סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11367
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בע"מ
ותק:  .4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכ"מ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 1.61%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 1.6
העברות בין קופות צבירה נטו
0 1.6
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.40% 2.32
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
2.321.61%02/2017
0.710.00%01/2017
0.000.00%12/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
86.95%, חשיפה למניות
29.70%חשיפה לחו"ל
28.03%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
86.94%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.02%מזומנים ושווי מזומנים
0.04%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%נכסים אחרים
0.00%אג"ח ממשלתיות סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.00%נכסים סחירים ונזילים
0.00%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.45%נכסים בארץ
26.55%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
30.46%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
26.38%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
25.28%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
13.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.22%מניות היתר
1.44%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.15%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.00%חייבים שונים