סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  44.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.82
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.47% 0.27%
שנה
4.82%
5 שנים 3 שנים
34.10% 10.36%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.04% 3.34%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.49% 0.27%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.12 1
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.42 0.29
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.8 1.16
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
6.22 -0.29
העברות בין קופות צבירה נטו
14.65 8.14
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.90% 801.84
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
801.840.27%02/2017
791.890.20%01/2017
792.010.74%12/2016
779.220.22%11/2016
772.800.24%10/2016
761.88-0.59%09/2016
763.230.03%08/2016
760.961.69%07/2016
732.62-0.14%06/2016
728.100.35%05/2016
714.041.07%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
24.94%חשיפה לחו"ל
20.85%, חשיפה למניות
15.33%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
29.00%אג"ח ממשלתיות סחירות
21.78%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.74%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.76%הלוואות
5.85%אג"ח קונצרניות לא סחירות
5.56%מזומנים ושווי מזומנים
4.99%קרנות נאמנות
4.95%נכסים אחרים
2.38%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
78.93%נכסים סחירים ונזילים
21.07%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
77.19%נכסים בארץ
22.81%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
14.63%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.90%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.18%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.27%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.06%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
3.64%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.38%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.21%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.14%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
3.10%מק"מ
3.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.07%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.41%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.35%פח"ק/פר"י
2.34%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.24%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.09%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.03%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.86%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.84%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.60%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.53%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.53%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.31%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1.17%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.86%קרנות השקעה אחרות
0.76%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.66%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.61%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.51%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.49%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.47%הלוואות לעמיתים
0.43%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.39%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.39%מניות היתר
0.37%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.33%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.33%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.31%הלוואות לא מובטחות
0.30%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.29%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.25%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.22%קרנות גידור בחו"ל
0.22%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.22%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.21%קרנות הון סיכון
0.15%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.07%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.06%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.02%חייבים שונים
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.00%מניות לא סחירות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.07%זכאים ירשם במינוס
-0.11%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים