סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  38.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  02/14
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.84
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.26% 1.61%
שנה
9.85%
60 חודשים 36 חודשים
64.11% 19.53%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.83% 0.50%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.49 1.41
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.89 0.9
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.2 1.45
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
111.74 44.09
העברות בין קופות צבירה נטו
-36.12 -103.77
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.30% 28242.61
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
28,242.611.61%02/2014
27,915.07-0.34%01/2014
22,465.500.03%12/2013
22,547.941.73%11/2013
22,251.171.53%10/2013
22,004.152.21%09/2013
21,599.04-0.51%08/2013
21,814.991.59%07/2013
21,599.77-1.73%06/2013
22,073.971.76%05/2013
21,788.670.94%04/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
32.60%חשיפה למניות
25.01%חשיפה לחו"ל
16.47%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.56%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.14%אג"ח ממשלתיות סחירות
11.96%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.14%מזומנים ושווי מזומנים
6.65%קרנות נאמנות
6.56%אג"ח קונצרניות לא סחירות
6.28%נכסים אחרים
5.94%הלוואות
0.77%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
80.44%נכסים סחירים ונזילים
19.56%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.80%נכסים בארץ
25.20%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
12.35%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.51%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.27%מק"מ
6.33%פח"ק/פר"י
5.49%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.84%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.24%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.68%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.57%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.44%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.28%מניות השייכות למדד ת"א 75
3.06%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.97%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.78%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.36%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.29%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.99%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.76%מניות היתר
1.67%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.32%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.24%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.14%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.05%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.02%קרנות גידור בחו"ל
0.96%הלוואות לא מובטחות
0.90%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.81%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.76%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.75%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.68%קרנות השקעה אחרות
0.53%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.53%הלוואות לעמיתים
0.47%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.47%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.45%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.44%קרנות הון סיכון
0.41%חייבים שונים
0.40%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.40%זכויות במקרקעין מניבים
0.33%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.28%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.26%אג"ח מיועדות בקופות גמל
0.23%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.23%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.22%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.21%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.21%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.12%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.10%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.08%מניות לא סחירות
0.06%קרנות גידור
0.06%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.05%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.08%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים