סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  44.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.9
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.46% 0.22%
שנה
1.78%
5 שנים 3 שנים
38.11% 10.55%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.67% 3.40%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.54% 0.28%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.16 1.03
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.68 0.5
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.04 1.02
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
7.6 1.51
העברות בין קופות צבירה נטו
11.34 5.25
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.40% 779.22
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
779.220.22%11/2016
772.800.24%10/2016
761.88-0.59%09/2016
763.230.03%08/2016
760.961.69%07/2016
732.62-0.14%06/2016
728.100.35%05/2016
714.041.07%04/2016
703.050.66%03/2016
701.69-0.19%02/2016
689.24-0.88%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
24.50%חשיפה לחו"ל
22.63%, חשיפה למניות
15.41%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
26.74%אג"ח ממשלתיות סחירות
20.35%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.87%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.74%הלוואות
6.71%קרנות נאמנות
6.08%אג"ח קונצרניות לא סחירות
5.21%נכסים אחרים
4.88%מזומנים ושווי מזומנים
2.43%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
78.65%נכסים סחירים ונזילים
21.35%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
76.10%נכסים בארץ
23.90%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
14.14%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.60%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.65%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.52%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.90%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
4.58%מניות השייכות למדד ת"א 25
3.78%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.66%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.54%פח"ק/פר"י
3.40%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.64%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.63%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.61%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.60%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.41%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.92%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.74%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.67%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.57%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.24%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.23%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.19%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.02%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.00%מניות היתר
0.98%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.85%קרנות השקעה אחרות
0.70%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.61%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.59%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.55%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.49%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.47%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.39%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.35%הלוואות לא מובטחות
0.34%הלוואות לעמיתים
0.33%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.33%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.28%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.24%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.23%קרנות הון סיכון
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.22%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.17%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.13%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.11%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%חייבים שונים
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.01%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס