סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  42.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  12/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.92
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.62% -1.46%
שנה
5.62%
60 חודשים 36 חודשים
36.92% 30.56%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.53% 0.74%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.35 1.19
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.37 0.26
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.05
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
5.01 2
העברות בין קופות צבירה נטו
-2.51 -5.52
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.40% 683.13
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
683.13-1.46%12/2014
699.420.97%11/2014
693.600.09%10/2014
691.140.43%09/2014
699.741.90%08/2014
693.90-0.27%07/2014
698.92-0.23%06/2014
715.181.33%05/2014
705.060.09%04/2014
704.190.95%03/2014
701.371.67%02/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
22.40%חשיפה לחו"ל
21.88%חשיפה למניות
12.33%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
21.67%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.21%אג"ח ממשלתיות סחירות
19.91%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.31%הלוואות
8.20%אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.48%קרנות נאמנות
6.27%מזומנים ושווי מזומנים
4.51%נכסים אחרים
3.44%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
75.66%נכסים סחירים ונזילים
24.34%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.74%נכסים בארץ
25.26%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
10.12%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.10%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.61%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.94%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.55%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.17%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.85%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.57%פח"ק/פר"י
3.98%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.50%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.46%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
3.05%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.01%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.91%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.60%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.23%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.98%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.82%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.77%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.71%קרנות השקעה אחרות
1.70%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.66%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.17%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.07%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.99%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.95%מניות היתר
0.91%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.76%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.55%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.44%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.43%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.42%קרנות הון סיכון
0.39%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.35%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.29%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.27%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.26%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.24%הלוואות לעמיתים
0.24%קרנות גידור בחו"ל
0.21%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.21%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.20%הלוואות לא מובטחות
0.11%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.06%מניות לא סחירות
0.03%חייבים שונים
0.02%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.08%זכאים ירשם במינוס
-0.79%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח