סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל תמר מדד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  124
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  22.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדד
התמחות מישנית:  מדד
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   בו החשיפה למדד תהיה בשיעור של לפחות 90% מנכסיו. במסלול זה לא תהיה השקעה במניות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.57
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.42% 1.14%
שנה
0.44%
5 שנים 3 שנים
16.01% 2.81%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.02% 0.93%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.25% 0.08%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.9 0.91
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.84 -0.9
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.36 0.54
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.05 0.16
העברות בין קופות צבירה נטו
-21.23 -25.12
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.40% 1342.06
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,342.061.14%04/2017
1,351.680.28%03/2017
1,385.73-0.13%02/2017
1,435.550.13%01/2017
1,440.86-0.08%12/2016
1,470.90-0.59%11/2016
1,504.060.05%10/2016
1,513.75-1.07%09/2016
1,556.37-0.16%08/2016
1,585.050.72%07/2016
1,600.610.50%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.34%חשיפה למטח
0.25%חשיפה לחול
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
62.87%אגח ממשלתיות סחירות
20.49%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.82%אגח קונצרניות לא סחירות
6.79%הלוואות
1.29%מזומנים ושווי מזומנים
0.52%נכסים אחרים
0.21%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
84.65%נכסים סחירים ונזילים
15.35%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
99.48%נכסים בארץ
0.52%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
61.00%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.30%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.39%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.77%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.81%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.63%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.94%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
1.87%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.08%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.03%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.38%חייבים שונים
0.34%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.27%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.25%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.22%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.21%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.14%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.13%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.10%זכאים ירשם במינוס