סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל תמר שקלי טווח קצר קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  128
שם תאגיד שולט:  כלל חברה לביטוח בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  19.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי טווח קצר
תקופת דיווח:  02/14
מדיניות:   בו תשקיע החברה המנהלת לפחות 90% מנכסיו בנכסים שקליים עם משך חיים ממוצע של עד שנה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.75
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.19% 0.13%
שנה
1.51%
60 חודשים 36 חודשים
9.97% 7.14%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.16% 0.19%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0.09 0.09
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.41 -1.41
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.12 0.14
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.2 0.27
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.3 -5.23
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
100.00% 415
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
415.000.13%02/2014
419.930.06%01/2014
373.590.05%12/2013
380.080.09%11/2013
384.250.13%10/2013
395.000.17%09/2013
398.190.08%08/2013
404.310.12%07/2013
406.170.11%06/2013
413.540.28%05/2013
422.860.15%04/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.03%חשיפה למט"ח
0.00%חשיפה למניות
0.00%חשיפה לחו"ל
אחוזשם נכס
89.14%אג"ח ממשלתיות סחירות
10.66%מזומנים ושווי מזומנים
0.28%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
-0.07%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.07%נכסים סחירים ונזילים
-0.07%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
99.97%נכסים בארץ
0.03%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
78.07%מק"מ
11.06%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.42%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.10%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.27%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%פח"ק/פר"י
0.03%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.02%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.00%חייבים שונים
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס