סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  103
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  56.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   החברה תשקיע את כספי הקופה וכן כל הכספים שיכנסו לקופה בתורת ריווחי השקעותיה, או כתוצאה ממכירתם או פדיונם של ניירות ערך (בניכוי סכומים שההסדר התחיקתי מתיר לנכותם), בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי ובמגבלות הקבועות שם.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.21% 1.10%
שנה
5.80%
5 שנים 3 שנים
30.51% 10.90%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.47% 3.51%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.44% 0.29%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.18 1.1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.43 0.24
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.8 1.1
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
15.27 7.81
העברות בין קופות צבירה נטו
-7.87 -15.33
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.60% 6585.78
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
6,585.781.10%04/2017
6,533.530.14%03/2017
6,553.440.54%02/2017
6,535.610.41%01/2017
5,292.090.82%12/2016
5,247.790.42%11/2016
5,243.510.15%10/2016
5,248.44-0.42%09/2016
5,291.140.52%08/2016
5,268.081.98%07/2016
5,176.82-0.46%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
35.13%, חשיפה למניות
28.13%חשיפה לחול
18.65%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
28.45%אגח ממשלתיות סחירות
28.14%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.94%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.75%נכסים אחרים
6.95%אגח קונצרניות לא סחירות
6.74%קרנות נאמנות
6.20%הלוואות
2.34%מזומנים ושווי מזומנים
0.49%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
77.51%נכסים סחירים ונזילים
22.49%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
72.96%נכסים בארץ
27.04%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
8.95%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.53%מקמ
8.23%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7.69%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.01%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.51%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.49%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.42%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
3.56%מניות השייכות למדד תא 75/90
3.54%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.55%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.40%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.29%קרנות השקעה אחרות
2.15%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.82%קרנות השקעה אחרות בחול
1.61%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.60%מניות היתר
1.34%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.32%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.23%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.18%הלוואות לעמיתים
1.11%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.99%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.95%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.90%קרנות נדלן בחול
0.85%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.84%פחק/פרי
0.82%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.81%קרנות הון סיכון
0.81%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.76%הלוואות לא מובטחות
0.64%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.61%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.60%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.59%זכויות במקרקעין מניבים
0.55%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.49%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.49%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.49%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.46%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.38%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.29%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.26%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.26%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.24%חייבים שונים
0.21%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.20%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.19%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.19%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.17%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.13%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.11%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.11%קרנות נדלן
0.10%קרנות הון סיכון בחול
0.09%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%קרנות גידור בחול
0.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.07%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%קרנות גידור
0.05%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.02%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.02%מניות לא סחירות
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.01% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%בחול לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%לא סחירות long אופציות מטח/מטח
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
0.00%לא סחירות short אופציות מטח/מטח
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.09%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים