475
0.030.67%4.93%0.90%0.10%0.00% קופת גמל אלטשולר שחם גמל כספי 1394
0.030.81%4.91%0.89%0.10%0.00% קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות כספי 1398
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אנליסט קופת גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 7839
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מיטב דש גמל להשקעה מסלול שיקלי טווח קצר 7861
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% מגדל גמל להשקעה שיקלי טווח קצר 7931
0.030.56%0.00%0.64%0.00%0.00% קופת גמל אוניברסיטת ת"א - מסלול שקלי 2080
0.030.63%0.00%0.86%0.09%0.00% קרן פיצויים אלטשולר שחם פיצויים כספי 2008
0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00% אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי 7802
0.650.73%20.01%9.02%1.35%0.00% קרן השתלמות אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר 715
0.030.67%4.86%0.92%0.08%-0.01% קופת גמל פסגות גדיש כספי 1333
0.060.75%4.77%0.70%0.12%-0.01% קופת גמל מנורה מבטחים תגמולים שקלי טווח קצר 1343
0.030.81%4.84%0.90%0.09%-0.01% קרן השתלמות פסגות שיא השתלמות כספי 611
0.030.62%4.88%0.87%0.07%-0.01% קרן פיצויים פסגות שיא פיצויים כספית 839
0.030.53%4.71%0.90%0.13%-0.01% קרן השתלמות מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר 1370
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.01% קופת גמל אקסלנס גמל שיקלי טווח קצר 9906
0.200.53%8.24%2.95%0.37%-0.02% קופת גמל אנליסט גמל שקלי 815
0.050.87%5.51%1.21%0.08%-0.02% קרן השתלמות כלל השתלמות שקלי טווח קצר 1351
0.050.86%6.20%1.12%0.07%-0.02% קופת גמל מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר 858
0.050.91%6.19%1.12%0.06%-0.02% קרן השתלמות מגדל השתלמות שקלי טווח קצר 864
0.050.53%5.63%1.09%0.07%-0.02% קופת גמל מיטב דש גמל שקלי טווח קצר 948
0.200.55%0.00%2.87%0.34%-0.03% קרן השתלמות אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר 1535
0.050.64%5.61%1.12%0.09%-0.03% קופת גמל כלל תמר שקלי טווח קצר 128
0.000.00%0.00%0.00%0.00%-0.03% קרן השתלמות הפניקס השתלמות - מסלול מתמחה שקלי טווח קצר 9549
0.060.90%6.21%1.31%0.09%-0.05% קרן השתלמות מנורה השתלמות שקלי לטווח קצר 1114
0.070.69%8.92%1.75%0.13%-0.05% קופת גמל הראל גמל שקלי טווח קצר 1334
0.400.61%22.05%7.05%0.62%-0.07% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות שקלי 737
0.410.56%21.80%6.82%0.31%-0.18% קופת גמל הלמן-אלדובי בר-יציב שקלי 723
0.500.58%11.50%6.62%1.24%-0.52% קרן השתלמות רעות שיקלי 1430
0.501.01%21.87%7.52%0.88%-0.61% קרן השתלמות הראל השתלמות מסלול שקלי 1369
0.560.77%23.45%9.23%1.68%-0.64% קרן פיצויים הראל קמ"פ מסלול שקלי 742
0.220.74%4.02%-0.33%0.05%-0.78% קרן השתלמות איילון השתלמות מסלול שקלי 1061
0.220.62%3.81%-0.51%-0.05%-0.80% קופת גמל איילון תגמולים ואישית לפיצויים שקלי 1068
0.640.67%23.79%8.46%0.96%-0.88% קרן פיצויים פסגות שיא פיצויים שקלית ללא מניות 840
0.700.61%22.93%9.28%0.79%-0.97% קרן פיצויים אקסלנס מרכזית לפיצויים שקלי 801
0.730.66%22.39%9.24%0.92%-1.21% קופת גמל מיטב דש גמל שקלי 876
0.790.70%22.72%9.12%0.83%-1.26% קרן פיצויים מיטב דש פיצויים שקלי 1528
0.720.69%22.60%9.16%1.00%-1.29% קופת גמל כלל תמר שקלים 592
0.820.75%23.77%8.84%2.08%-1.46% קופת גמל הראל גמל מסלול שקלי 1368
כללי-כללי
<
סטית תקןדמי ניהולחמש שניםשלוש שניםשנהתשואה חודשיתשם 
0.000.62%0.00%0.00%2.46%1.09% קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי 1489
2.03