סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  42.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  03/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.92
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.80% 0.45%
שנה
6.75%
60 חודשים 36 חודשים
36.95% 29.67%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.53% 0.72%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.36 1.16
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.29 0.2
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.17
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
5.16 0.99
העברות בין קופות צבירה נטו
9.57 5.4
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.20% 724.85
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
724.850.45%03/2015
716.792.33%02/2015
686.320.98%01/2015
683.13-1.46%12/2014
699.420.97%11/2014
693.600.09%10/2014
691.140.43%09/2014
699.741.90%08/2014
693.90-0.27%07/2014
698.92-0.23%06/2014
715.181.33%05/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
21.16%חשיפה לחו"ל
21.02%חשיפה למניות
13.94%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
25.96%אג"ח ממשלתיות סחירות
19.84%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.08%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.49%הלוואות
7.73%אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.34%קרנות נאמנות
4.96%נכסים אחרים
3.48%מזומנים ושווי מזומנים
3.11%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
75.82%נכסים סחירים ונזילים
24.18%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.41%נכסים בארץ
24.59%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.08%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.99%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.31%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.94%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.33%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.56%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.53%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.03%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.42%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
3.39%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.11%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.75%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.61%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.39%פח"ק/פר"י
2.37%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.12%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.01%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.94%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.77%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.73%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.43%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.38%קרנות השקעה אחרות
1.09%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.97%מניות היתר
0.94%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.94%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.90%מק"מ
0.79%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.53%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.52%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.42%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.38%קרנות הון סיכון
0.35%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.28%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.28%הלוואות לעמיתים
0.27%הלוואות לא מובטחות
0.25%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.25%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.19%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.17%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.10%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.06%מניות לא סחירות
0.02%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.02%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%חייבים שונים
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.08%זכאים ירשם במינוס