סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  44.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  05/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.9
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.00% 0.35%
שנה
-1.34%
60 חודשים 36 חודשים
29.69% 14.65%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.43% 0.38%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.36 1.15
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.65 0.57
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.32 0.77
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.56 7.72
העברות בין קופות צבירה נטו
8.86 12.02
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.50% 728.1
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
728.100.35%05/2016
714.041.07%04/2016
703.050.66%03/2016
701.69-0.19%02/2016
689.24-0.88%01/2016
698.75-0.66%12/2015
699.87-0.40%11/2015
702.311.88%10/2015
690.91-1.50%09/2015
706.69-0.84%08/2015
711.031.45%07/2015
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
24.68%חשיפה לחו"ל
21.25%, חשיפה למניות
15.32%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
28.17%אג"ח ממשלתיות סחירות
19.81%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.08%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.94%הלוואות
7.06%קרנות נאמנות
6.87%אג"ח קונצרניות לא סחירות
5.36%נכסים אחרים
3.98%מזומנים ושווי מזומנים
2.72%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
77.22%נכסים סחירים ונזילים
22.78%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.17%נכסים בארץ
24.83%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
15.66%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.51%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.55%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.74%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.00%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
4.25%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.21%מניות השייכות למדד ת"א 25
3.94%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.35%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.76%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.70%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.60%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.59%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.34%פח"ק/פר"י
2.11%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.99%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.93%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.71%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.64%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.62%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.49%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1.25%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.20%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.06%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.96%קרנות השקעה אחרות
0.94%מניות היתר
0.73%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.68%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.63%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.50%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.46%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.40%הלוואות לא מובטחות
0.39%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.37%הלוואות לעמיתים
0.36%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.31%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.29%קרנות הון סיכון
0.24%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.23%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.23%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.22%קרנות גידור בחו"ל
0.20%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.19%פיקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.18%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.14%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.06%חייבים שונים
0.04%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.02%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס