סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  38.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  07/14
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.84
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.91% 0.09%
שנה
8.12%
60 חודשים 36 חודשים
45.68% 23.32%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.63% 0.58%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.35 1.37
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.78 0.66
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.32 1.25
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
105.86 44.57
העברות בין קופות צבירה נטו
-57.29 -118.58
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.80% 28042.15
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
28,042.150.09%07/2014
28,153.16-0.14%06/2014
28,336.431.13%05/2014
28,188.09-0.13%04/2014
28,307.300.67%03/2014
28,242.611.61%02/2014
27,915.07-0.34%01/2014
22,465.500.03%12/2013
22,547.941.73%11/2013
22,251.171.53%10/2013
22,004.152.21%09/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.19%חשיפה למניות
27.69%חשיפה לחו"ל
16.72%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.62%אג"ח ממשלתיות סחירות
27.53%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.58%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.11%מזומנים ושווי מזומנים
6.52%נכסים אחרים
6.46%אג"ח קונצרניות לא סחירות
6.33%הלוואות
5.17%קרנות נאמנות
0.69%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.80%נכסים סחירים ונזילים
20.20%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.23%נכסים בארץ
24.77%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.72%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.89%מק"מ
7.15%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.87%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.32%פח"ק/פר"י
5.14%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.64%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.11%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.98%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.87%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.73%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.68%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.67%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.58%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.36%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.20%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.84%מניות היתר
1.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.49%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.47%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.45%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.41%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.24%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.20%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.16%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.02%הלוואות לא מובטחות
0.86%קרנות גידור בחו"ל
0.83%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.82%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.80%קרנות השקעה אחרות
0.73%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.62%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.61%הלוואות לעמיתים
0.59%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.53%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.53%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.48%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.47%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.46%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.43%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.43%קרנות הון סיכון
0.41%זכויות במקרקעין מניבים
0.39%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.38%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.30%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.29%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.24%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.21%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.13%קרנות גידור
0.11%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.07%חייבים שונים
0.07%מניות לא סחירות
0.06%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.05%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.04%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.05%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.08%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים