סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  39.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  06/15
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.81
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.15% -2.09%
שנה
6.75%
60 חודשים 36 חודשים
42.71% 30.93%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.59% 0.75%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.33 1.09
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.36 1.26
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.44 1.2
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
97.74 44.89
העברות בין קופות צבירה נטו
5.52 -47.33
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.30% 28885.57
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
28,885.57-2.09%06/2015
29,568.450.44%05/2015
29,542.160.41%04/2015
29,521.971.17%03/2015
29,259.362.44%02/2015
28,640.300.79%01/2015
28,534.02-1.23%12/2014
28,981.251.45%11/2014
28,592.88-0.04%10/2014
28,704.201.10%09/2014
28,516.922.11%08/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.27%חשיפה למניות
28.55%חשיפה לחו"ל
17.04%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
28.25%אג"ח ממשלתיות סחירות
25.83%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.74%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.29%הלוואות
7.33%מזומנים ושווי מזומנים
6.60%נכסים אחרים
4.69%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.39%קרנות נאמנות
0.87%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.30%נכסים סחירים ונזילים
20.70%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.60%נכסים בארץ
24.40%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
12.69%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.73%מק"מ
7.45%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.49%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.48%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.03%פח"ק/פר"י
4.61%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.41%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.87%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.85%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.81%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.61%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.44%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.10%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.95%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.89%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.85%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.76%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.70%מניות היתר
1.66%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.63%הלוואות לא מובטחות
1.38%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.38%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.38%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.07%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.06%קרנות השקעה אחרות
0.99%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.98%קרנות גידור בחו"ל
0.87%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.82%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.82%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.81%הלוואות לעמיתים
0.63%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.63%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.51%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.46%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.45%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.41%קרנות הון סיכון
0.40%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.40%זכויות במקרקעין מניבים
0.39%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.38%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.25%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.18%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.18%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.16%קרנות גידור
0.16%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.14%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.14%מניות לא סחירות
0.13%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.11%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.06%חייבים שונים
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.02%ומטה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.04%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.06%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים