סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11366
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בע"מ
ותק:  .4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכ"מ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.00%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.58
העברות בין קופות צבירה נטו
0 0.58
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.80% 0.59
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
0.590.00%01/2017
0.000.00%12/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
45.83%, חשיפה למניות
19.98%חשיפה לחו"ל
12.71%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
46.21%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.00%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.60%מזומנים ושווי מזומנים
10.13%אג"ח ממשלתיות סחירות
0.05%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.95%נכסים סחירים ונזילים
0.05%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
94.12%נכסים בארץ
5.88%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
22.61%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
13.32%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
11.83%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
10.13%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.67%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.22%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.05%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.88%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
5.84%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
5.45%מניות היתר
3.27%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.37%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
1.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.05%חייבים שונים
-7.01%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ