סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל שקלי טווח קצר קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1334
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  9.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי טווח קצר
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   מסלול שקלי - בו תשקיע החברה המנהלת לפחות 90% מנכסי המסלול בפק"מ ו/או מק"מ ו/או אג"ח שאינן צמודות מדד ו/או ני"ע מסחריים שאינם צמודי מדד ו/או בנגזרים על אג"ח שאינם צמודי מדד ו/או הלוואות ו/או ניירות ערך מסחריים ו/או . אגרות חוב בלתי סחירות שקליות. שיעור החשיפה למניות במסלול זה הינו 0%
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.50% 0.03%
שנה
0.48%
5 שנים 3 שנים
5.47% 1.13%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
1.07% 0.38%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.09% 0.03%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.11 0.04
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.17 -1.22
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.33
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.26 0.11
העברות בין קופות צבירה נטו
1.59 0.44
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
98.20% 211.31
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
211.310.03%09/2017
210.920.04%08/2017
212.950.10%07/2017
219.430.02%06/2017
224.350.10%05/2017
228.330.03%04/2017
232.640.08%03/2017
235.880.06%02/2017
240.870.04%01/2017
245.610.05%12/2016
246.27-0.05%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.17%חשיפה למטח
0.12%חשיפה לחול
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
88.95%אגח ממשלתיות סחירות
5.51%מזומנים ושווי מזומנים
2.78%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
2.38%הלוואות
0.37%אגח קונצרניות לא סחירות
0.01%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.24%נכסים סחירים ונזילים
2.76%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
95.35%נכסים בארץ
4.65%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
54.30%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
25.16%מקמ
4.95%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.53%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
2.94%פחק/פרי
2.65%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.46%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.06%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.75%הלוואות לעמיתים
0.57%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.37%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.11%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.00%חייבים שונים
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.06%זכאים ירשם במינוס