סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב אגח עד 25% במניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  107
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  59.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   החברה תשקיע את כל התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחקיתי.הוא הדין בכל הסכומים שייכנסו לחברה בתורת רווחי השקעותיה או כתוצאה ממכירתם או פדיונם.עד כמה שההסדר התחקיתי מתיר זאת,תהיה החברה רשאית להשקיע את התקבולים והסכומים האחרים הנ"ל בכל השקעה שתיקבע ע"י הדריקטוריון.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.61
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.08% -0.51%
שנה
4.68%
5 שנים 3 שנים
30.24% 9.01%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.43% 2.92%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.44% 0.24%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.97 1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.4 -0.54
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.68 1.21
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.71 2.66
העברות בין קופות צבירה נטו
6.4 7.35
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
85.10% 580.92
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
580.92-0.51%06/2017
576.781.00%05/2017
555.990.96%04/2017
526.390.28%02/2017
512.890.42%01/2017
480.880.76%12/2016
462.360.18%11/2016
450.400.30%10/2016
446.67-0.47%09/2016
442.980.18%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
23.35%, חשיפה למניות
14.67%חשיפה למטח
14.32%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
36.34%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
33.43%אגח ממשלתיות סחירות
19.23%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
3.35%מזומנים ושווי מזומנים
3.17%הלוואות
2.83%אגח קונצרניות לא סחירות
1.61%נכסים אחרים
0.05%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
88.33%נכסים סחירים ונזילים
11.67%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
92.97%נכסים בארץ
7.03%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
18.99%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.44%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.03%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.35%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
6.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.55%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.80%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.84%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.19%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.05%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.62%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.58%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.71%מניות היתר
1.50%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.39%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
1.22%מניות השייכות למדד תא 25/35
1.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.14%מניות השייכות למדד תא 75/90
1.07%הלוואות לעמיתים
0.99%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.77%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.76%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.71%קרנות השקעה אחרות
0.59%הלוואות לא מובטחות
0.56%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.49%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.45%חייבים שונים
0.32%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.29%מניות לא סחירות
0.26%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.26%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.24%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.20%קרנות נדלן
0.17%קרנות גידור בחול
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.11%קרנות נדלן בחול
0.11%קרנות גידור
0.05%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.03%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%קרנות הון סיכון
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.01% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.02%זכאים ירשם במינוס
-0.04%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.14%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short