סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  39.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  07/15
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.81
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.81% 1.61%
שנה
8.37%
60 חודשים 36 חודשים
41.24% 29.81%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.58% 0.73%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.31 1.06
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.42 1.31
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.32 1.25
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
98.96 48.66
העברות בין קופות צבירה נטו
30.14 -20.16
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.20% 29311.28
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
29,311.281.61%07/2015
28,885.57-2.09%06/2015
29,568.450.44%05/2015
29,542.160.41%04/2015
29,521.971.17%03/2015
29,259.362.44%02/2015
28,640.300.79%01/2015
28,534.02-1.23%12/2014
28,981.251.45%11/2014
28,592.88-0.04%10/2014
28,704.201.10%09/2014
28,516.922.11%08/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.94%חשיפה למניות
29.22%חשיפה לחו"ל
17.38%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.99%אג"ח ממשלתיות סחירות
26.33%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
14.34%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.42%הלוואות
6.56%נכסים אחרים
6.22%מזומנים ושווי מזומנים
4.69%קרנות נאמנות
4.62%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.83%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.42%נכסים סחירים ונזילים
20.58%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.16%נכסים בארץ
24.84%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
12.63%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.62%מק"מ
7.36%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.46%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.83%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.45%פח"ק/פר"י
4.39%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.98%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.93%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.81%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.75%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.42%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.38%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.86%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.83%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.80%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.71%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.63%מניות היתר
1.62%הלוואות לא מובטחות
1.61%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.49%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.43%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.08%קרנות גידור בחו"ל
1.04%קרנות השקעה אחרות
1.02%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.01%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.87%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.83%הלוואות לעמיתים
0.79%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.79%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.67%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.65%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.49%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.40%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.39%זכויות במקרקעין מניבים
0.39%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.38%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.37%קרנות הון סיכון
0.29%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.29%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.24%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.19%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.18%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.17%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.15%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.14%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.14%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות צמודות מדד בדירוג
0.14%מניות לא סחירות
0.11%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.07%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.07%חייבים שונים
0.05%קרנות גידור
0.05%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.05%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.02%ומטה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית