סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  42.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  02/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.92
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.33% 2.33%
שנה
7.28%
60 חודשים 36 חודשים
38.35% 30.36%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.54% 0.74%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.37 1.16
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.36 0.26
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 1.18
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.98 0.39
העברות בין קופות צבירה נטו
19.45 14.86
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.20% 716.79
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
716.792.33%02/2015
686.320.98%01/2015
683.13-1.46%12/2014
699.420.97%11/2014
693.600.09%10/2014
691.140.43%09/2014
699.741.90%08/2014
693.90-0.27%07/2014
698.92-0.23%06/2014
715.181.33%05/2014
705.060.09%04/2014
704.190.95%03/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
21.15%חשיפה לחו"ל
20.57%חשיפה למניות
14.01%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
24.45%אג"ח ממשלתיות סחירות
20.11%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.60%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.36%הלוואות
7.89%אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.39%קרנות נאמנות
5.26%נכסים אחרים
4.58%מזומנים ושווי מזומנים
3.37%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
75.21%נכסים סחירים ונזילים
24.79%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.29%נכסים בארץ
24.71%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
12.41%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.14%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.17%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.46%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.41%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.87%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.70%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.03%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.43%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.41%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
3.37%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.29%פח"ק/פר"י
2.77%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.66%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.37%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.29%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.97%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.76%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.74%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.53%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.48%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.38%קרנות השקעה אחרות
1.29%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.96%מניות היתר
0.95%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.92%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.91%מק"מ
0.75%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.53%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.48%חייבים שונים
0.44%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.42%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.40%קרנות הון סיכון
0.35%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.28%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.28%הלוואות לעמיתים
0.26%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.25%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.19%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.19%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.18%הלוואות לא מובטחות
0.10%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.06%מניות לא סחירות
0.02%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.08%זכאים ירשם במינוס