סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 25% במניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  107
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  59.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:   החברה תשקיע את כל התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחקיתי.הוא הדין בכל הסכומים שייכנסו לחברה בתורת רווחי השקעותיה או כתוצאה ממכירתם או פדיונם.עד כמה שההסדר התחקיתי מתיר זאת,תהיה החברה רשאית להשקיע את התקבולים והסכומים האחרים הנ"ל בכל השקעה שתיקבע ע"י הדריקטוריון.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.63
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.41% 0.18%
שנה
2.72%
5 שנים 3 שנים
28.96% 8.61%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.22% 2.79%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.42% 0.23%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.06 1.01
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.31 -0.51
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.32 0.83
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.91 5.37
העברות בין קופות צבירה נטו
7.91 11.37
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.30% 462.36
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
462.360.18%11/2016
450.400.30%10/2016
446.67-0.47%09/2016
442.980.18%08/2016
442.591.59%07/2016
435.480.14%06/2016
437.120.62%05/2016
435.510.76%04/2016
434.591.00%03/2016
433.62-0.16%02/2016
437.85-0.76%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
21.85%, חשיפה למניות
16.98%חשיפה לחו"ל
16.73%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
34.62%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
31.71%אג"ח ממשלתיות סחירות
17.24%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.98%הלוואות
5.33%מזומנים ושווי מזומנים
3.04%אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.98%נכסים אחרים
0.09%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
84.25%נכסים סחירים ונזילים
15.75%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
91.09%נכסים בארץ
8.91%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
18.62%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.09%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.90%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.31%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
5.70%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.21%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.57%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.01%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3.37%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.31%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.87%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.55%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.34%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.02%הלוואות לעמיתים
1.71%הלוואות לא מובטחות
1.45%מניות היתר
1.44%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
1.20%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.17%קרנות השקעה אחרות
1.04%מניות השייכות למדד ת"א 75
0.78%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.76%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.71%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.65%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.58%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.39%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.36%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.35%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.27%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.25%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.22%קרנות גידור בחו"ל
0.14%קרנות נדל"ן
0.13%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.13%קרנות גידור
0.10%חייבים שונים
0.09%Warrants אופציות מסוג
0.09%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.07%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.05%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.03%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.02%קרנות הון סיכון
0.01% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים ירשם במינוס
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.05%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות