סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  5.8 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  02/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.21
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.12% 2.55%
שנה
8.19%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 26.14%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.65%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.16
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
8.53 2.39
העברות בין קופות צבירה נטו
-5.24 -11.38
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.10% 1912.39
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,912.392.55%02/2015
1,876.400.56%01/2015
1,877.67-1.33%12/2014
1,911.882.02%11/2014
1,882.260.03%10/2014
1,886.610.68%09/2014
1,876.392.24%08/2014
1,837.96-0.36%07/2014
1,847.45-0.15%06/2014
1,855.701.13%05/2014
1,841.320.01%04/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
39.06%חשיפה למניות
35.35%חשיפה לחו"ל
24.55%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
38.09%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
27.81%אג"ח ממשלתיות סחירות
24.53%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.77%מזומנים ושווי מזומנים
1.89%קרנות נאמנות
1.82%אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.72%נכסים אחרים
0.37%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.16%נכסים סחירים ונזילים
3.84%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
67.42%נכסים בארץ
32.58%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
18.28%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
17.75%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
9.02%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.01%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.48%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.21%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4.76%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.56%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.15%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.75%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.58%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.93%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.45%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.36%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.96%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.93%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.78%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.68%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.50%פח"ק/פר"י
0.50%קרנות גידור
0.45%חייבים שונים
0.42%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.39%קרנות גידור בחו"ל
0.37%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.30%מניות היתר
0.18%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.18%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.16%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.15%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.11%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.10%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.02%מניות לא סחירות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.04%זכאים ירשם במינוס