סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  103
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  56.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   החברה תשקיע את כספי הקופה וכן כל הכספים שיכנסו לקופה בתורת ריווחי השקעותיה, או כתוצאה ממכירתם או פדיונם של ניירות ערך (בניכוי סכומים שההסדר התחיקתי מתיר לנכותם), בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי ובמגבלות הקבועות שם.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.73% -0.57%
שנה
6.33%
5 שנים 3 שנים
36.08% 10.30%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.36% 3.32%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.51% 0.27%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.1 1.1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.63 0.43
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.04 1.27
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
18.16 17.69
העברות בין קופות צבירה נטו
-8.96 -9.43
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.40% 6583.16
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
6,583.16-0.57%06/2017
6,634.501.09%05/2017
6,585.781.10%04/2017
6,533.530.14%03/2017
6,553.440.54%02/2017
6,535.610.41%01/2017
5,292.090.82%12/2016
5,247.790.42%11/2016
5,243.510.15%10/2016
5,248.44-0.42%09/2016
5,291.140.52%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.99%, חשיפה למניות
26.78%חשיפה לחול
17.79%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
29.86%אגח ממשלתיות סחירות
25.96%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.10%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.86%נכסים אחרים
6.87%הלוואות
6.54%אגח קונצרניות לא סחירות
5.84%קרנות נאמנות
3.54%מזומנים ושווי מזומנים
0.43%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
77.07%נכסים סחירים ונזילים
22.93%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.64%נכסים בארץ
25.36%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
9.68%מקמ
8.83%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.43%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.10%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.94%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.51%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.29%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.09%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.54%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
3.41%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.47%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.38%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.35%קרנות השקעה אחרות
2.29%קרנות השקעה אחרות בחול
1.92%הלוואות לעמיתים
1.90%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.71%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.70%מניות היתר
1.58%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.52%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.51%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.21%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.21%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.17%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
1.10%פחק/פרי
0.97%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.93%קרנות נדלן בחול
0.86%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.86%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.80%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.78%הלוואות לא מובטחות
0.76%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.75%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.74%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.72%קרנות הון סיכון
0.61%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.58%זכויות במקרקעין מניבים
0.56%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.54%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.46%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.43%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.37%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.37%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.27%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.22%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.20%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.19%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.18%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.16%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.16%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.15%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.13%קרנות גידור בחול
0.13%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%קרנות הון סיכון בחול
0.12%חייבים שונים
0.11%קרנות נדלן
0.11%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.11%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.09%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.06%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.05%קרנות גידור
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.02%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.02%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.02%מניות לא סחירות
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.06%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח