סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  38.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  05/14
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.84
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.96% 1.13%
שנה
7.99%
60 חודשים 36 חודשים
53.54% 22.27%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.72% 0.56%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.39 1.39
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.67 0.58
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.08 1.38
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
142.44 37.99
העברות בין קופות צבירה נטו
-45.01 -149.46
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.20% 28336.43
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
28,336.431.13%05/2014
28,188.09-0.13%04/2014
28,307.300.67%03/2014
28,242.611.61%02/2014
27,915.07-0.34%01/2014
22,465.500.03%12/2013
22,547.941.73%11/2013
22,251.171.53%10/2013
22,004.152.21%09/2013
21,599.04-0.51%08/2013
21,814.991.59%07/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
32.06%חשיפה למניות
25.16%חשיפה לחו"ל
15.49%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
26.40%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
26.12%אג"ח ממשלתיות סחירות
12.53%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.28%מזומנים ושווי מזומנים
6.46%אג"ח קונצרניות לא סחירות
6.30%נכסים אחרים
6.09%הלוואות
5.06%קרנות נאמנות
0.75%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
80.70%נכסים סחירים ונזילים
19.30%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.76%נכסים בארץ
25.24%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.09%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.73%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.26%מק"מ
5.67%פח"ק/פר"י
5.48%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.10%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.56%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.53%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.51%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.29%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.24%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.98%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.91%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.85%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.36%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.09%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.83%מניות היתר
1.82%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.46%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.32%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.25%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.24%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.14%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.06%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.00%הלוואות לא מובטחות
0.86%קרנות גידור בחו"ל
0.80%קרנות השקעה אחרות
0.70%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.68%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.58%הלוואות לעמיתים
0.55%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.53%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.50%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.49%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.48%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.45%קרנות הון סיכון
0.45%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.43%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.40%זכויות במקרקעין מניבים
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.32%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.29%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.24%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.23%קרנות גידור
0.21%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.12%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.11%אופציה מסוג Warrant
0.10%חייבים שונים
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.07%מניות לא סחירות
0.07%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.06%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.05%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.04%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.03%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.05%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים