סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  39.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  02/15
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.81
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.25% 2.44%
שנה
8.49%
60 חודשים 36 חודשים
41.12% 30.74%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.58% 0.75%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.37 1.12
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.04 0.98
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.08 1.29
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
96.01 39.68
העברות בין קופות צבירה נטו
-5 -61.33
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.60% 29259.36
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
29,259.362.44%02/2015
28,640.300.79%01/2015
28,534.02-1.23%12/2014
28,981.251.45%11/2014
28,592.88-0.04%10/2014
28,704.201.10%09/2014
28,516.922.11%08/2014
28,042.150.09%07/2014
28,153.16-0.14%06/2014
28,336.431.13%05/2014
28,188.09-0.13%04/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.54%חשיפה למניות
28.55%חשיפה לחו"ל
17.88%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
28.55%אג"ח ממשלתיות סחירות
25.33%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.25%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.29%מזומנים ושווי מזומנים
6.99%הלוואות
6.88%נכסים אחרים
5.70%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.49%קרנות נאמנות
0.51%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
80.19%נכסים סחירים ונזילים
19.81%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.40%נכסים בארץ
24.60%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
12.89%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.63%מק"מ
7.32%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.13%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.09%פח"ק/פר"י
4.69%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.20%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.36%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3.26%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.75%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.75%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.65%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.41%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.30%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.03%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.97%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.88%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.66%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.60%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.54%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.48%מניות היתר
1.47%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.41%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.36%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.99%קרנות השקעה אחרות
0.98%קרנות גידור בחו"ל
0.90%הלוואות לא מובטחות
0.87%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.82%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.77%הלוואות לעמיתים
0.57%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.51%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.47%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.44%קרנות הון סיכון
0.43%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.43%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.40%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.39%זכויות במקרקעין מניבים
0.37%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.36%חייבים שונים
0.31%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.30%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.30%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.27%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.25%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.24%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.21%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.18%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%קרנות גידור
0.14%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.12%מניות לא סחירות
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.06%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.03%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%ומטה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.04%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית