סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  42.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  09/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.98
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.06% 0.43%
שנה
9.15%
60 חודשים 36 חודשים
43.39% 33.43%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.60% 0.80%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.36 1.3
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.52 0.42
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.27
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
6.38 1.06
העברות בין קופות צבירה נטו
-5.7 -11.02
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.40% 691.14
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
691.140.43%09/2014
699.741.90%08/2014
693.90-0.27%07/2014
698.92-0.23%06/2014
715.181.33%05/2014
705.060.09%04/2014
704.190.95%03/2014
701.371.67%02/2014
685.070.06%01/2014
686.60-0.33%12/2013
683.691.63%11/2013
673.481.60%10/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
25.01%חשיפה למניות
23.03%חשיפה לחו"ל
13.10%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
23.28%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.85%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.49%אג"ח ממשלתיות סחירות
8.95%אג"ח קונצרניות לא סחירות
8.10%הלוואות
7.41%קרנות נאמנות
3.51%פיקדונות
3.06%נכסים אחרים
1.35%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
76.34%נכסים סחירים ונזילים
23.66%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
76.13%נכסים בארץ
23.87%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
12.23%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.26%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.16%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.57%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.93%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.37%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.69%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.57%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.28%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
3.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.08%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.97%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.72%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.44%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.17%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.07%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.92%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.71%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.63%קרנות השקעה אחרות
1.43%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1.09%מניות היתר
1.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.78%פח"ק/פר"י
0.70%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.57%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.54%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.53%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.44%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.41%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.40%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.37%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.36%קרנות הון סיכון
0.34%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.30%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.28%הלוואות לא מובטחות
0.28%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.27%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.23%הלוואות לעמיתים
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.21%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.20%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.13%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות צמודות מדד בדירוג
0.11%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.06%מניות לא סחירות
0.05%חייבים שונים
0.04%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.03%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.03%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.01%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.01%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.08%זכאים ירשם במינוס
-0.38%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח