סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  103
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  56.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   החברה תשקיע את כספי הקופה וכן כל הכספים שיכנסו לקופה בתורת ריווחי השקעותיה, או כתוצאה ממכירתם או פדיונם של ניירות ערך (בניכוי סכומים שההסדר התחיקתי מתיר לנכותם), בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי ובמגבלות הקבועות שם.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.93% 0.01%
שנה
4.94%
5 שנים 3 שנים
34.35% 9.95%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.08% 3.21%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.49% 0.26%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.08 1.07
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.48 0.29
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.04 1.29
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
17.44 11.83
העברות בין קופות צבירה נטו
-5.05 -10.66
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.20% 6626.99
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
6,626.990.01%08/2017
6,641.191.16%07/2017
6,583.16-0.57%06/2017
6,634.501.09%05/2017
6,585.781.10%04/2017
6,533.530.14%03/2017
6,553.440.54%02/2017
6,535.610.41%01/2017
5,292.090.82%12/2016
5,247.790.42%11/2016
5,243.510.15%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.62%, חשיפה למניות
27.41%חשיפה לחול
19.55%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
29.38%אגח ממשלתיות סחירות
27.03%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.25%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.83%נכסים אחרים
7.33%הלוואות
6.52%קרנות נאמנות
6.10%אגח קונצרניות לא סחירות
2.16%מזומנים ושווי מזומנים
0.39%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
77.15%נכסים סחירים ונזילים
22.85%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.27%נכסים בארץ
26.73%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
8.72%מקמ
7.83%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.36%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.76%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.39%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.46%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.11%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.04%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
3.39%מניות השייכות למדד תא 75/90
3.18%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.51%קרנות השקעה אחרות
2.46%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.40%הלוואות לעמיתים
2.24%קרנות השקעה אחרות בחול
1.96%מניות היתר
1.77%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.73%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.71%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.57%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.23%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.22%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
1.06%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.03%קרנות נדלן בחול
0.99%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.89%הלוואות לא מובטחות
0.89%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.87%פחק/פרי
0.78%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.77%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.75%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.72%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.71%קרנות הון סיכון
0.69%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.68%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.58%זכויות במקרקעין מניבים
0.57%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.55%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.54%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.49%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.47%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.34%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.33%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.28%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.23%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.21%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.18%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.18%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.17%קרנות גידור בחול
0.14%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.13%קרנות הון סיכון בחול
0.12%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.11%קרנות נדלן
0.11%או לא מדורגים בחול -BBB - פיקדונות נקובים במטח בדירוג הנמוך מ
0.09%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%חייבים שונים
0.06%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
0.06%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.05%קרנות גידור
0.05%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.02%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.02%מניות לא סחירות
0.01%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.01%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%לא סחירות long אופציות מטח/מטח
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%לא סחירות short אופציות מטח/מטח
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.04%זכאים ירשם במינוס
-0.15%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח