סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  43.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  12/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.9
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.49% -0.66%
שנה
2.49%
60 חודשים 36 חודשים
28.17% 19.05%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.41% 0.49%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.36 1.15
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.56 0.47
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.2 0.73
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
5 1.09
העברות בין קופות צבירה נטו
7.89 3.98
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.40% 698.75
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
698.75-0.66%12/2015
699.87-0.40%11/2015
702.311.88%10/2015
690.91-1.50%09/2015
706.69-0.84%08/2015
711.031.45%07/2015
715.39-2.21%06/2015
736.570.42%05/2015
733.580.67%04/2015
724.850.45%03/2015
716.792.33%02/2015
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
21.69%חשיפה לחו"ל
21.03%חשיפה למניות
14.15%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
25.27%אג"ח ממשלתיות סחירות
19.65%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.61%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.89%הלוואות
7.47%אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.13%קרנות נאמנות
5.39%נכסים אחרים
3.64%מזומנים ושווי מזומנים
2.94%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
75.44%נכסים סחירים ונזילים
24.56%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.26%נכסים בארץ
24.74%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
14.27%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.98%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.49%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.83%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.69%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.57%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.31%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
3.78%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.62%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.27%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.18%פח"ק/פר"י
2.93%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.77%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.45%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.44%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.32%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.20%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.55%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.48%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.43%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.43%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.27%קרנות השקעה אחרות
1.04%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.04%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.95%מניות היתר
0.92%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.89%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.65%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.53%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.52%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.52%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.42%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.37%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.36%הלוואות לעמיתים
0.36%הלוואות לא מובטחות
0.35%קרנות הון סיכון
0.34%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.25%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.24%קרנות גידור בחו"ל
0.23%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.20%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.19%פיקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.16%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.11%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.11%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.03%חייבים שונים
0.03%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.02%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.08%זכאים ירשם במינוס