סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  44.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  10/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.9
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.24% 0.24%
שנה
1.15%
5 שנים 3 שנים
34.79% 12.11%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.15% 3.88%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.50% 0.32%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.21 1.05
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.59 0.44
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.8 0.93
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
2.11 1.94
העברות בין קופות צבירה נטו
9.8 9.63
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.30% 772.8
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
772.800.24%10/2016
761.88-0.59%09/2016
763.230.03%08/2016
760.961.69%07/2016
732.62-0.14%06/2016
728.100.35%05/2016
714.041.07%04/2016
703.050.66%03/2016
701.69-0.19%02/2016
689.24-0.88%01/2016
698.75-0.66%12/2015
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
24.11%חשיפה לחו"ל
20.86%, חשיפה למניות
14.36%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.06%אג"ח ממשלתיות סחירות
19.77%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.03%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.86%הלוואות
6.88%קרנות נאמנות
6.55%מזומנים ושווי מזומנים
6.11%אג"ח קונצרניות לא סחירות
5.25%נכסים אחרים
2.48%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
78.43%נכסים סחירים ונזילים
21.57%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.98%נכסים בארץ
24.02%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.60%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.47%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.06%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.91%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.00%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
4.75%פח"ק/פר"י
4.20%מניות השייכות למדד ת"א 25
3.89%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.71%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.28%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.85%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.67%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.57%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.54%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.45%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.85%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.79%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.70%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.42%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.28%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.23%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.20%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1.08%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.03%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.02%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.99%מניות היתר
0.85%קרנות השקעה אחרות
0.64%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.60%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.58%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.58%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.50%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.47%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.42%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.36%הלוואות לעמיתים
0.36%הלוואות לא מובטחות
0.33%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.32%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.29%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.24%קרנות הון סיכון
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.23%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.18%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.17%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.13%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.03%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.02%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.01%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%חייבים שונים
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס
-0.12%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח