סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  107
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  59.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:   החברה תשקיע את כל התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחקיתי.הוא הדין בכל הסכומים שייכנסו לחברה בתורת רווחי השקעותיה או כתוצאה ממכירתם או פדיונם.עד כמה שההסדר התחקיתי מתיר זאת,תהיה החברה רשאית להשקיע את התקבולים והסכומים האחרים הנ"ל בכל השקעה שתיקבע ע"י הדריקטוריון.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.61
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.70% 0.28%
שנה
5.90%
5 שנים 3 שנים
27.75% 9.21%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.02% 2.98%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.41% 0.24%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.04 0.99
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.24 -0.37
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.56 1.05
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.61 5.55
העברות בין קופות צבירה נטו
8.4 12.34
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.50% 526.39
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
526.390.28%02/2017
512.890.42%01/2017
480.880.76%12/2016
462.360.18%11/2016
450.400.30%10/2016
446.67-0.47%09/2016
442.980.18%08/2016
442.591.59%07/2016
435.480.14%06/2016
437.120.62%05/2016
435.510.76%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
22.02%, חשיפה למניות
16.09%חשיפה למט"ח
15.42%חשיפה לחו"ל
אחוזשם נכס
38.03%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
30.78%אג"ח ממשלתיות סחירות
17.65%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.65%מזומנים ושווי מזומנים
3.56%הלוואות
3.39%אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.90%נכסים אחרים
0.05%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
86.44%נכסים סחירים ונזילים
13.56%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
91.84%נכסים בארץ
8.16%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
15.81%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.97%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.34%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
6.27%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.72%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.83%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.78%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
3.77%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.74%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3.39%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.89%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.93%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.62%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
1.38%הלוואות לעמיתים
1.34%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.33%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.08%קרנות השקעה אחרות
1.04%מניות היתר
0.94%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.85%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.82%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.74%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.66%הלוואות לא מובטחות
0.61%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.37%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.32%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.31%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.31%חייבים שונים
0.27%מניות לא סחירות
0.23%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.19%קרנות גידור בחו"ל
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.16%קרנות נדל"ן
0.11%קרנות גידור
0.11%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.05%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.05%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%קרנות הון סיכון
0.03%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.02%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.02%זכאים ירשם במינוס
-0.10%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.13%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short