סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  44.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  08/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.9
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.60% 0.03%
שנה
1.87%
60 חודשים 36 חודשים
36.90% 16.90%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.52% 0.43%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.3 1.1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.58 0.44
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.56 0.98
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
10.38 5.49
העברות בין קופות צבירה נטו
7.42 2.53
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.20% 763.23
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
763.230.03%08/2016
760.961.69%07/2016
732.62-0.14%06/2016
728.100.35%05/2016
714.041.07%04/2016
703.050.66%03/2016
701.69-0.19%02/2016
689.24-0.88%01/2016
698.75-0.66%12/2015
699.87-0.40%11/2015
702.311.88%10/2015
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
23.92%חשיפה לחו"ל
21.60%, חשיפה למניות
15.08%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
26.75%אג"ח ממשלתיות סחירות
18.66%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.46%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.98%הלוואות
7.35%מזומנים ושווי מזומנים
6.83%קרנות נאמנות
6.54%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.87%נכסים אחרים
2.56%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
78.15%נכסים סחירים ונזילים
21.85%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
76.05%נכסים בארץ
23.95%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.41%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.33%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.18%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.15%פח"ק/פר"י
6.00%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.96%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
4.28%מניות השייכות למדד ת"א 25
4.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.81%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.14%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.62%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.58%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.58%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.54%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.34%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.88%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.85%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.77%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.58%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.23%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.19%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1.11%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.10%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.02%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.99%מניות היתר
0.90%קרנות השקעה אחרות
0.66%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.63%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.55%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.47%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.43%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.41%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.37%הלוואות לא מובטחות
0.36%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.36%הלוואות לעמיתים
0.34%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.29%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.24%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.24%קרנות הון סיכון
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.23%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.19%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.17%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.12%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.09%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.02%חייבים שונים
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.02%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.02%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.07%זכאים ירשם במינוס