סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  45.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.82
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.13% -0.47%
שנה
4.52%
5 שנים 3 שנים
37.60% 9.82%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.59% 3.17%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.53% 0.26%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.05 0.99
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.37 0.23
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.04 1.36
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
8.64 4.31
העברות בין קופות צבירה נטו
7.56 3.23
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
84.70% 844.5
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
844.50-0.47%06/2017
845.800.83%05/2017
837.410.96%04/2017
825.550.33%03/2017
801.840.27%02/2017
791.890.20%01/2017
792.010.74%12/2016
779.220.22%11/2016
772.800.24%10/2016
761.88-0.59%09/2016
763.230.03%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
20.79%חשיפה לחול
20.20%, חשיפה למניות
14.98%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
28.96%אגח ממשלתיות סחירות
23.10%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
17.30%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.32%הלוואות
6.23%מזומנים ושווי מזומנים
5.63%אגח קונצרניות לא סחירות
5.53%קרנות נאמנות
3.75%נכסים אחרים
2.18%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
81.04%נכסים סחירים ונזילים
18.96%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.75%נכסים בארץ
20.25%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
17.45%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.71%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.34%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.82%מניות השייכות למדד תא 25/35
5.79%פחק/פרי
3.51%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.49%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.47%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.33%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.97%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
2.95%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.34%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.16%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.15%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.11%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.08%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.99%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.83%מקמ
1.82%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.78%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.74%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.60%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.43%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.22%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.20%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.90%קרנות השקעה אחרות
0.72%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.71%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.68%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.58%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.57%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.50%הלוואות לעמיתים
0.50%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.44%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.43%מניות היתר
0.39%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.38%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.29%קרנות השקעה אחרות בחול
0.29%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.28%הלוואות לא מובטחות
0.26%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.26%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.23%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.22%קרנות הון סיכון בחול
0.21%קרנות גידור בחול
0.18%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.17%קרנות הון סיכון
0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.08%בחול לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.08%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.07%חייבים שונים
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%קרנות נדלן בחול
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.06%זכאים ירשם במינוס