סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל תמר שקלי טווח קצר קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  128
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  22.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי טווח קצר
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:   בו תשקיע החברה המנהלת לפחות 90% מנכסיו בנכסים שקליים עם משך חיים ממוצע של עד שנה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.58
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.03% 0.02%
שנה
0.09%
5 שנים 3 שנים
4.89% 0.93%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.96% 0.31%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.08% 0.03%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.09 0.05
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.02 -1.06
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.24 -0.28
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.89 0.84
העברות בין קופות צבירה נטו
-3.89 -3.94
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.50% 253.22
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
253.220.02%02/2017
257.130.01%01/2017
259.760.03%12/2016
261.76-0.03%11/2016
263.790.01%10/2016
265.890.02%09/2016
268.920.01%08/2016
278.16-0.01%07/2016
287.110.03%06/2016
291.000.01%05/2016
299.170.00%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.05%חשיפה למט"ח
0.00%, חשיפה למניות
0.00%חשיפה לחו"ל
אחוזשם נכס
97.10%אג"ח ממשלתיות סחירות
2.02%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.65%מזומנים ושווי מזומנים
0.36%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
-0.12%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.76%נכסים סחירים ונזילים
0.24%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
100.00%נכסים בארץ
0.00%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
86.77%מק"מ
10.32%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.59%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.65%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.43%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.36%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.12%זכאים ירשם במינוס