סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11365
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בע"מ
ותק:  .4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכ"מ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.29%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.12
העברות בין קופות צבירה נטו
0 0.12
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
92.00% 0.17
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
0.170.29%02/2017
0.050.00%01/2017
0.000.00%12/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
13.36%, חשיפה למניות
8.58%חשיפה למט"ח
6.42%חשיפה לחו"ל
אחוזשם נכס
40.87%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
29.29%אג"ח ממשלתיות סחירות
16.63%מזומנים ושווי מזומנים
13.07%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.15%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.85%נכסים סחירים ונזילים
0.15%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
94.47%נכסים בארץ
5.53%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
17.12%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.55%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
13.38%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
12.17%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
7.29%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.79%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
5.45%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.03%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.83%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.14%זכאים ירשם במינוס
0.08%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.01%חייבים שונים