סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11365
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  .8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכמ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% -0.52%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 48.07
העברות בין קופות צבירה נטו
0 48.07
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.90% 48.8
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
48.80-0.52%06/2017
0.871.03%05/2017
0.560.98%04/2017
0.470.12%03/2017
0.170.29%02/2017
0.050.00%01/2017
0.000.00%12/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
14.79%, חשיפה למניות
11.50%חשיפה לחול
5.15%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
31.88%אגח ממשלתיות סחירות
31.88%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
21.60%מזומנים ושווי מזומנים
14.63%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.01%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.99%נכסים סחירים ונזילים
0.01%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
95.88%נכסים בארץ
4.12%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
28.69%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
17.85%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.97%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
6.63%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.46%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.74%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.14%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
3.89%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.99%מניות השייכות למדד תא 25/35
2.77%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.69%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.06%מקמ
0.99%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.91%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.60%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.53%מניות היתר
0.52%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.46%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.33%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.32%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.28%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.20%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%חייבים שונים
0.00%זכאים ירשם במינוס
-7.08%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ