סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים תגמולים אג"ח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1147
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  11.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  אג"ח
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.58
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.75% -0.51%
שנה
1.34%
5 שנים 3 שנים
26.61% 8.07%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.83% 2.62%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.39% 0.22%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.85 0.84
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.43 -0.54
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.24 0.84
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
3.34 8.5
העברות בין קופות צבירה נטו
2.88 8.04
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.70% 1152.4
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,152.40-0.51%11/2016
1,150.740.29%10/2016
1,143.37-0.57%09/2016
1,131.30-0.28%08/2016
1,116.941.10%07/2016
1,088.590.32%06/2016
1,080.540.21%05/2016
1,063.000.93%04/2016
1,050.910.22%03/2016
1,033.100.18%02/2016
1,027.71-0.14%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
15.63%חשיפה לחו"ל
15.56%חשיפה למט"ח
9.39%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
44.41%אג"ח ממשלתיות סחירות
22.80%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.98%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.84%מזומנים ושווי מזומנים
5.76%הלוואות
4.28%קרנות נאמנות
3.37%נכסים אחרים
3.28%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.28%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
85.31%נכסים סחירים ונזילים
14.69%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
85.58%נכסים בארץ
14.42%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
23.75%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
20.23%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.65%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.81%פח"ק/פר"י
3.45%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
2.98%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.87%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.65%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.56%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.29%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.26%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.01%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.89%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.80%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.58%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.53%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.41%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.31%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.24%הלוואות לעמיתים
1.21%מניות השייכות למדד ת"א 25
0.93%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.92%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.58%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.57%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.48%מניות השייכות למדד ת"א 75
0.44%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.43%מק"מ
0.37%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.30%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.28%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.22%הלוואות לא מובטחות
0.20%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.19%מניות היתר
0.18%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.17%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.15%קרנות גידור בחו"ל
0.12%קרנות השקעה אחרות
0.08%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.08%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.07%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.06%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.05%חייבים שונים
0.04%קרנות גידור
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.03%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.03%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%מניות לא סחירות
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.04%זכאים ירשם במינוס