סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  5.7 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  01/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.21
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.56% 0.56%
שנה
7.79%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 23.11%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.58%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.11
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
6.43 2.13
העברות בין קופות צבירה נטו
-7.19 -11.49
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.10% 1876.4
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,876.400.56%01/2015
1,877.67-1.33%12/2014
1,911.882.02%11/2014
1,882.260.03%10/2014
1,886.610.68%09/2014
1,876.392.24%08/2014
1,837.96-0.36%07/2014
1,847.45-0.15%06/2014
1,855.701.13%05/2014
1,841.320.01%04/2014
1,842.860.59%03/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
36.87%חשיפה למניות
33.80%חשיפה לחו"ל
28.62%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
35.91%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.52%אג"ח ממשלתיות סחירות
24.81%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.75%מזומנים ושווי מזומנים
1.90%קרנות נאמנות
1.88%נכסים אחרים
1.84%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.38%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.15%נכסים סחירים ונזילים
3.85%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.02%נכסים בארץ
30.98%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
18.96%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.70%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
9.05%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.77%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.42%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.30%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4.75%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.21%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.94%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.60%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.86%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.18%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.88%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.47%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.38%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.00%פח"ק/פר"י
0.96%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.95%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.73%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.51%קרנות גידור
0.49%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.43%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.40%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.40%קרנות גידור בחו"ל
0.40%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.38%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.37%חייבים שונים
0.27%מניות היתר
0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.18%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.18%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.17%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.15%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.12%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.10%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%זכאים ירשם במינוס