סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11367
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  .9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכמ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.31%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 1.26
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.01 1.25
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.10% 16.97
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
16.970.31%08/2017
15.671.53%07/2017
14.22-3.23%06/2017
11.763.04%05/2017
7.621.76%04/2017
6.271.01%03/2017
2.321.61%02/2017
0.710.00%01/2017
0.000.00%12/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
89.22%, חשיפה למניות
33.66%חשיפה לחול
20.94%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
83.97%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.88%מזומנים ושווי מזומנים
2.94%אגח ממשלתיות סחירות
0.21%נכסים אחרים
0.01%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.83%נכסים סחירים ונזילים
0.17%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.33%נכסים בארץ
25.67%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
30.31%מניות השייכות למדד תא 25/35
25.94%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
23.99%מניות השייכות למדד תא 75/90
14.16%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.94%מקמ
2.53%מניות היתר
0.98%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.21%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.19%חייבים שונים
0.04%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-1.29%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ