סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1147
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  11.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  אג"ח
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.54
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
-0.03% -0.09%
שנה
2.25%
5 שנים 3 שנים
23.41% 7.51%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.30% 2.44%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.35% 0.20%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.83 0.81
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.57 -0.64
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 0.97
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
3.63 3.96
העברות בין קופות צבירה נטו
-3.24 -2.91
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.30% 1149.41
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,149.41-0.09%02/2017
1,153.890.06%01/2017
1,158.070.56%12/2016
1,152.40-0.51%11/2016
1,150.740.29%10/2016
1,143.37-0.57%09/2016
1,131.30-0.28%08/2016
1,116.941.10%07/2016
1,088.590.32%06/2016
1,080.540.21%05/2016
1,063.000.93%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
15.90%חשיפה לחו"ל
14.80%חשיפה למט"ח
9.31%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
44.43%אג"ח ממשלתיות סחירות
23.75%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.71%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.72%הלוואות
4.86%מזומנים ושווי מזומנים
4.25%קרנות נאמנות
3.63%נכסים אחרים
3.34%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.31%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
85.01%נכסים סחירים ונזילים
14.99%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
85.33%נכסים בארץ
14.67%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
22.41%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
22.02%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.85%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.68%פח"ק/פר"י
3.08%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.86%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.76%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.45%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.27%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.12%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
2.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.97%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.86%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.85%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.81%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.71%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.52%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.48%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.41%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.31%הלוואות לעמיתים
1.26%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.22%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.05%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.89%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.64%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.50%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.45%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.42%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.42%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.36%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.33%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.25%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.21%קרנות השקעה אחרות
0.21%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.20%הלוואות לא מובטחות
0.19%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%קרנות גידור בחו"ל
0.09%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.09%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.08%מניות היתר
0.07%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.05%קרנות גידור
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.01%חייבים שונים
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%מניות לא סחירות
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.04%זכאים ירשם במינוס