סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אלטשולר שחם גמל מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1375
שם תאגיד שולט:  אלטשולר שחם בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  8.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:   לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו במניות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.77
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.63% 0.63%
שנה
16.67%
5 שנים 3 שנים
62.73% 23.04%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
10.23% 7.16%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.81% 0.58%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.9 2.91
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.64 0.62
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.68 0.8
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.86 4.97
העברות בין קופות צבירה נטו
5.3 9.41
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.70% 333.44
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
333.440.63%01/2017
322.252.11%12/2016
313.862.22%11/2016
303.430.91%10/2016
296.30-0.19%09/2016
299.551.51%08/2016
296.274.18%07/2016
288.69-1.77%06/2016
296.531.56%05/2016
293.931.65%04/2016
289.274.73%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
83.53%, חשיפה למניות
48.05%חשיפה למט"ח
47.57%חשיפה לחו"ל
אחוזשם נכס
45.55%אג"ח ממשלתיות סחירות
43.44%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.66%מזומנים ושווי מזומנים
1.38%קרנות נאמנות
0.97%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.00%נכסים סחירים ונזילים
0.00%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
87.36%נכסים בארץ
12.64%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
28.25%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
22.25%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
17.31%מק"מ
11.77%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
5.67%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.31%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.21%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.78%מניות היתר
1.72%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.27%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.27%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.97%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.89%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.23%Warrants אופציות מסוג
0.10%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.01%חייבים שונים
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה