סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1147
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  11.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  אג"ח
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.54
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.06% 0.06%
שנה
2.52%
5 שנים 3 שנים
24.14% 8.88%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.42% 2.88%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.36% 0.24%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.83 0.83
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.47 -0.54
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.24 1.01
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
3.53 3.5
העברות בין קופות צבירה נטו
-4.33 -4.36
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.50% 1153.89
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,153.890.06%01/2017
1,158.070.56%12/2016
1,152.40-0.51%11/2016
1,150.740.29%10/2016
1,143.37-0.57%09/2016
1,131.30-0.28%08/2016
1,116.941.10%07/2016
1,088.590.32%06/2016
1,080.540.21%05/2016
1,063.000.93%04/2016
1,050.910.22%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
15.96%חשיפה לחו"ל
14.93%חשיפה למט"ח
9.18%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
44.45%אג"ח ממשלתיות סחירות
23.11%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.57%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.80%מזומנים ושווי מזומנים
5.56%הלוואות
4.32%קרנות נאמנות
3.56%נכסים אחרים
3.32%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.31%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
85.25%נכסים סחירים ונזילים
14.75%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
85.20%נכסים בארץ
14.80%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
23.40%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
21.05%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.91%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.18%פח"ק/פר"י
3.06%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.85%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.63%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.51%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.27%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.26%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
2.03%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.86%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.86%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.79%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.74%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.46%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.44%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.41%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.38%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.26%הלוואות לעמיתים
1.18%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.06%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.91%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.88%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.81%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.62%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.50%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.47%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.43%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.36%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.32%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.32%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.26%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.22%מניות היתר
0.21%הלוואות לא מובטחות
0.18%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%קרנות גידור בחו"ל
0.11%קרנות השקעה אחרות
0.09%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.09%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.07%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.04%קרנות גידור
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%חייבים שונים
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.00%מניות לא סחירות
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.04%זכאים ירשם במינוס