סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  6.1 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  06/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.21
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.41% -2.53%
שנה
4.73%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 24.38%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.61%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.17
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
7.32 6.18
העברות בין קופות צבירה נטו
-4.56 -5.7
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.40% 1861.95
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,861.95-2.53%06/2015
1,916.330.27%05/2015
1,915.790.26%04/2015
1,914.660.36%03/2015
1,912.392.55%02/2015
1,876.400.56%01/2015
1,877.67-1.33%12/2014
1,911.882.02%11/2014
1,882.260.03%10/2014
1,886.610.68%09/2014
1,876.392.24%08/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
38.53%חשיפה למניות
33.09%חשיפה לחו"ל
20.00%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
37.58%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
26.84%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
26.41%אג"ח ממשלתיות סחירות
4.49%מזומנים ושווי מזומנים
1.90%קרנות נאמנות
1.71%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.76%נכסים אחרים
0.31%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.29%נכסים סחירים ונזילים
2.71%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.02%נכסים בארץ
30.98%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
16.94%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.51%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
9.47%מניות השייכות למדד ת"א 25
8.97%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.84%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.27%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
5.03%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.95%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.54%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.44%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.38%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.96%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.74%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.33%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.15%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.95%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.95%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.81%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.80%פח"ק/פר"י
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.35%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.34%מניות היתר
0.31%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.24%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.23%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.16%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.13%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.12%קרנות גידור
0.12%קרנות גידור בחו"ל
0.11%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.09%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.09%חייבים שונים
0.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.02%מניות לא סחירות
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה