סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11374
שם תאגיד שולט:  אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
ותק:  .4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכ"מ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% 0.18%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.05
העברות בין קופות צבירה נטו
0 0.05
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.40% 0.07
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
0.070.18%02/2017
0.020.00%01/2017
0.000.00%12/2016
0.000.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
11.58%, חשיפה למניות
10.27%חשיפה למט"ח
8.46%חשיפה לחו"ל
אחוזשם נכס
40.07%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
34.06%אג"ח ממשלתיות סחירות
13.78%מזומנים ושווי מזומנים
7.69%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.41%קרנות נאמנות
0.00%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.00%נכסים סחירים ונזילים
0.00%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
97.21%נכסים בארץ
2.79%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
20.41%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.13%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
13.78%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
13.65%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
4.91%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.88%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
4.58%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.41%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
3.25%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.79%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
2.01%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
1.65%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.53%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ