סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים תגמולים אגח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1147
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  11.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  אגח
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.54
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.25% -0.49%
שנה
1.84%
5 שנים 3 שנים
24.39% 6.93%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.46% 2.26%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.36% 0.19%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.82 0.81
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.73 -0.82
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.24 1.08
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.75 2.35
העברות בין קופות צבירה נטו
-6.28 -8.68
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.10% 1135.24
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,135.24-0.49%06/2017
1,150.060.61%05/2017
1,145.520.93%04/2017
1,141.790.23%03/2017
1,149.41-0.09%02/2017
1,153.890.06%01/2017
1,158.070.56%12/2016
1,152.40-0.51%11/2016
1,150.740.29%10/2016
1,143.37-0.57%09/2016
1,131.30-0.28%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
16.38%חשיפה לחול
15.27%חשיפה למטח
9.36%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
44.23%אגח ממשלתיות סחירות
24.64%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
8.66%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.92%הלוואות
4.79%קרנות נאמנות
3.51%אגח קונצרניות לא סחירות
3.14%נכסים אחרים
2.76%מזומנים ושווי מזומנים
2.36%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
85.08%נכסים סחירים ונזילים
14.92%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
84.92%נכסים בארץ
15.08%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
22.53%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
21.70%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.11%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.05%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.93%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.90%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.49%פחק/פרי
2.33%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.28%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.25%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.16%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
2.14%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.11%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
1.88%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.78%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.62%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.57%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.46%מניות השייכות למדד תא 25/35
1.46%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.44%הלוואות לעמיתים
1.43%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.31%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.87%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.72%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.52%קרנות השקעה אחרות בחול
0.52%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.48%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.40%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.40%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.38%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.33%קרנות השקעה אחרות
0.32%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.31%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.26%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.21%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.20%הלוואות לא מובטחות
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%קרנות גידור בחול
0.12%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.10%מניות היתר
0.09%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%חייבים שונים
0.08%קרנות הון סיכון בחול
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.08%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.06%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.05%קרנות גידור
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.01%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%מניות לא סחירות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.04%זכאים ירשם במינוס