סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1330
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  8.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:   במסלול זה יושקעו לא פחות מ 50%- מנכסי המסלול במניות ובניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו; יתרת הנכסים שלא יושקעו במניות ובניירות ערך המירים למניות, ככל שישנה, תושקע על פי שיקול דעת החברה המנהלת ובכפוף להסדר התחיקתי
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.49% 1.50%
שנה
15.13%
5 שנים 3 שנים
64.05% 21.35%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
10.41% 6.66%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.83% 0.54%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.6 2.51
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.84 0.81
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
5.52 0.95
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.63 1.21
העברות בין קופות צבירה נטו
-9.03 -9.45
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.10% 530.14
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
530.141.50%02/2017
531.980.98%01/2017
535.381.18%12/2016
528.812.22%11/2016
516.03-0.28%10/2016
515.16-0.38%09/2016
519.741.33%08/2016
511.184.39%07/2016
492.04-2.28%06/2016
507.421.09%05/2016
491.511.69%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
93.30%, חשיפה למניות
44.93%חשיפה לחו"ל
38.07%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
90.44%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
3.07%מזומנים ושווי מזומנים
2.28%נכסים אחרים
1.87%קרנות נאמנות
1.24%אג"ח ממשלתיות סחירות
1.07%הלוואות
0.04%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.66%נכסים סחירים ונזילים
3.34%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
66.17%נכסים בארץ
33.83%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
26.19%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
21.46%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
16.10%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
11.80%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
6.03%מניות היתר
3.64%מניות זרות הנסחרות בארץ
2.21%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.02%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.87%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.82%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.23%קרנות גידור
1.07%הלוואות לעמיתים
1.00%מק"מ
0.98%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.86%פח"ק/פר"י
0.73%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.34%Warrants אופציות מסוג
0.23%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.17%קרנות גידור בחו"ל
0.06%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.05%חייבים שונים
0.05%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.04%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.04%קרנות השקעה אחרות
0.03%קרנות הון סיכון
0.02%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%מניות לא סחירות
0.00%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.00%הלוואות לא מובטחות
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.05%זכאים ירשם במינוס