סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש כספי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1333
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  9.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  כספית
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   במסלול זה יושקעו כל הכספים במזומנים, פיקדונות שקליים לא צמודים, ניירות ערך מסחריים, מק"מ או אג"ח לא צמודות, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו, ובלבד שמשך החיים הממוצע של כלל הנכסים המושקעים במסלול, לא יעלה, בכל עת, על תשעים ימים. לעניין חישוב משך החיים הממוצע של כלל נכסי המסלול, יחושב משך החיים הממוצע של כל אחד מסוגי הנכסים באופן הבא: אג"ח, לרבות מח"מ ונייר ערך מסחרי – בדרך המקובלת למדידתו; פיקדון – משך הזמן שנותר עד למועד שבו ניתן למשוך אותו, לפי תנאי הפקדתו; מזומנים – 0. למען הסר ספק, נכסי המסלול לא יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.08% 0.01%
שנה
0.09%
5 שנים 3 שנים
2.92% 0.31%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.58% 0.10%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.05% 0.01%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.06 0.01
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.25 -1.3
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.24 -2.65
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
2.36 0.22
העברות בין קופות צבירה נטו
-8.77 -10.91
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.70% 272.58
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
272.580.01%09/2017
283.640.01%08/2017
287.800.01%07/2017
293.300.00%06/2017
302.650.01%05/2017
314.130.01%04/2017
321.990.01%03/2017
330.710.01%02/2017
338.330.01%01/2017
344.350.01%12/2016
349.51-0.01%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
47.59%מזומנים ושווי מזומנים
44.95%אגח ממשלתיות סחירות
6.91%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.62%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
-0.06%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.44%נכסים סחירים ונזילים
0.56%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
100.00%נכסים בארץ
0.00%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
44.95%מקמ
41.56%פחק/פרי
6.91%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
6.03%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.62%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס