סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל תמר מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  127
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  23 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  07/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.66
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
8.25% 1.84%
שנה
11.63%
5 שנים 3 שנים
70.48% 17.72%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
11.26% 5.59%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.89% 0.45%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.63 2.74
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.72 0.7
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
5.04 0.95
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.16 2.83
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.44 1.23
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.10% 199.19
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
199.191.84%07/2017
194.38-0.57%06/2017
193.492.29%05/2017
186.371.27%04/2017
185.960.39%03/2017
184.082.12%02/2017
201.280.66%01/2017
189.021.98%12/2016
190.021.63%11/2016
186.47-0.15%10/2016
188.06-0.93%09/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
97.61%, חשיפה למניות
57.30%חשיפה לחול
15.83%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
87.89%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.38%מזומנים ושווי מזומנים
4.26%קרנות נאמנות
1.09%אגח קונצרניות לא סחירות
0.97%נכסים אחרים
0.16%הלוואות
0.13%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.12%פיקדונות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.14%נכסים סחירים ונזילים
2.86%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
62.47%נכסים בחול ובמטח
37.53%נכסים בארץ
 
אחוזשם נתון
44.33%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
19.69%מניות השייכות למדד תא 25/35
8.32%מניות השייכות למדד תא 75/90
8.19%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
4.26%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.23%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.99%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.68%מניות היתר
1.16%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.04%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.96%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.58%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.53%מניות לא סחירות
0.40%חייבים שונים
0.38%קרנות גידור
0.14%קרנות גידור בחול
0.14%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.12%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
0.12%הלוואות לעמיתים
0.12%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.10%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.05%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.05%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.02%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.01%זכאים מס הכנסה
0.01%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%הלוואות לא מובטחות
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
-0.02%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.14%זכאים ירשם במינוס
-0.52%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח