סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  39.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  10/15
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.81
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.95% 2.22%
שנה
4.16%
60 חודשים 36 חודשים
31.94% 23.82%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.46% 0.60%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.32 1.18
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.27 1.22
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.44 0.94
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
78.11 54.55
העברות בין קופות צבירה נטו
30.99 7.43
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.10% 29054.79
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
29,054.792.22%10/2015
28,436.64-1.58%09/2015
28,890.40-1.41%08/2015
29,311.281.61%07/2015
28,885.57-2.09%06/2015
29,568.450.44%05/2015
29,542.160.41%04/2015
29,521.971.17%03/2015
29,259.362.44%02/2015
28,640.300.79%01/2015
28,534.02-1.23%12/2014
28,981.251.45%11/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
29.48%חשיפה למניות
28.21%חשיפה לחו"ל
18.55%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.47%אג"ח ממשלתיות סחירות
24.35%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.64%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.53%הלוואות
6.80%נכסים אחרים
5.71%מזומנים ושווי מזומנים
4.49%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.21%קרנות נאמנות
0.78%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.39%נכסים סחירים ונזילים
20.61%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.14%נכסים בארץ
24.86%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
12.05%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.58%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.45%מק"מ
6.03%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.09%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.88%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.62%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3.60%פח"ק/פר"י
3.13%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.88%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.81%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.77%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.55%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.17%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.16%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.96%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.92%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.88%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.86%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.69%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.68%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.51%הלוואות לא מובטחות
1.50%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.36%מניות היתר
1.15%קרנות השקעה אחרות
0.99%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.96%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.91%הלוואות לעמיתים
0.90%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.87%קרנות גידור בחו"ל
0.83%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.74%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.63%זכויות במקרקעין מניבים
0.60%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.52%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.44%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.40%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.40%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.36%קרנות הון סיכון
0.30%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.29%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.27%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.22%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.19%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.18%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.17%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.15%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.15%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.15%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.13%חייבים שונים
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.10%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות צמודות מדד בדירוג
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%מניות לא סחירות
0.05%קרנות גידור
0.05%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.01%ומטה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.03%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.05%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים