סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל תמר מדד קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  124
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  23 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדד
התמחות מישנית:  מדד
תקופת דיווח:  07/17
מדיניות:   בו החשיפה למדד תהיה בשיעור של לפחות 90% מנכסיו. במסלול זה לא תהיה השקעה במניות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.57
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.86% 0.41%
שנה
-0.02%
5 שנים 3 שנים
14.70% 2.63%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
2.78% 0.87%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.23% 0.07%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.85 0.91
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.07 -1.13
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.48 0.54
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
5.78 0.11
העברות בין קופות צבירה נטו
-33.66 -39.33
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.70% 1239.81
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,239.810.41%07/2017
1,274.90-0.41%06/2017
1,309.340.43%05/2017
1,342.061.14%04/2017
1,351.680.28%03/2017
1,385.73-0.13%02/2017
1,435.550.13%01/2017
1,440.86-0.08%12/2016
1,470.90-0.59%11/2016
1,504.060.05%10/2016
1,513.75-1.07%09/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.27%חשיפה לחול
0.08%חשיפה למטח
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
61.98%אגח ממשלתיות סחירות
20.52%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
8.21%אגח קונצרניות לא סחירות
7.36%הלוואות
1.20%מזומנים ושווי מזומנים
0.50%נכסים אחרים
0.23%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
83.70%נכסים סחירים ונזילים
16.30%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
99.73%נכסים בארץ
0.27%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
61.98%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.49%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.37%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.68%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
3.14%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.04%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.35%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.20%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.60%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.42%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.34%חייבים שונים
0.30%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.27%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.23%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.19%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.17%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.15%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.06%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.04%הלוואות לעמיתים
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.00%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.10%זכאים ירשם במינוס