סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  39.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  05/15
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.81
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.35% 0.44%
שנה
8.87%
60 חודשים 36 חודשים
46.09% 33.31%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.63% 0.80%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.28 1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.28 1.2
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.08 1.48
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
115.38 40.09
העברות בין קופות צבירה נטו
-8.32 -83.61
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.20% 29568.45
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
29,568.450.44%05/2015
29,542.160.41%04/2015
29,521.971.17%03/2015
29,259.362.44%02/2015
28,640.300.79%01/2015
28,534.02-1.23%12/2014
28,981.251.45%11/2014
28,592.88-0.04%10/2014
28,704.201.10%09/2014
28,516.922.11%08/2014
28,042.150.09%07/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.66%חשיפה למניות
29.07%חשיפה לחו"ל
18.10%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
28.26%אג"ח ממשלתיות סחירות
25.97%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.62%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.41%הלוואות
6.92%מזומנים ושווי מזומנים
6.49%נכסים אחרים
4.79%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.69%קרנות נאמנות
0.86%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.32%נכסים סחירים ונזילים
20.68%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.62%נכסים בארץ
24.38%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
12.66%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.55%מק"מ
7.49%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.66%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.26%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.07%פח"ק/פר"י
4.26%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.40%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3.14%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.91%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.86%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.80%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.78%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.48%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.99%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.86%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.75%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.69%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.67%מניות היתר
1.63%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.45%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.38%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.30%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.22%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.03%קרנות השקעה אחרות
0.97%קרנות גידור בחו"ל
0.94%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.93%הלוואות לא מובטחות
0.90%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.81%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.81%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.78%הלוואות לעמיתים
0.63%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.53%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.52%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.49%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.45%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.41%קרנות הון סיכון
0.40%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.40%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.39%זכויות במקרקעין מניבים
0.31%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.28%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.25%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.24%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.18%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.17%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.16%קרנות גידור
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.16%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.14%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.12%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.12%מניות לא סחירות
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%חייבים שונים
0.05%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.02%ומטה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.07%זכאים ירשם במינוס