סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים תגמולים אגח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1147
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  12.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  אגח
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.54
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.91% 0.65%
שנה
2.67%
5 שנים 3 שנים
23.58% 6.76%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.33% 2.20%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.35% 0.18%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.78 0.78
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.65 -0.73
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.21
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.36 6.76
העברות בין קופות צבירה נטו
-13.33 -10.93
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.80% 1140.65
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,140.650.65%08/2017
1,144.660.98%07/2017
1,135.24-0.49%06/2017
1,150.060.61%05/2017
1,145.520.93%04/2017
1,141.790.23%03/2017
1,149.41-0.09%02/2017
1,153.890.06%01/2017
1,158.070.56%12/2016
1,152.40-0.51%11/2016
1,150.740.29%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
16.64%חשיפה לחול
15.11%חשיפה למטח
9.57%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
43.37%אגח ממשלתיות סחירות
25.93%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
8.82%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.01%הלוואות
5.08%קרנות נאמנות
3.45%אגח קונצרניות לא סחירות
2.85%נכסים אחרים
2.36%פיקדונות
2.13%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
85.33%נכסים סחירים ונזילים
14.67%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
84.58%נכסים בארץ
15.42%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
21.32%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.74%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.03%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.06%מקמ
3.38%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
3.25%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.24%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.85%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.60%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
2.42%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.39%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.33%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.90%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.90%פחק/פרי
1.87%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.73%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.51%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.45%הלוואות לעמיתים
1.44%מניות השייכות למדד תא 25/35
1.43%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.43%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.30%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1.18%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.05%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.90%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.79%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.57%קרנות השקעה אחרות בחול
0.52%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.48%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.45%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.41%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.40%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.39%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.33%קרנות השקעה אחרות
0.30%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.26%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.24%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.18%הלוואות לא מובטחות
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.13%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.09%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%קרנות הון סיכון בחול
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.07%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.07%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.06%מניות היתר
0.05%קרנות גידור בחול
0.05%קרנות גידור
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%חייבים שונים
0.01%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%מניות לא סחירות
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.04%זכאים ירשם במינוס