סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  39.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  04/15
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.81
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.89% 0.41%
שנה
9.62%
60 חודשים 36 חודשים
41.87% 29.72%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.58% 0.73%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.34 1.12
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.15 1.1
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.96 1.37
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
89.88 36.88
העברות בין קופות צבירה נטו
-30.19 -83.19
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.50% 29542.16
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
29,542.160.41%04/2015
29,521.971.17%03/2015
29,259.362.44%02/2015
28,640.300.79%01/2015
28,534.02-1.23%12/2014
28,981.251.45%11/2014
28,592.88-0.04%10/2014
28,704.201.10%09/2014
28,516.922.11%08/2014
28,042.150.09%07/2014
28,153.16-0.14%06/2014
28,336.431.13%05/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.47%חשיפה למניות
28.11%חשיפה לחו"ל
17.68%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
28.60%אג"ח ממשלתיות סחירות
26.06%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.38%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.58%מזומנים ושווי מזומנים
7.42%הלוואות
6.42%נכסים אחרים
5.40%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.66%קרנות נאמנות
0.47%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
80.10%נכסים סחירים ונזילים
19.90%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.73%נכסים בארץ
24.27%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
12.79%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.57%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.56%מק"מ
7.43%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.12%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.87%פח"ק/פר"י
4.20%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.38%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.93%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.81%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.79%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.77%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.47%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.22%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.12%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.08%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.90%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.70%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.62%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.61%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.59%מניות היתר
1.55%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.38%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.30%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.16%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.99%קרנות השקעה אחרות
0.95%קרנות גידור בחו"ל
0.93%הלוואות לא מובטחות
0.91%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.82%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.78%הלוואות לעמיתים
0.58%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.56%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.51%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.47%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.43%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.43%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.41%קרנות הון סיכון
0.40%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.40%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.39%זכויות במקרקעין מניבים
0.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.30%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.26%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.24%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.18%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.16%קרנות גידור
0.16%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.14%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.11%מניות לא סחירות
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.05%חייבים שונים
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.03%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.02%ומטה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית