נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

מגדל >> תשואות פנסיה וגמל מאי 2017

 

 תשואות קופות גמל לפרסום* לחודש 5/2017  


 

מספר קופה

תשואה חודשית ל5/17

תשואה מצטברת        1-5/17

תשואה מצטברת 6/16-5/17

תשואה מצטברת    6/2014-5/2017    (36 חודשים)

תשואה מצטברת 6/2012-5/2017         (60 חודשים)

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 31.5.2017

קרנות השתלמות

 

 

 

 

 

 

 

מגדל -השתלמות כללי

579

1.04%

3.49%

6.16%

9.55%

32.79%

11,065,569

מגדל השתלמות ביג כללי לפחות 30% מניות

1157

1.14%

3.70%

6.82%

10.30%

32.86%

561,191

מגדל השתלמות אג"ח עד10% מניות

599

0.76%

2.34%

2.96%

7.31%

20.79%

290,621

מגדל השתלמות אג"ח

199

0.61%

1.78%

1.83%

5.20%

19.37%

298,774

מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי

865

0.70%

1.38%

0.71%

5.16%

15.59%

361,192

מגדל השתלמות שקלי טווח קצר

864

0.02%

0.11%

0.18%

0.69%

4.68%

182,426

מגדל השתלמות מניות

869

1.99%

6.74%

14.30%

18.43%

62.08%

148,949

מגדל השתלמות חו"ל

868

0.17%

-1.62%

-1.32%

 

 

15,705

מגדל  השתלמות כהלכה

2048

1.07%

2.44%

4.33%

6.61%

 

53,967

קופות גמל

 

 

 

 

 

 

 

מגדל לתגמולים כללי

744

1.01%

3.44%

6.10%

9.76%

33.53%

1,259,396

מגדל לתגמולים ביג כללי לפחות 30% מניות

1156

1.16%

3.85%

6.95%

10.53%

34.34%

129,701

מגדל לתגמולים אג"ח ממשלתי ישראלי

859

0.70%

1.43%

0.75%

5.19%

15.63%

125,874

מגדל  לתגמולים צמוד מדד

860

0.62%

2.15%

1.75%

2.62%

15.41%

28,680

מגדל  לתגמולים שקלי טווח קצר

858

0.00%

0.09%

0.16%

0.66%

4.67%

40,069

מגדל לתגמולים מניות

863

2.05%

6.62%

12.98%

21.14%

68.32%

35,926

מגדל לתגמולים אג"ח עד 10% מניות

8012

0.77%

2.13%

2.67%

 

 

84,504

מרכזיות לפיצויים

 

 

 

 

 

 

 

מגדל- מרכזית לפיצויים

745

1.05%

3.45%

5.82%

10.42%

32.60%

172,271

מקפת דמי מחלה

1161

1.05%

3.33%

5.36%

9.87%

31.56%

39,041

מקפת תקציבית

1304

0.89%

2.20%

2.70%

6.30%

18.35%

41,055


הנתונים נלקחו מאתר האוצר, הגמל נט.                                       

*המידע הנ”ל אינו מהווה המלצה להצטרפותלקופת גמל /קרן השתלמות ,                                       

ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניםובצרכים הייחודיים  של כל אדם.                                             

תשואות נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמיניהול.  אין במידע על תשואות שהושגו כדי להצביעעל תשואות שתושגנה בעתיד.                                             

ט.ל.ח.               


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות