סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  45 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.82
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.77% 0.96%
שנה
4.37%
5 שנים 3 שנים
33.08% 10.63%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.88% 3.42%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.48% 0.28%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.12 1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.4 0.27
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.92 1.21
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
10.8 1.47
העברות בין קופות צבירה נטו
13.86 4.53
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
84.40% 837.41
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
837.410.96%04/2017
825.550.33%03/2017
801.840.27%02/2017
791.890.20%01/2017
792.010.74%12/2016
779.220.22%11/2016
772.800.24%10/2016
761.88-0.59%09/2016
763.230.03%08/2016
760.961.69%07/2016
732.62-0.14%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
22.14%חשיפה לחול
20.30%, חשיפה למניות
14.89%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
29.15%אגח ממשלתיות סחירות
21.45%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
17.20%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.38%הלוואות
6.74%מזומנים ושווי מזומנים
5.70%אגח קונצרניות לא סחירות
5.10%נכסים אחרים
5.00%קרנות נאמנות
2.29%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
79.49%נכסים סחירים ונזילים
20.51%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.63%נכסים בארץ
20.37%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
14.75%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.72%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.94%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.34%פחק/פרי
5.97%מניות השייכות למדד תא 25/35
3.62%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.55%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.37%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.28%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.06%מקמ
3.03%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
2.72%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.32%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.25%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.18%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.03%מניות השייכות למדד תא 75/90
1.99%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.92%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
1.90%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.80%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.79%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.47%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.26%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1.09%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.99%קרנות השקעה אחרות
0.63%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.62%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.60%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.58%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.47%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.44%הלוואות לעמיתים
0.44%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.43%מניות היתר
0.42%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.42%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.40%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.35%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.32%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.32%קרנות השקעה אחרות בחול
0.30%הלוואות לא מובטחות
0.29%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.23%קרנות הון סיכון בחול
0.21%קרנות גידור בחול
0.20%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.20%קרנות הון סיכון
0.20%חייבים שונים
0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.12%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.07%בחול לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%קרנות נדלן בחול
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.07%זכאים ירשם במינוס