סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  40 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  12/15
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.76
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.83% -0.95%
שנה
2.83%
60 חודשים 36 חודשים
29.59% 20.76%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.43% 0.53%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.32 1.21
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.23 1.16
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.44 0.8
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
109.09 106
העברות בין קופות צבירה נטו
61.07 57.98
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.00% 28754.52
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
28,754.52-0.95%12/2015
29,004.26-0.13%11/2015
29,054.792.22%10/2015
28,436.64-1.58%09/2015
28,890.40-1.41%08/2015
29,311.281.61%07/2015
28,885.57-2.09%06/2015
29,568.450.44%05/2015
29,542.160.41%04/2015
29,521.971.17%03/2015
29,259.362.44%02/2015
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
32.15%חשיפה למניות
31.17%חשיפה לחו"ל
17.79%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.40%אג"ח ממשלתיות סחירות
25.45%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.74%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.51%הלוואות
6.98%נכסים אחרים
4.46%קרנות נאמנות
4.40%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.28%מזומנים ושווי מזומנים
0.79%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.44%נכסים סחירים ונזילים
20.56%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.08%נכסים בארץ
24.92%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.39%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.57%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.85%מק"מ
5.97%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.15%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.79%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.19%פח"ק/פר"י
3.70%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3.52%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.13%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.07%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.81%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.32%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.26%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.11%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.96%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.87%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.71%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.70%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.63%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.50%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.29%הלוואות לא מובטחות
1.24%מניות היתר
1.20%קרנות השקעה אחרות
1.07%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.94%הלוואות לעמיתים
0.93%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.90%קרנות גידור בחו"ל
0.86%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.83%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.71%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.65%זכויות במקרקעין מניבים
0.61%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.60%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.57%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.41%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.37%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.35%קרנות הון סיכון
0.33%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.27%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.26%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.25%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.21%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.17%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.16%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.14%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.14%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.12%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%מניות לא סחירות
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.09%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.06%קרנות גידור
0.05%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.05%חייבים שונים
0.04%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.04%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%ומטה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.07%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות