סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל השתלמות מסלול שקלי קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  1369
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  9.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   מסלול שקלי - בו תשקיע החברה המנהלת לפחות 90% מנכסי המסלול בפק"מ ו/או מק"מ ו/או אג"ח שאינן צמודות מדד ו/או ני"ע מסחריים שאינם צמודי מדד ו/או בנגזרים על אג"ח שאינם צמודי מדד ו/או הלוואות ו/או ניירות ערך מסחריים ו/או אגרות . חוב בלתי סחירות שקליות. שיעור החשיפה למניות במסלול זה הינו 0%
שיעור דמי ניהול אחרון
0.91
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.41% 0.01%
שנה
2.15%
5 שנים 3 שנים
19.17% 6.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.57% 1.96%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.29% 0.16%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.48 0.46
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.57 -0.53
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.12 1.62
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.8 2.35
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.87 -0.32
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
95.90% 260.6
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
260.600.01%09/2017
261.080.39%08/2017
261.420.73%07/2017
263.040.02%06/2017
265.840.59%05/2017
270.080.04%04/2017
272.100.44%03/2017
277.020.19%02/2017
279.82-0.02%01/2017
286.000.44%12/2016
286.50-0.61%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.17%חשיפה לחול
0.03%חשיפה למטח
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
85.06%אגח ממשלתיות סחירות
7.85%הלוואות
4.68%מזומנים ושווי מזומנים
2.09%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.45%אגח קונצרניות לא סחירות
0.01%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
-0.15%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
91.85%נכסים סחירים ונזילים
8.15%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
99.11%נכסים בארץ
0.89%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
71.53%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.20%מקמ
6.30%הלוואות לעמיתים
4.48%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.48%פחק/פרי
2.16%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.12%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.87%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.85%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.79%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.66%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.45%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.07%חייבים שונים
0.04%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.02%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.01% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.00%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס
-0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית