סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
לאומי קופה מרכזית לפיצויים קרן פיצויים
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  מרכזית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1192
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  לאומי קמ"פ בע"מ
ותק:  9.5 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי מפעל/גוף מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  12/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.43
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.77% -0.58%
שנה
2.77%
60 חודשים 36 חודשים
28.43% 18.38%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.42% 0.47%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0.99 1.11
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.31 0.58
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.72 0.89
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
19.66 0
העברות בין קופות צבירה נטו
0.08 -19.58
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.00% 1134.24
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,134.24-0.58%12/2015
1,161.23-0.26%11/2015
1,175.802.59%10/2015
1,160.27-1.45%09/2015
1,191.75-2.01%08/2015
1,227.421.30%07/2015
1,228.46-1.09%06/2015
3,257.780.34%05/2015
3,260.670.64%04/2015
3,253.370.73%03/2015
3,230.732.14%02/2015
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.80%חשיפה לחו"ל
32.13%חשיפה למניות
7.29%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
32.51%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.39%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
19.14%אג"ח ממשלתיות סחירות
7.61%אג"ח קונצרניות לא סחירות
6.43%מזומנים ושווי מזומנים
4.53%נכסים אחרים
1.12%הלוואות
0.82%קרנות נאמנות
0.44%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
86.30%נכסים סחירים ונזילים
13.70%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.49%נכסים בארץ
24.51%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
19.52%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.09%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
9.91%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.95%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
8.30%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
8.23%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.27%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.95%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.55%קרנות השקעה אחרות
3.27%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.92%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.76%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.94%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.77%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.32%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.12%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.00%קרנות הון סיכון
0.95%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.84%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.47%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.44%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.36%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.33%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.27%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.16%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.13%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.11%מניות לא סחירות
0.09%מניות היתר
0.06%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.05%חייבים שונים
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.20%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short