סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  5.4 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  09/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.25
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
5.64% 0.68%
שנה
8.55%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 26.33%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.65%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.12
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
3.93 5.86
העברות בין קופות צבירה נטו
-4.11 -2.18
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.90% 1886.61
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,886.610.68%09/2014
1,876.392.24%08/2014
1,837.96-0.36%07/2014
1,847.45-0.15%06/2014
1,855.701.13%05/2014
1,841.320.01%04/2014
1,842.860.59%03/2014
1,837.042.17%02/2014
1,803.84-0.76%01/2014
1,826.95-0.21%12/2013
1,831.521.60%11/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
37.57%חשיפה למניות
28.88%חשיפה לחו"ל
22.67%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
36.48%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
32.28%אג"ח ממשלתיות סחירות
24.39%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
2.81%מזומנים ושווי מזומנים
1.94%אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.09%קרנות נאמנות
0.57%נכסים אחרים
0.44%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.21%נכסים סחירים ונזילים
2.79%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.06%נכסים בארץ
25.94%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
23.65%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.97%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
10.79%מניות השייכות למדד ת"א 25
8.32%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.45%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.93%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.51%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.09%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.45%מניות השייכות למדד ת"א 75
3.40%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.81%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.66%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.48%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.45%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.33%פח"ק/פר"י
1.09%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.80%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.75%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.45%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.44%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.44%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.40%קרנות גידור
0.37%קרנות גידור בחו"ל
0.30%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.26%מניות היתר
0.20%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.20%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.17%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.11%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.09%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0.07%חייבים שונים
0.06%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.04%זכאים ירשם במינוס
-0.58%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח