סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  103
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  55.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:   החברה תשקיע את כספי הקופה וכן כל הכספים שיכנסו לקופה בתורת ריווחי השקעותיה, או כתוצאה ממכירתם או פדיונם של ניירות ערך (בניכוי סכומים שההסדר התחיקתי מתיר לנכותם), בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי ובמגבלות הקבועות שם.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.77
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.70% 0.42%
שנה
1.68%
5 שנים 3 שנים
34.27% 10.64%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.07% 3.43%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.49% 0.28%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.22 1.13
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.45 0.16
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.68 0.87
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
12.81 9.22
העברות בין קופות צבירה נטו
-10.77 -14.36
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.20% 5247.79
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
5,247.790.42%11/2016
5,243.510.15%10/2016
5,248.44-0.42%09/2016
5,291.140.52%08/2016
5,268.081.98%07/2016
5,176.82-0.46%06/2016
5,205.450.47%05/2016
5,193.110.90%04/2016
5,159.020.93%03/2016
5,120.93-0.48%02/2016
5,163.44-1.30%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.99%, חשיפה למניות
30.43%חשיפה לחו"ל
18.01%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
28.24%אג"ח ממשלתיות סחירות
27.79%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.27%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.07%קרנות נאמנות
7.88%אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.63%נכסים אחרים
5.88%הלוואות
2.59%מזומנים ושווי מזומנים
0.64%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
76.72%נכסים סחירים ונזילים
23.28%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.39%נכסים בארץ
29.61%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
8.88%מק"מ
8.81%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.15%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.78%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.38%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
5.26%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
4.95%מניות השייכות למדד ת"א 25
4.91%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.76%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.73%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.97%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.62%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.43%קרנות השקעה אחרות
2.42%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.33%מניות היתר
2.27%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.13%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.92%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.52%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.44%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.34%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
1.31%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.19%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.08%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.03%קרנות הון סיכון
1.01%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.99%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.97%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.81%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.80%הלוואות לא מובטחות
0.78%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.71%פח"ק/פר"י
0.64%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.53%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.52%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.46%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.46%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.41%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.36%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.29%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.23%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.22%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.20%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.20%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.16%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.13%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.12%הלוואות לעמיתים
0.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.08%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.08%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.07%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.07%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.07%חייבים שונים
0.06%קרנות גידור
0.05%קרנות גידור בחו"ל
0.05%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.04%זכאים ירשם במינוס
-0.16%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח