סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11366
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  .9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכמ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.50%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 1.33
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.01 1.32
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.90% 18.33
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
18.330.50%08/2017
16.920.86%07/2017
15.47-1.27%06/2017
11.881.21%05/2017
7.461.26%04/2017
6.010.76%03/2017
2.061.45%02/2017
0.590.00%01/2017
0.000.00%12/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
39.62%, חשיפה למניות
14.98%חשיפה למטח
12.45%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
39.31%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.63%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
20.77%אגח ממשלתיות סחירות
17.23%מזומנים ושווי מזומנים
0.06%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.94%נכסים סחירים ונזילים
0.06%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
87.41%נכסים בארץ
12.59%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
17.19%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
15.53%מניות השייכות למדד תא 25/35
9.94%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.27%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.12%מקמ
8.86%מניות השייכות למדד תא 75/90
6.74%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.87%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.55%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.76%מניות היתר
2.42%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.71%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.53%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.49%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
1.36%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.86%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.80%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.44%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.06%חייבים שונים
0.04%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%זכאים מס הכנסה