סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אי.בי.אי השתלמות אגח ללא מניות קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1202
שם תאגיד שולט:  אי.בי.אי בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אי.בי.אי גמל בעמ
ותק:  10.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  אגח ללא מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   מסלול השקעה ללא מניות המתאים למשקיע הסולידי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.77
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.39% 0.82%
שנה
2.06%
5 שנים 3 שנים
19.76% 7.65%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.67% 2.49%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.30% 0.20%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.62 0.65
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.54 -0.48
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.12 1.18
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.52 1.29
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.52 -0.75
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.10% 214.76
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
214.760.82%04/2017
213.900.26%03/2017
214.290.06%02/2017
219.300.24%01/2017
223.490.35%12/2016
222.43-0.80%11/2016
225.840.12%10/2016
225.97-0.37%09/2016
228.58-0.03%08/2016
231.070.57%07/2016
227.700.62%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
10.04%חשיפה לחול
9.15%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
49.87%אגח ממשלתיות סחירות
36.26%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.43%מזומנים ושווי מזומנים
5.19%הלוואות
0.82%נכסים אחרים
0.40%אגח קונצרניות לא סחירות
0.02%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
93.75%נכסים סחירים ונזילים
6.25%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
86.19%נכסים בארץ
13.81%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
27.40%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
19.49%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.39%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.49%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
5.42%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.19%הלוואות לעמיתים
5.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.78%פחק/פרי
3.31%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
3.27%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.99%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.66%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.12%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.90%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.66%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.60%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.34%קרנות גידור בחול
0.20%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.19%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.14%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.13%חייבים שונים
0.05%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים