סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  45.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.82
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.69% 0.63%
שנה
4.32%
5 שנים 3 שנים
35.08% 9.71%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.20% 3.14%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.50% 0.26%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1 0.95
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.31 0.18
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.8 1.42
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
9.68 0.54
העברות בין קופות צבירה נטו
8.96 -0.18
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
84.80% 870.12
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
870.120.63%08/2017
865.400.89%07/2017
844.50-0.47%06/2017
845.800.83%05/2017
837.410.96%04/2017
825.550.33%03/2017
801.840.27%02/2017
791.890.20%01/2017
792.010.74%12/2016
779.220.22%11/2016
772.800.24%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
22.53%חשיפה לחול
19.89%, חשיפה למניות
15.82%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
29.20%אגח ממשלתיות סחירות
23.53%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
16.98%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.36%הלוואות
6.46%מזומנים ושווי מזומנים
6.10%קרנות נאמנות
5.14%אגח קונצרניות לא סחירות
3.12%נכסים אחרים
2.12%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
82.16%נכסים סחירים ונזילים
17.84%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
78.32%נכסים בארץ
21.68%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
17.83%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.24%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.08%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.91%פחק/פרי
5.35%מניות השייכות למדד תא 25/35
3.71%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.62%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.48%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
3.41%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.32%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.95%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.77%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
2.61%מקמ
2.28%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
2.21%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.16%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.09%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.08%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.72%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.67%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.67%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.46%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.27%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.24%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.89%קרנות השקעה אחרות
0.84%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.83%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.75%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.68%הלוואות לעמיתים
0.66%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.60%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.55%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.43%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.39%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.38%מניות היתר
0.38%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.33%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.30%קרנות השקעה אחרות בחול
0.26%הלוואות לא מובטחות
0.24%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.24%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.22%קרנות הון סיכון בחול
0.17%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.16%קרנות הון סיכון
0.13%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.12%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.11%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.09%קרנות גידור בחול
0.08%בחול לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.08%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%חייבים שונים
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%קרנות נדלן בחול
0.01%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
-0.01%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח