סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11367
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  .8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכמ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% -3.23%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 2.86
העברות בין קופות צבירה נטו
0.02 2.88
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.90% 14.22
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
14.22-3.23%06/2017
11.763.04%05/2017
7.621.76%04/2017
6.271.01%03/2017
2.321.61%02/2017
0.710.00%01/2017
0.000.00%12/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
89.92%, חשיפה למניות
29.99%חשיפה לחול
28.71%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
89.95%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
9.98%מזומנים ושווי מזומנים
0.06%נכסים אחרים
0.01%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.94%נכסים סחירים ונזילים
0.06%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
71.60%נכסים בארץ
28.40%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
31.32%מניות השייכות למדד תא 25/35
27.40%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
26.54%מניות השייכות למדד תא 75/90
9.92%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.52%מניות היתר
0.94%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.06%חייבים שונים
0.06%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג