סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים יותר מסלול ד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  119
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  42.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  08/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.98
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.61% 1.90%
שנה
11.15%
60 חודשים 36 חודשים
44.76% 30.17%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.62% 0.74%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
1.36 1.38
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.45 0.34
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.24 1.29
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.8 0.99
העברות בין קופות צבירה נטו
-2.83 -6.64
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.80% 699.74
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
699.741.90%08/2014
693.90-0.27%07/2014
698.92-0.23%06/2014
715.181.33%05/2014
705.060.09%04/2014
704.190.95%03/2014
701.371.67%02/2014
685.070.06%01/2014
686.60-0.33%12/2013
683.691.63%11/2013
673.481.60%10/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
24.61%חשיפה למניות
23.95%חשיפה לחו"ל
13.68%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
23.31%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.34%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.21%אג"ח ממשלתיות סחירות
8.98%אג"ח קונצרניות לא סחירות
8.01%הלוואות
7.38%קרנות נאמנות
3.73%נכסים אחרים
3.10%פיקדונות
1.94%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
76.33%נכסים סחירים ונזילים
23.67%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.96%נכסים בארץ
24.04%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
12.04%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.17%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.55%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.36%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.31%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.89%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.07%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.66%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.52%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.20%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.18%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
3.13%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.98%פח"ק/פר"י
2.67%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.52%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.42%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.27%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.05%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.82%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.61%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.60%קרנות השקעה אחרות
1.39%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1.07%מניות היתר
0.99%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.78%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.73%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.54%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.52%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.43%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.39%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.38%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.37%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.34%קרנות הון סיכון
0.30%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.30%הלוואות לא מובטחות
0.29%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.27%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.23%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.22%הלוואות לעמיתים
0.22%קרנות גידור בחו"ל
0.10%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.06%מניות לא סחירות
0.04%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.03%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.03%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.02%חייבים שונים
0.01%לא סחירות long על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.01%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.08%זכאים ירשם במינוס
-0.11%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-1.07%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים