סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
לאומי קופה מרכזית לפיצויים קרן פיצויים
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  מרכזית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1192
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  לאומי קמ"פ בע"מ
ותק:  9.3 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי מפעל/גוף מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  10/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.3
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.64% 2.59%
שנה
4.06%
60 חודשים 36 חודשים
29.08% 20.50%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.43% 0.52%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0.99 1.08
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.19 0.46
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.6 1
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
13.63 0
העברות בין קופות צבירה נטו
0.15 -13.48
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.00% 1175.8
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,175.802.59%10/2015
1,160.27-1.45%09/2015
1,191.75-2.01%08/2015
1,227.421.30%07/2015
1,228.46-1.09%06/2015
3,257.780.34%05/2015
3,260.670.64%04/2015
3,253.370.73%03/2015
3,230.732.14%02/2015
3,175.000.49%01/2015
3,166.81-1.05%12/2014
3,203.251.47%11/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
37.70%חשיפה לחו"ל
33.61%חשיפה למניות
7.65%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
34.13%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.25%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.06%אג"ח ממשלתיות סחירות
7.51%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.46%נכסים אחרים
3.23%מזומנים ושווי מזומנים
2.83%קרנות נאמנות
1.11%הלוואות
0.43%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
86.50%נכסים סחירים ונזילים
13.50%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
72.60%נכסים בארץ
27.40%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
18.93%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.00%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.45%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
9.01%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
8.88%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.34%מניות השייכות למדד ת"א 25
3.71%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.35%קרנות השקעה אחרות
3.08%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.03%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.89%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.83%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.73%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.21%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.71%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.39%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.28%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.11%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.95%קרנות הון סיכון
0.47%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.43%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.41%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.40%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.15%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.15%מניות היתר
0.13%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.10%מניות לא סחירות
0.08%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.06%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%חייבים שונים
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.30%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short