סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  103
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  56 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:   החברה תשקיע את כספי הקופה וכן כל הכספים שיכנסו לקופה בתורת ריווחי השקעותיה, או כתוצאה ממכירתם או פדיונם של ניירות ערך (בניכוי סכומים שההסדר התחיקתי מתיר לנכותם), בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי ובמגבלות הקבועות שם.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.41% 0.41%
שנה
5.34%
5 שנים 3 שנים
31.40% 12.52%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.61% 4.01%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.46% 0.33%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.18 1.13
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.49 0.31
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.56 1.03
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
22.56 17.22
העברות בין קופות צבירה נטו
-25.55 -30.89
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.50% 6535.61
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
6,535.610.41%01/2017
5,292.090.82%12/2016
5,247.790.42%11/2016
5,243.510.15%10/2016
5,248.44-0.42%09/2016
5,291.140.52%08/2016
5,268.081.98%07/2016
5,176.82-0.46%06/2016
5,205.450.47%05/2016
5,193.110.90%04/2016
5,159.020.93%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.99%, חשיפה למניות
30.06%חשיפה לחו"ל
19.18%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
28.19%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
26.60%אג"ח ממשלתיות סחירות
13.96%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.50%נכסים אחרים
7.41%קרנות נאמנות
6.92%אג"ח קונצרניות לא סחירות
5.47%הלוואות
3.37%מזומנים ושווי מזומנים
0.57%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
78.54%נכסים סחירים ונזילים
21.46%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
72.73%נכסים בארץ
27.27%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
8.51%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.35%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7.14%מק"מ
6.51%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.88%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.78%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.87%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
4.49%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.10%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.02%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.60%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.43%מניות היתר
2.37%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.34%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.30%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.21%קרנות השקעה אחרות
1.93%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.82%פח"ק/פר"י
1.72%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.53%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.22%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.18%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.08%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
1.00%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.90%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.90%קרנות הון סיכון
0.85%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.82%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.78%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.78%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.78%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.75%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.72%הלוואות לא מובטחות
0.69%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.60%זכויות במקרקעין מניבים
0.57%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.51%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.51%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.51%הלוואות לעמיתים
0.43%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.43%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.38%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.37%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.32%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.24%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.20%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.18%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.17%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.16%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.14%קרנות גידור בחו"ל
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.11%קרנות נדל"ן
0.10%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.10%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.08%חייבים שונים
0.07%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.07%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.07%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%קרנות גידור
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.02%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%מניות לא סחירות
0.01%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.01% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.07%זכאים ירשם במינוס