סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
לאומי קופה מרכזית לפיצויים קרן פיצויים
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  מרכזית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1192
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  לאומי קמ"פ בע"מ
ותק:  9.1 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי מפעל/גוף מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  06/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.3
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.27% -1.09%
שנה
5.57%
60 חודשים 36 חודשים
34.86% 25.78%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.50% 0.64%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0.88 0.92
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.05 0.35
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.6 1.42
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
12.25 0
העברות בין קופות צבירה נטו
-1991.98 -2004.23
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.50% 1228.46
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,228.46-1.09%06/2015
3,257.780.34%05/2015
3,260.670.64%04/2015
3,253.370.73%03/2015
3,230.732.14%02/2015
3,175.000.49%01/2015
3,166.81-1.05%12/2014
3,203.251.47%11/2014
3,173.04-0.06%10/2014
3,177.860.25%09/2014
3,174.471.64%08/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
27.57%חשיפה למניות
23.89%חשיפה לחו"ל
3.03%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.57%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.78%אג"ח ממשלתיות סחירות
23.64%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.29%מזומנים ושווי מזומנים
7.92%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.32%נכסים אחרים
1.04%הלוואות
0.44%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
86.55%נכסים סחירים ונזילים
13.45%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
84.86%נכסים בארץ
15.14%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
25.71%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
8.93%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.77%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
8.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.81%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.10%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.83%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.41%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.34%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.00%קרנות השקעה אחרות
2.95%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.88%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.50%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.46%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.22%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.04%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.73%קרנות הון סיכון
0.54%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.54%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.46%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.44%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.41%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.37%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.16%חייבים שונים
0.14%מניות היתר
0.12%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.10%מניות לא סחירות
0.07%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.01%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.09%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short