סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט חיסכון לילד- חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11367
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בע"מ
ותק:  .4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכ"מ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.00%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.71
העברות בין קופות צבירה נטו
0 0.71
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.10% 0.71
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
0.710.00%01/2017
0.000.00%12/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
85.86%, חשיפה למניות
32.70%חשיפה לחו"ל
30.74%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
86.23%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.57%מזומנים ושווי מזומנים
0.14%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.06%נכסים אחרים
0.00%אג"ח ממשלתיות סחירות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.94%נכסים סחירים ונזילים
0.06%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.84%נכסים בארץ
26.16%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
26.13%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
22.48%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
21.45%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
13.55%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
11.45%מניות היתר
4.71%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.06%חייבים שונים
0.02%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ