סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  41.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  02/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.98
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.73% 1.67%
שנה
9.88%
60 חודשים 36 חודשים
64.85% 19.19%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.84% 0.49%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.55 1.51
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.54 0.49
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.48 1.41
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
7.14 0.72
העברות בין קופות צבירה נטו
11.81 5.39
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.80% 701.37
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
701.371.67%02/2014
685.070.06%01/2014
686.60-0.33%12/2013
683.691.63%11/2013
673.481.60%10/2013
653.042.27%09/2013
641.29-0.71%08/2013
655.951.71%07/2013
650.29-1.35%06/2013
664.861.60%05/2013
660.961.00%04/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
25.39%חשיפה למניות
21.94%חשיפה לחו"ל
12.26%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
23.39%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.77%אג"ח ממשלתיות סחירות
21.73%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.82%אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.64%הלוואות
6.11%קרנות נאמנות
3.99%נכסים אחרים
3.31%פיקדונות
3.25%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
76.45%נכסים סחירים ונזילים
23.55%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.01%נכסים בארץ
20.99%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.00%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.77%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.63%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.29%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.42%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.54%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.69%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.88%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.39%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.20%פח"ק/פר"י
3.09%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.02%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.88%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.85%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.77%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
2.62%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.61%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.01%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.71%קרנות השקעה אחרות
1.37%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.34%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.33%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1.29%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.15%מניות היתר
0.78%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.70%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.62%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.52%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.42%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.39%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.34%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.33%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.32%הלוואות לא מובטחות
0.31%חייבים שונים
0.31%קרנות הון סיכון
0.27%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.21%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.21%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.15%הלוואות לעמיתים
0.10%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.07%קרנות גידור
0.06%מניות לא סחירות
0.04%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.03%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.03%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.02%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%קרנות גידור בחו"ל
0.01%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.08%זכאים ירשם במינוס
-0.12%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח