סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  42.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  05/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.98
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.16% 1.33%
שנה
9.22%
60 חודשים 36 חודשים
54.44% 23.54%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.73% 0.59%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.43 1.49
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.59 0.52
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 1.4
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
5.85 0.78
העברות בין קופות צבירה נטו
6.4 1.33
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.90% 715.18
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
715.181.33%05/2014
705.060.09%04/2014
704.190.95%03/2014
701.371.67%02/2014
685.070.06%01/2014
686.60-0.33%12/2013
683.691.63%11/2013
673.481.60%10/2013
653.042.27%09/2013
641.29-0.71%08/2013
655.951.71%07/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
23.74%חשיפה למניות
21.43%חשיפה לחו"ל
12.03%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
23.66%אג"ח ממשלתיות סחירות
21.69%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
21.59%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.74%אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.81%הלוואות
6.41%קרנות נאמנות
4.00%נכסים אחרים
3.12%פיקדונות
2.99%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
76.51%נכסים סחירים ונזילים
23.49%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
78.91%נכסים בארץ
21.09%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.86%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.67%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.17%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.09%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.40%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.50%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.95%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.96%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.38%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.12%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.96%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.95%פח"ק/פר"י
2.69%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.47%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.43%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
2.38%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.31%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.16%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.72%קרנות השקעה אחרות
1.57%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.32%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.31%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1.16%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.00%מניות היתר
0.75%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.66%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.61%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.51%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.42%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.39%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.36%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.34%קרנות הון סיכון
0.31%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.30%הלוואות לא מובטחות
0.28%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.25%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.25%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.21%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.19%הלוואות לעמיתים
0.13%קרנות גידור בחו"ל
0.13%מק"מ
0.10%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.07%קרנות גידור
0.07%חייבים שונים
0.06%מניות לא סחירות
0.04%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.03%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.03%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.02%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.01%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.01%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.08%זכאים ירשם במינוס