סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל תמר מדד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  124
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  22.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדד
התמחות מישנית:  מדד
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   בו החשיפה למדד תהיה בשיעור של לפחות 90% מנכסיו. במסלול זה לא תהיה השקעה במניות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.57
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.44% -0.41%
שנה
0.29%
5 שנים 3 שנים
16.90% 2.33%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.17% 0.77%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.26% 0.06%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.89 0.91
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.99 -1.05
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.36 0.56
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.95 0.27
העברות בין קופות צבירה נטו
-22.84 -27.52
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.90% 1274.9
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,274.90-0.41%06/2017
1,309.340.43%05/2017
1,342.061.14%04/2017
1,351.680.28%03/2017
1,385.73-0.13%02/2017
1,435.550.13%01/2017
1,440.86-0.08%12/2016
1,470.90-0.59%11/2016
1,504.060.05%10/2016
1,513.75-1.07%09/2016
1,556.37-0.16%08/2016
1,585.050.72%07/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.26%חשיפה לחול
0.06%חשיפה למטח
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
62.42%אגח ממשלתיות סחירות
20.08%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
8.05%אגח קונצרניות לא סחירות
7.23%הלוואות
1.39%מזומנים ושווי מזומנים
0.60%נכסים אחרים
0.22%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
83.89%נכסים סחירים ונזילים
16.11%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
99.73%נכסים בארץ
0.27%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
62.42%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.15%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.34%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.72%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.99%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.39%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.24%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.01%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.49%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.44%חייבים שונים
0.41%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.30%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.26%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.22%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.16%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.03%הלוואות לעמיתים
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.00%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.10%זכאים ירשם במינוס