סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  39.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  01/15
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.81
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.79% 0.79%
שנה
7.62%
60 חודשים 36 חודשים
39.58% 28.27%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.56% 0.69%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.35 1.08
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.06 0.99
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.2 1.18
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
96.06 36.7
העברות בין קופות צבירה נטו
-37.4 -96.76
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.10% 28640.3
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
28,640.300.79%01/2015
28,534.02-1.23%12/2014
28,981.251.45%11/2014
28,592.88-0.04%10/2014
28,704.201.10%09/2014
28,516.922.11%08/2014
28,042.150.09%07/2014
28,153.16-0.14%06/2014
28,336.431.13%05/2014
28,188.09-0.13%04/2014
28,307.300.67%03/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.58%חשיפה למניות
28.76%חשיפה לחו"ל
18.18%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.36%אג"ח ממשלתיות סחירות
24.97%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.66%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.27%מזומנים ושווי מזומנים
6.98%נכסים אחרים
6.95%הלוואות
5.81%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.48%קרנות נאמנות
0.53%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.76%נכסים סחירים ונזילים
20.24%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.79%נכסים בארץ
25.21%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.76%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.84%מק"מ
6.95%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.76%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.17%פח"ק/פר"י
5.05%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.11%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.03%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.80%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.76%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.75%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.67%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.43%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.39%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.29%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.97%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.69%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.67%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.56%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.49%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.45%מניות היתר
1.45%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.35%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.03%קרנות גידור בחו"ל
0.97%קרנות השקעה אחרות
0.90%הלוואות לא מובטחות
0.89%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.82%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.73%הלוואות לעמיתים
0.68%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.58%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.52%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.52%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.49%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.49%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.48%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.45%קרנות הון סיכון
0.44%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.40%זכויות במקרקעין מניבים
0.39%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.38%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.36%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.31%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.31%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.28%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.22%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.22%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.20%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.19%חייבים שונים
0.19%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.15%קרנות גידור
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.12%מניות לא סחירות
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.07%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.03%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.08%זכאים ירשם במינוס