סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב אגח עד 25% במניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  107
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  59.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   החברה תשקיע את כל התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחקיתי.הוא הדין בכל הסכומים שייכנסו לחברה בתורת רווחי השקעותיה או כתוצאה ממכירתם או פדיונם.עד כמה שההסדר התחקיתי מתיר זאת,תהיה החברה רשאית להשקיע את התקבולים והסכומים האחרים הנ"ל בכל השקעה שתיקבע ע"י הדריקטוריון.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.61
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.67% 0.38%
שנה
4.45%
5 שנים 3 שנים
28.86% 9.31%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.20% 3.01%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.42% 0.25%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.95 0.99
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.34 -0.47
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.56 1.28
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.37 6.68
העברות בין קופות צבירה נטו
6.33 11.64
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
85.40% 618.9
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
618.900.38%08/2017
605.261.17%07/2017
580.92-0.51%06/2017
576.781.00%05/2017
555.990.96%04/2017
526.390.28%02/2017
512.890.42%01/2017
480.880.76%12/2016
462.360.18%11/2016
450.400.30%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
24.61%, חשיפה למניות
16.78%חשיפה לחול
16.63%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
34.76%אגח ממשלתיות סחירות
34.48%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
20.91%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
2.87%מזומנים ושווי מזומנים
2.77%אגח קונצרניות לא סחירות
2.65%הלוואות
1.52%נכסים אחרים
0.04%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
88.46%נכסים סחירים ונזילים
11.54%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
93.05%נכסים בארץ
6.95%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
20.78%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.04%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.69%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.40%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
5.70%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
5.61%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.25%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.77%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.63%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
3.53%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.85%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.70%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.94%מקמ
1.54%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.50%מניות היתר
1.43%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.36%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
1.35%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.86%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.81%קרנות השקעה אחרות
0.79%הלוואות לעמיתים
0.72%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.51%הלוואות לא מובטחות
0.51%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.39%מניות השייכות למדד תא 25/35
0.32%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.31%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.28%מניות לא סחירות
0.26%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.23%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.23%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.19%קרנות נדלן
0.17%קרנות גידור בחול
0.13%חייבים שונים
0.13%קרנות נדלן בחול
0.10%קרנות גידור
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.03%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.02%קרנות הון סיכון
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.01%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.01% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.04%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.06%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות