סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  Apax Partners Europe Managers Ltd.
סוג תאגיד שולט:  זרה
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  38.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  11/14
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.84
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.73% 1.45%
שנה
7.77%
60 חודשים 36 חודשים
42.35% 33.26%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.59% 0.80%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.33 1.07
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.04 1
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.2 1.34
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
93.58 42.61
העברות בין קופות צבירה נטו
45.31 -5.66
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.90% 28981.25
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
28,981.251.45%11/2014
28,592.88-0.04%10/2014
28,704.201.10%09/2014
28,516.922.11%08/2014
28,042.150.09%07/2014
28,153.16-0.14%06/2014
28,336.431.13%05/2014
28,188.09-0.13%04/2014
28,307.300.67%03/2014
28,242.611.61%02/2014
27,915.07-0.34%01/2014
22,465.500.03%12/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
32.06%חשיפה למניות
28.55%חשיפה לחו"ל
18.37%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.31%אג"ח ממשלתיות סחירות
25.82%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.89%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.63%מזומנים ושווי מזומנים
6.50%הלוואות
6.20%אג"ח קונצרניות לא סחירות
5.90%נכסים אחרים
5.22%קרנות נאמנות
0.53%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
80.86%נכסים סחירים ונזילים
19.14%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.09%נכסים בארץ
25.91%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.45%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.75%מק"מ
7.03%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.38%פח"ק/פר"י
5.24%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.77%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.16%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.90%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.83%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.80%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.78%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.66%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.58%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.55%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.22%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.08%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.92%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.73%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.72%מניות היתר
1.62%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.52%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.47%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.38%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.13%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.04%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.99%קרנות גידור בחו"ל
0.96%קרנות השקעה אחרות
0.90%הלוואות לא מובטחות
0.81%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.74%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.68%הלוואות לעמיתים
0.56%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.56%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.52%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.51%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.50%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.45%קרנות הון סיכון
0.43%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.42%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.41%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.39%זכויות במקרקעין מניבים
0.33%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.32%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.32%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.24%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.21%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.20%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.20%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%קרנות גידור
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.09%מניות לא סחירות
0.09%חייבים שונים
0.08%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.05%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.03%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.47%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח