סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל תמר מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  127
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  23.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.66
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
9.24% 1.48%
שנה
13.05%
5 שנים 3 שנים
59.88% 14.79%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
9.84% 4.71%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.79% 0.38%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.57 2.73
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.64 0.61
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.2 0.9
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.67 -1.69
העברות בין קופות צבירה נטו
2.14 -0.22
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.00% 198.89
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
198.891.48%09/2017
196.88-0.55%08/2017
199.191.84%07/2017
194.38-0.57%06/2017
193.492.29%05/2017
186.371.27%04/2017
185.960.39%03/2017
184.082.12%02/2017
201.280.66%01/2017
189.021.98%12/2016
190.021.63%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
99.34%, חשיפה למניות
59.47%חשיפה לחול
17.32%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
86.24%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.96%מזומנים ושווי מזומנים
5.01%קרנות נאמנות
1.11%אגח קונצרניות לא סחירות
0.57%נכסים אחרים
0.16%הלוואות
0.13%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
-0.16%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.90%נכסים סחירים ונזילים
2.10%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
61.89%נכסים בחול ובמטח
38.11%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
42.54%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
19.82%מניות השייכות למדד תא 25/35
9.13%מניות השייכות למדד תא 75/90
7.81%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
5.01%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.64%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.94%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.32%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
2.28%מניות היתר
1.08%מוצרים מובנים בחול עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.98%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.57%מניות לא סחירות
0.53%קרנות גידור
0.39%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.14%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.11%הלוואות לעמיתים
0.11%חייבים שונים
0.10%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.10%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.07%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.06%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.05%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.05%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.01%זכאים מס הכנסה
0.01%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%פחק/פרי
-0.02%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.14%זכאים ירשם במינוס
-0.16%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
-0.57%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח