סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול שקלי קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1368
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  9.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   מסלול שקלי - בו תשקיע החברה המנהלת לפחות 90% מנכסי המסלול בפק"מ ו/או מק"מ ו/או אג"ח שאינן צמודות מדד ו/או ני"ע מסחריים שאינם צמודי מדד ו/או בנגזרים על אג"ח שאינם צמודי מדד ו/או הלוואות ו/או ניירות ערך מסחריים ו/או אגרות חוב בלתי . סחירות שקליות. שיעור החשיפה למניות במסלול זה הינו 0%
שיעור דמי ניהול אחרון
0.66
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.64% 0.04%
שנה
3.80%
5 שנים 3 שנים
24.02% 9.73%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.40% 3.14%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.36% 0.26%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.72 0.84
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.19 -0.23
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.48 1.41
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.11 1.03
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.06 -0.14
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.90% 175.83
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
175.830.04%09/2017
176.000.71%08/2017
176.961.44%07/2017
175.94-0.08%06/2017
180.441.02%05/2017
180.820.17%04/2017
181.190.85%03/2017
183.660.39%02/2017
185.680.02%01/2017
186.800.84%12/2016
184.64-1.46%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.58%חשיפה לחול
0.02%חשיפה למטח
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
65.25%אגח ממשלתיות סחירות
21.33%הלוואות
8.28%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
3.43%מזומנים ושווי מזומנים
1.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.68%נכסים אחרים
0.03%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
76.99%נכסים סחירים ונזילים
23.01%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
99.35%נכסים בארץ
0.65%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
63.48%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.66%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
7.16% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
4.43%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.45%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.71%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.53%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.29%הלוואות לעמיתים
1.15%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.74%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.68%פחק/פרי
0.62%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.50%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.43%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.33%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.28%חייבים שונים
0.26%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.26%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.06%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.04%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.03%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%מקמ
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.06%זכאים ירשם במינוס