סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  6.4 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  10/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.21
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.30% 2.66%
שנה
2.98%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 18.53%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.47%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.29
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.23 4.23
העברות בין קופות צבירה נטו
-3.98 -3.98
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.10% 1862.72
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,862.722.66%10/2015
1,818.65-1.63%09/2015
1,848.01-1.78%08/2015
1,888.131.70%07/2015
1,861.95-2.53%06/2015
1,916.330.27%05/2015
1,915.790.26%04/2015
1,914.660.36%03/2015
1,912.392.55%02/2015
1,876.400.56%01/2015
1,877.67-1.33%12/2014
1,911.882.02%11/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
37.52%חשיפה למניות
34.32%חשיפה לחו"ל
20.06%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
36.79%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.71%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.45%אג"ח ממשלתיות סחירות
4.84%מזומנים ושווי מזומנים
3.75%קרנות נאמנות
1.62%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.53%נכסים אחרים
0.31%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.62%נכסים סחירים ונזילים
2.38%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
68.05%נכסים בארץ
31.95%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
16.47%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.64%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
10.59%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
9.09%מניות השייכות למדד ת"א 25
8.24%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.47%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.14%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.61%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4.52%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.45%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.42%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.27%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.83%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.78%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.75%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.31%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.00%פח"ק/פר"י
0.95%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.89%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.85%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.73%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.54%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.40%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.31%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.28%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.24%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.22%מניות היתר
0.15%חייבים שונים
0.12%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.12%קרנות גידור
0.12%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.11%קרנות גידור בחו"ל
0.11%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.10%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.08%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.06%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.02%מניות לא סחירות
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח