סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים תגמולים אגח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1147
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  11.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  אגח
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.54
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.13% 0.93%
שנה
2.26%
5 שנים 3 שנים
23.09% 7.65%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.24% 2.49%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.35% 0.21%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.83 0.82
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.56 -0.63
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.24 1.05
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
3.08 1.71
העברות בין קופות צבירה נטו
-5.01 -6.38
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.10% 1145.52
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,145.520.93%04/2017
1,141.790.23%03/2017
1,149.41-0.09%02/2017
1,153.890.06%01/2017
1,158.070.56%12/2016
1,152.40-0.51%11/2016
1,150.740.29%10/2016
1,143.37-0.57%09/2016
1,131.30-0.28%08/2016
1,116.941.10%07/2016
1,088.590.32%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
15.56%חשיפה לחול
14.55%חשיפה למטח
9.44%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
45.86%אגח ממשלתיות סחירות
23.87%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.76%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.70%הלוואות
4.26%קרנות נאמנות
3.87%נכסים אחרים
3.38%אגח קונצרניות לא סחירות
2.97%מזומנים ושווי מזומנים
2.33%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
84.72%נכסים סחירים ונזילים
15.28%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
85.68%נכסים בארץ
14.32%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
23.15%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
22.71%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.85%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.05%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.96%פחק/פרי
2.96%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.89%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.44%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.29%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.11%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
2.06%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
1.99%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.87%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.84%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.81%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.72%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
1.52%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.46%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.41%מניות השייכות למדד תא 25/35
1.38%הלוואות לעמיתים
1.23%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.09%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.04%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.89%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.58%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.50%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.46%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.44%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.42%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.37%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.33%קרנות השקעה אחרות
0.31%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.25%קרנות השקעה אחרות בחול
0.25%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.20%הלוואות לא מובטחות
0.18%חייבים שונים
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%קרנות גידור בחול
0.12%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.10%מניות היתר
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.09%קרנות הון סיכון בחול
0.08%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.07%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.04%קרנות גידור
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.01%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%מניות לא סחירות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.04%זכאים ירשם במינוס