סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כללי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  106
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  38.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  08/14
מדיניות:   במסלול זה יושקעו נכסי המסלול על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.84
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.08% 2.11%
שנה
10.97%
60 חודשים 36 חודשים
47.24% 29.16%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.65% 0.71%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.36 1.28
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.92 0.84
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.32 1.34
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
84.39 43.79
העברות בין קופות צבירה נטו
-54.35 -94.95
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.10% 28516.92
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
28,516.922.11%08/2014
28,042.150.09%07/2014
28,153.16-0.14%06/2014
28,336.431.13%05/2014
28,188.09-0.13%04/2014
28,307.300.67%03/2014
28,242.611.61%02/2014
27,915.07-0.34%01/2014
22,465.500.03%12/2013
22,547.941.73%11/2013
22,251.171.53%10/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.97%חשיפה למניות
29.07%חשיפה לחו"ל
17.50%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.91%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.63%אג"ח ממשלתיות סחירות
12.79%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.83%מזומנים ושווי מזומנים
6.40%אג"ח קונצרניות לא סחירות
6.33%הלוואות
6.05%נכסים אחרים
5.39%קרנות נאמנות
0.66%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
80.49%נכסים סחירים ונזילים
19.51%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.21%נכסים בארץ
25.79%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.85%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.76%מק"מ
7.05%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.04%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.20%פח"ק/פר"י
5.12%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.53%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.12%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.97%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.90%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.90%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.85%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.84%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.60%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.33%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.25%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.82%מניות היתר
1.64%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.64%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.55%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.50%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.33%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.15%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.88%קרנות גידור בחו"ל
0.86%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.83%קרנות השקעה אחרות
0.81%הלוואות לא מובטחות
0.63%הלוואות לעמיתים
0.61%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.60%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.60%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.53%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.52%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0.50%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.46%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.45%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.43%קרנות הון סיכון
0.43%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.41%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.40%זכויות במקרקעין מניבים
0.31%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.30%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.25%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.22%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.21%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.13%קרנות גידור
0.11%ומעלה בישראל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.09%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.09%חייבים שונים
0.08%מניות לא סחירות
0.06%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.05%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.04%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.01%קרנות נדל"ן
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה-BBB - פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה