סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  44.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.82
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.20% 0.20%
שנה
4.34%
5 שנים 3 שנים
34.47% 11.90%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.10% 3.82%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.49% 0.31%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.12 1.02
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.56 0.44
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.8 1.16
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
3.74 4.33
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.7 -1.11
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.80% 791.89
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
791.890.20%01/2017
792.010.74%12/2016
779.220.22%11/2016
772.800.24%10/2016
761.88-0.59%09/2016
763.230.03%08/2016
760.961.69%07/2016
732.62-0.14%06/2016
728.100.35%05/2016
714.041.07%04/2016
703.050.66%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
26.00%חשיפה לחו"ל
21.31%, חשיפה למניות
15.51%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
28.81%אג"ח ממשלתיות סחירות
21.82%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.70%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.65%הלוואות
5.95%אג"ח קונצרניות לא סחירות
5.60%מזומנים ושווי מזומנים
5.13%קרנות נאמנות
4.94%נכסים אחרים
2.42%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
78.89%נכסים סחירים ונזילים
21.11%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
76.70%נכסים בארץ
23.30%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.96%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.77%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.29%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.25%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.32%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.73%מק"מ
3.68%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.56%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.23%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.13%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.02%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.93%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.51%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.38%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.37%פח"ק/פר"י
2.11%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.96%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.89%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.88%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.83%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.76%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.60%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.45%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.36%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1.14%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.97%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.79%קרנות השקעה אחרות
0.69%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.62%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.50%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.45%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.44%מניות היתר
0.37%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.36%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.35%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.35%הלוואות לעמיתים
0.35%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.33%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.33%הלוואות לא מובטחות
0.28%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.24%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.24%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.23%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.22%קרנות הון סיכון
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.15%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.08%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.03%חייבים שונים
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.00%מניות לא סחירות
0.00%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.07%זכאים ירשם במינוס
-0.09%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים