סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11366
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בע"מ
ותק:  .4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכ"מ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 1.45%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 1.46
העברות בין קופות צבירה נטו
0 1.46
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.10% 2.06
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
2.061.45%02/2017
0.590.00%01/2017
0.000.00%12/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
40.18%, חשיפה למניות
14.15%חשיפה למט"ח
12.22%חשיפה לחו"ל
אחוזשם נכס
40.25%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.45%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.22%מזומנים ושווי מזומנים
16.08%אג"ח ממשלתיות סחירות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%נכסים אחרים
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.00%נכסים סחירים ונזילים
0.00%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
90.89%נכסים בארץ
9.11%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
18.20%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
16.23%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
11.38%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
9.23%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.95%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
8.17%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.55%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.85%מק"מ
3.99%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.52%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.00%מניות היתר
1.54%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.98%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.97%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.87%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.46%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.02%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.00%חייבים שונים