סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  39 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  12/14
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.81
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.41% -1.23%
שנה
6.41%
60 חודשים 36 חודשים
39.29% 30.47%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.55% 0.74%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.35 1.12
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.04 0.97
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.2 1.16
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
105.97 77.82
העברות בין קופות צבירה נטו
-36.1 -64.25
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.00% 28534.02
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
28,534.02-1.23%12/2014
28,981.251.45%11/2014
28,592.88-0.04%10/2014
28,704.201.10%09/2014
28,516.922.11%08/2014
28,042.150.09%07/2014
28,153.16-0.14%06/2014
28,336.431.13%05/2014
28,188.09-0.13%04/2014
28,307.300.67%03/2014
28,242.611.61%02/2014
27,915.07-0.34%01/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.69%חשיפה למניות
28.58%חשיפה לחו"ל
18.49%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.99%אג"ח ממשלתיות סחירות
25.29%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.10%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.09%מזומנים ושווי מזומנים
6.92%הלוואות
6.47%נכסים אחרים
6.03%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.58%קרנות נאמנות
0.53%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.98%נכסים סחירים ונזילים
20.02%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.50%נכסים בארץ
25.50%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.70%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.87%מק"מ
6.98%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.55%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.93%פח"ק/פר"י
4.85%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.29%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.11%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.93%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.89%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.87%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.60%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.52%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.38%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.26%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.11%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.74%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.70%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.66%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.49%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.46%מניות היתר
1.38%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.21%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.02%קרנות גידור בחו"ל
0.98%קרנות השקעה אחרות
0.89%הלוואות לא מובטחות
0.85%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.81%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.72%הלוואות לעמיתים
0.70%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.65%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.65%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.56%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.53%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.52%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.50%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.46%קרנות הון סיכון
0.44%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.40%זכויות במקרקעין מניבים
0.39%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.38%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.32%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.31%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.31%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.25%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.21%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.20%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.15%קרנות גידור
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.12%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.09%מניות לא סחירות
0.06%חייבים שונים
0.05%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.03%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.03%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.15%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח