סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  5.6 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  12/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.21
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
6.37% -1.33%
שנה
6.37%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 24.88%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.62%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.14
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
12.27 10.16
העברות בין קופות צבירה נטו
-6.35 -8.46
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.20% 1877.67
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,877.67-1.33%12/2014
1,911.882.02%11/2014
1,882.260.03%10/2014
1,886.610.68%09/2014
1,876.392.24%08/2014
1,837.96-0.36%07/2014
1,847.45-0.15%06/2014
1,855.701.13%05/2014
1,841.320.01%04/2014
1,842.860.59%03/2014
1,837.042.17%02/2014
1,803.84-0.76%01/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
37.14%חשיפה למניות
33.70%חשיפה לחו"ל
28.46%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
36.18%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.23%אג"ח ממשלתיות סחירות
24.63%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.43%מזומנים ושווי מזומנים
1.89%קרנות נאמנות
1.87%אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.37%נכסים אחרים
0.39%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.63%נכסים סחירים ונזילים
3.37%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.17%נכסים בארץ
30.83%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
20.88%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.67%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
8.96%מניות השייכות למדד ת"א 25
8.85%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.87%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.20%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4.36%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.21%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.94%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.66%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.14%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.95%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.84%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.40%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.37%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.05%פח"ק/פר"י
0.96%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.93%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.72%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.51%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.44%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.40%קרנות גידור
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.39%קרנות גידור בחו"ל
0.39%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.27%מניות היתר
0.19%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.17%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.17%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.15%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.12%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.11%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.10%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.03%חייבים שונים
0.03%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.02%זכאים מס הכנסה