סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
לאומי קופה מרכזית לפיצויים קרן פיצויים
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  מרכזית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1192
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  לאומי קמ"פ בע"מ
ותק:  10.5 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי מפעל/גוף מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.43
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.65% 0.26%
שנה
2.06%
5 שנים 3 שנים
32.56% 11.60%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.80% 3.73%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.47% 0.31%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.98 1.02
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.16 0.61
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.32 1.01
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
16.76 0
העברות בין קופות צבירה נטו
0.06 -16.7
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
84.40% 1004.68
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,004.680.26%11/2016
1,019.51-0.07%10/2016
1,032.02-0.15%09/2016
1,048.550.14%08/2016
1,061.071.52%07/2016
1,057.16-0.22%06/2016
1,072.980.44%05/2016
1,081.080.79%04/2016
1,088.691.11%03/2016
1,089.460.15%02/2016
1,099.28-1.32%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
23.22%, חשיפה למניות
22.51%חשיפה לחו"ל
4.42%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.02%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
26.91%אג"ח ממשלתיות סחירות
21.33%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.60%נכסים אחרים
7.33%אג"ח קונצרניות לא סחירות
7.03%מזומנים ושווי מזומנים
1.27%הלוואות
1.25%קרנות נאמנות
0.25%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
83.61%נכסים סחירים ונזילים
16.39%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
82.43%נכסים בארץ
17.57%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
21.24%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.94%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
8.11%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
7.91%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
6.71%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.67%מק"מ
5.46%קרנות השקעה אחרות
4.18%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.25%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.11%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.94%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.86%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.51%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.87%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.46%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.41%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.36%קרנות הון סיכון
1.27%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.25%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.25%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.18%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.47%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.46%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.27%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.25%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.19%מניות היתר
0.14%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.14%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.12%מניות לא סחירות
0.12%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.07%חייבים שונים
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.09%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short