סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  43.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  06/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.92
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.61% -2.21%
שנה
4.29%
60 חודשים 36 חודשים
37.36% 30.68%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.53% 0.75%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.37 1.13
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.28 0.15
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.6 1.01
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
6.85 0.71
העברות בין קופות צבירה נטו
1.71 -4.43
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.80% 715.39
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
715.39-2.21%06/2015
736.570.42%05/2015
733.580.67%04/2015
724.850.45%03/2015
716.792.33%02/2015
686.320.98%01/2015
683.13-1.46%12/2014
699.420.97%11/2014
693.600.09%10/2014
691.140.43%09/2014
699.741.90%08/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
20.66%חשיפה לחו"ל
20.22%חשיפה למניות
13.90%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
26.14%אג"ח ממשלתיות סחירות
19.40%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.75%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.22%הלוואות
7.65%אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.18%קרנות נאמנות
5.01%נכסים אחרים
4.66%מזומנים ושווי מזומנים
2.99%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
76.21%נכסים סחירים ונזילים
23.79%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
76.12%נכסים בארץ
23.88%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.06%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.18%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.61%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.41%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.15%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.50%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.12%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.81%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
3.53%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.43%פח"ק/פר"י
3.32%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.99%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.73%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.61%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.40%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.05%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.92%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.68%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.66%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.47%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.34%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.24%קרנות השקעה אחרות
1.23%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.17%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.96%מניות היתר
0.91%מק"מ
0.82%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.76%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.55%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.49%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.41%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.35%קרנות הון סיכון
0.33%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.31%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.30%הלוואות לעמיתים
0.29%הלוואות לא מובטחות
0.29%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.25%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.24%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.23%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.19%פיקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.18%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.10%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.09%מניות לא סחירות
0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.04%חייבים שונים
0.02%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.02%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.02%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.08%זכאים ירשם במינוס