סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  42.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  11/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.98
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.19% 0.97%
שנה
6.83%
60 חודשים 36 חודשים
38.74% 33.46%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.55% 0.80%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.33 1.13
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.33 0.24
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.12 1.22
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
6.97 0.97
העברות בין קופות צבירה נטו
5.63 -0.37
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.20% 699.42
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
699.420.97%11/2014
693.600.09%10/2014
691.140.43%09/2014
699.741.90%08/2014
693.90-0.27%07/2014
698.92-0.23%06/2014
715.181.33%05/2014
705.060.09%04/2014
704.190.95%03/2014
701.371.67%02/2014
685.070.06%01/2014
686.60-0.33%12/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
25.03%חשיפה למניות
24.10%חשיפה לחו"ל
13.50%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
23.08%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.65%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.99%אג"ח ממשלתיות סחירות
8.34%אג"ח קונצרניות לא סחירות
8.14%הלוואות
7.43%קרנות נאמנות
4.36%נכסים אחרים
3.58%מזומנים ושווי מזומנים
3.41%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
75.88%נכסים סחירים ונזילים
24.12%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.95%נכסים בארץ
25.05%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
10.02%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.98%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.20%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.44%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.54%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.44%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.85%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.71%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.55%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.44%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
3.06%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.06%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.99%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.79%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.61%פח"ק/פר"י
2.33%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.31%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.95%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.78%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.76%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.71%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.58%קרנות השקעה אחרות
1.09%מניות היתר
1.07%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.97%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.97%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.74%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.54%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.44%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.42%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.41%קרנות הון סיכון
0.38%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.35%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.34%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.28%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.28%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.27%הלוואות לא מובטחות
0.25%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.23%קרנות גידור בחו"ל
0.23%הלוואות לעמיתים
0.21%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.11%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.07%חייבים שונים
0.06%מניות לא סחירות
0.05%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.03%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.03%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.08%זכאים ירשם במינוס
-0.86%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח