סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  5.9 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  04/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.21
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.76% 0.26%
שנה
8.21%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 24.24%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.60%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.15
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
5.74 6.17
העברות בין קופות צבירה נטו
-4.06 -3.63
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.40% 1915.79
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,915.790.26%04/2015
1,914.660.36%03/2015
1,912.392.55%02/2015
1,876.400.56%01/2015
1,877.67-1.33%12/2014
1,911.882.02%11/2014
1,882.260.03%10/2014
1,886.610.68%09/2014
1,876.392.24%08/2014
1,837.96-0.36%07/2014
1,847.45-0.15%06/2014
1,855.701.13%05/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
37.71%חשיפה למניות
33.06%חשיפה לחו"ל
23.55%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
36.75%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.58%אג"ח ממשלתיות סחירות
26.43%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
2.33%מזומנים ושווי מזומנים
1.89%קרנות נאמנות
1.79%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.92%נכסים אחרים
0.31%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.05%נכסים סחירים ונזילים
2.95%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
68.46%נכסים בארץ
31.54%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
18.26%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.18%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
10.82%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.26%מניות השייכות למדד ת"א 25
8.52%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.99%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.80%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.71%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4.69%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.49%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.96%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.95%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.79%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.34%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.96%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.93%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.86%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.82%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.77%פח"ק/פר"י
0.43%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.42%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.38%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.33%מניות היתר
0.31%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.18%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.11%קרנות גידור בחו"ל
0.11%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.11%קרנות גידור
0.09%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.02%מניות לא סחירות
0.02%חייבים שונים
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.23%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים