סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
מספר קופת גמל:  11374
שם תאגיד שולט:  אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בעמ
ותק:  .8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מודל חכמ אחר
התמחות מישנית:  חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.00% -0.55%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 47.86
העברות בין קופות צבירה נטו
0 47.86
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
96.80% 48.17
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
48.17-0.55%06/2017
0.330.91%05/2017
0.220.97%04/2017
0.180.26%03/2017
0.070.18%02/2017
0.020.00%01/2017
0.000.00%12/2016
0.000.00%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
8.30%, חשיפה למניות
3.91%חשיפה למטח
3.04%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
50.69%מזומנים ושווי מזומנים
23.01%אגח ממשלתיות סחירות
18.01%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.20%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
1.10%קרנות נאמנות
0.00%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.00%נכסים סחירים ונזילים
0.00%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
100.00%נכסים בארץ
0.00%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
50.69%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
11.68%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.33%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.30%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
4.87%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.18%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.15%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
2.26%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.12%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.65%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.10%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.80%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.62%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.40%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.30%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
0.26%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.13%מניות השייכות למדד תא 25/35
0.12%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%חייבים שונים