סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  103
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  56.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:   החברה תשקיע את כספי הקופה וכן כל הכספים שיכנסו לקופה בתורת ריווחי השקעותיה, או כתוצאה ממכירתם או פדיונם של ניירות ערך (בניכוי סכומים שההסדר התחיקתי מתיר לנכותם), בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי ובמגבלות הקבועות שם.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.95% 0.54%
שנה
6.42%
5 שנים 3 שנים
31.63% 11.09%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.65% 3.57%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.46% 0.29%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.18 1.1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.49 0.31
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.68 1.06
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
20.54 20.72
העברות בין קופות צבירה נטו
-13.73 -13.55
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.60% 6553.44
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
6,553.440.54%02/2017
6,535.610.41%01/2017
5,292.090.82%12/2016
5,247.790.42%11/2016
5,243.510.15%10/2016
5,248.44-0.42%09/2016
5,291.140.52%08/2016
5,268.081.98%07/2016
5,176.82-0.46%06/2016
5,205.450.47%05/2016
5,193.110.90%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.89%, חשיפה למניות
27.94%חשיפה לחו"ל
18.35%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
28.28%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
26.98%אג"ח ממשלתיות סחירות
13.66%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.94%נכסים אחרים
6.87%אג"ח קונצרניות לא סחירות
6.81%קרנות נאמנות
5.77%הלוואות
3.12%מזומנים ושווי מזומנים
0.57%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
77.85%נכסים סחירים ונזילים
22.15%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
72.99%נכסים בארץ
27.01%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
8.44%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.01%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.88%מק"מ
7.69%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.33%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.67%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.46%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.46%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
3.54%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.37%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.59%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.21%קרנות השקעה אחרות
2.19%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.18%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.17%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.69%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.64%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.63%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.59%מניות היתר
1.55%פח"ק/פר"י
1.22%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.22%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.09%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
1.03%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.96%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.88%קרנות הון סיכון
0.86%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.83%הלוואות לעמיתים
0.83%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.83%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.79%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.72%הלוואות לא מובטחות
0.72%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.70%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.63%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.60%זכויות במקרקעין מניבים
0.57%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.56%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.50%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.48%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.45%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.44%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.37%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.26%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.26%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.23%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.19%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.18%חייבים שונים
0.18%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.17%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.16%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.14%קרנות גידור בחו"ל
0.13%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.11%קרנות נדל"ן
0.10%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.09%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.09%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.07%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%קרנות גידור
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.02%מניות לא סחירות
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.01% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.05%זכאים ירשם במינוס