סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1036
שם תאגיד שולט:  ילין לפידות החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  ילין לפידות ניהול קופות גמל בעמ
ותק:  12.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   החברה תשקיע את התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאשרו בהסדדר התחקותי,הוא הדין בכל הסכומים שייכנסו לחברה בתורת רווחי השקעותיה או כתוצאה ממכירתם או פדיונם.עד כמה שההסדר התחוקתי מתיר זאת, תיהיה החברה ראשית להשקיע את התקבולים והסכומים האחרים הנ"ל בכל השקעה שתיקבע ע"י הדרקטוריון. ב. על אף האמור בסעיף קטן א. דלעיל, שיעור ההשקעה של החברה לצורכי תקנון זה במניות ו/או נירות ערך המירים למניות לא יפחת מ 50% מסך השקעותיה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.21% 2.04%
שנה
17.63%
5 שנים 3 שנים
73.04% 30.19%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
11.59% 9.19%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.92% 0.74%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.05 1.86
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.84 1.78
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
7.56 1.57
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.79 4.72
העברות בין קופות צבירה נטו
36.89 40.82
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.90% 936.03
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
936.032.04%04/2017
877.391.17%03/2017
812.681.53%02/2017
746.211.33%01/2017
682.431.34%12/2016
631.072.16%11/2016
596.680.28%10/2016
585.34-0.51%09/2016
572.952.04%08/2016
547.173.98%07/2016
517.48-0.40%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
79.67%, חשיפה למניות
39.06%חשיפה לחול
23.56%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
48.64%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
36.23%אגח ממשלתיות סחירות
12.96%מזומנים ושווי מזומנים
1.19%אגח קונצרניות לא סחירות
1.15%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.29%הלוואות
0.21%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
-0.67%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.87%נכסים סחירים ונזילים
3.13%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
90.26%נכסים בארץ
9.74%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
23.63%מקמ
17.26%מניות השייכות למדד תא 25/35
12.67%מניות השייכות למדד תא 75/90
11.48%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
10.76%מניות היתר
5.72%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.58%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.20%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.30%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
2.17%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.95%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.93%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.64%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.59%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.48%ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.48%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.45%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.27%Warrants אופציות מסוג
0.26%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.25%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%קרנות השקעה אחרות
0.17%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.16%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.16%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.16%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.16%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.15%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.13%חייבים שונים
0.11%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.10%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.09%מניות לא סחירות
0.09%הלוואות בחול לא מובטחות
0.08%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.06%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.04% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.04%קרנות השקעה אחרות בחול
0.03%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.98%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג