סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  38.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  06/14
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.84
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.82% -0.14%
שנה
9.74%
60 חודשים 36 חודשים
49.83% 23.57%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.68% 0.59%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.38 1.37
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.65 0.56
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.08 1.31
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
107.35 41.93
העברות בין קופות צבירה נטו
-55.93 -121.35
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.90% 28153.16
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
28,153.16-0.14%06/2014
28,336.431.13%05/2014
28,188.09-0.13%04/2014
28,307.300.67%03/2014
28,242.611.61%02/2014
27,915.07-0.34%01/2014
22,465.500.03%12/2013
22,547.941.73%11/2013
22,251.171.53%10/2013
22,004.152.21%09/2013
21,599.04-0.51%08/2013
21,814.991.59%07/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
32.18%חשיפה למניות
26.40%חשיפה לחו"ל
15.98%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
26.57%אג"ח ממשלתיות סחירות
26.06%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.48%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.17%מזומנים ושווי מזומנים
6.75%אג"ח קונצרניות לא סחירות
6.52%נכסים אחרים
6.21%הלוואות
5.51%קרנות נאמנות
0.74%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
80.03%נכסים סחירים ונזילים
19.97%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.49%נכסים בארץ
25.51%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.27%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.31%מק"מ
7.20%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.72%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.53%פח"ק/פר"י
5.13%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.62%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.44%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.21%מניות השייכות למדד ת"א 75
3.04%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.99%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.87%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.87%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.65%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.46%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.32%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.95%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.89%מניות היתר
1.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.47%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.46%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.30%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.25%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.15%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.12%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.01%הלוואות לא מובטחות
0.86%קרנות גידור בחו"ל
0.80%קרנות השקעה אחרות
0.76%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.73%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.67%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.66%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.59%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.58%הלוואות לעמיתים
0.53%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.53%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.49%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.48%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.48%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.43%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.43%קרנות הון סיכון
0.40%זכויות במקרקעין מניבים
0.40%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.32%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.29%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.24%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.23%קרנות גידור
0.21%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.20%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.11%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.09%חייבים שונים
0.07%מניות לא סחירות
0.06%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.05%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.03%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.03%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.01%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה