סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל תמר שקלי טווח קצר קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  128
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  21.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי טווח קצר
תקופת דיווח:  04/16
מדיניות:   בו תשקיע החברה המנהלת לפחות 90% מנכסיו בנכסים שקליים עם משך חיים ממוצע של עד שנה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.05% 0.00%
שנה
0.07%
60 חודשים 36 חודשים
7.70% 2.07%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.12% 0.06%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0.11 0.07
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.67 -0.71
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.48 -1.8
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.98 0.18
העברות בין קופות צבירה נטו
0.69 -1.11
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.80% 299.17
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
299.170.00%04/2016
300.42-0.01%03/2016
304.940.03%02/2016
302.710.03%01/2016
303.660.00%12/2015
306.980.00%11/2015
309.67-0.01%10/2015
315.100.01%09/2015
317.440.03%08/2015
319.580.03%07/2015
321.43-0.03%06/2015
329.03-0.01%05/2015
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.05%חשיפה למט"ח
0.00%חשיפה לחו"ל
אחוזשם נכס
93.85%אג"ח ממשלתיות סחירות
4.94%מזומנים ושווי מזומנים
1.26%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
-0.05%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.05%נכסים סחירים ונזילים
-0.05%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
99.95%נכסים בארץ
0.05%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
95.65%מק"מ
2.81%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.54%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.01%חייבים שונים
0.00%ומעלה EquityTranch שכבת הון
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס