סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
לאומי קופה מרכזית לפיצויים קרן פיצויים
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  מרכזית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1192
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  לאומי קמ"פ בע"מ
ותק:  8.5 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי מפעל/גוף מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  12/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.3
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.88% -1.05%
שנה
5.88%
60 חודשים 36 חודשים
34.48% 24.49%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.49% 0.61%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0.86 0.89
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.01 0.21
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.24 1.41
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.88 0
העברות בין קופות צבירה נטו
0 -1.88
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.30% 3166.81
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,166.81-1.05%12/2014
3,203.251.47%11/2014
3,173.04-0.06%10/2014
3,177.860.25%09/2014
3,174.471.64%08/2014
3,124.02-0.01%07/2014
3,130.82-0.21%06/2014
3,141.031.12%05/2014
3,109.450.18%04/2014
3,104.550.70%03/2014
3,088.161.88%02/2014
3,032.01-0.14%01/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
31.59%חשיפה למניות
27.36%חשיפה לחו"ל
8.82%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
31.59%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.26%אג"ח ממשלתיות סחירות
28.91%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.94%מזומנים ושווי מזומנים
3.46%אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.15%נכסים אחרים
0.41%הלוואות
0.28%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
94.32%נכסים סחירים ונזילים
5.68%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
83.90%נכסים בארץ
16.10%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
28.18%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.78%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
11.62%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.03%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.77%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.95%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.59%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.55%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.28%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.73%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.71%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.53%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.47%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.34%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.05%קרנות השקעה אחרות
0.99%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.50%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.41%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.39%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.39%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.38%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.36%קרנות הון סיכון
0.28%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.14%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.14%מניות היתר
0.10%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.09%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.05%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.05%מניות לא סחירות
0.04%חייבים שונים
0.01%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.00%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
-0.03%זכאים ירשם במינוס
-0.09%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short