סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  42.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  10/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.98
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.16% 0.09%
שנה
7.53%
60 חודשים 36 חודשים
40.43% 29.28%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.57% 0.72%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.34 1.23
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4 0.83
העברות בין קופות צבירה נטו
5.53 2.36
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
0.00% 693.6
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
693.600.09%10/2014
691.140.43%09/2014
699.741.90%08/2014
693.90-0.27%07/2014
698.92-0.23%06/2014
715.181.33%05/2014
705.060.09%04/2014
704.190.95%03/2014
701.371.67%02/2014
685.070.06%01/2014
686.60-0.33%12/2013
683.691.63%11/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
22.69%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.97%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.13%אג"ח ממשלתיות סחירות
8.53%אג"ח קונצרניות לא סחירות
8.13%הלוואות
7.47%קרנות נאמנות
4.49%נכסים אחרים
3.48%פיקדונות
3.12%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
75.54%נכסים סחירים ונזילים
24.46%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.68%נכסים בארץ
24.32%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
10.21%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.93%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.06%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.45%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.67%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.50%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.00%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.70%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.56%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.34%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
3.11%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.07%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.05%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.71%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.69%פח"ק/פר"י
2.40%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.17%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.12%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.75%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.71%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.60%קרנות השקעה אחרות
1.46%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1.07%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.03%מניות היתר
1.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.73%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.55%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.50%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.45%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.43%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.43%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.37%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.36%קרנות הון סיכון
0.36%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.31%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.28%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.28%הלוואות לא מובטחות
0.27%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.23%הלוואות לעמיתים
0.22%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.11%חייבים שונים
0.11%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.06%מניות לא סחירות
0.05%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.03%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.03%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.03%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.08%זכאים ירשם במינוס
-0.70%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח