סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  הסתדרות המורים בישראל
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  5.3 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  08/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.25
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.93% 2.24%
שנה
10.06%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 23.90%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.60%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.17
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.52 6.47
העברות בין קופות צבירה נטו
-4.32 -2.37
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.10% 1876.39
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,876.392.24%08/2014
1,837.96-0.36%07/2014
1,847.45-0.15%06/2014
1,855.701.13%05/2014
1,841.320.01%04/2014
1,842.860.59%03/2014
1,837.042.17%02/2014
1,803.84-0.76%01/2014
1,826.95-0.21%12/2013
1,831.521.60%11/2013
1,809.231.35%10/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
36.16%חשיפה למניות
27.21%חשיפה לחו"ל
17.18%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
35.07%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.55%אג"ח ממשלתיות סחירות
23.56%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.90%מזומנים ושווי מזומנים
1.96%אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.09%קרנות נאמנות
1.00%פיקדונות
0.87%נכסים אחרים
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.34%נכסים סחירים ונזילים
3.66%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.82%נכסים בארץ
24.18%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
23.69%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.79%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
10.37%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.40%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.92%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.24%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.45%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.99%פח"ק/פר"י
3.52%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.46%מניות השייכות למדד ת"א 75
3.40%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.00%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.78%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.47%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.39%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.09%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.01%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.79%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.55%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.46%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.38%קרנות גידור
0.36%קרנות גידור בחו"ל
0.36%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.35%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.26%מניות היתר
0.23%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.17%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.10%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.08%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0.06%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.06%חייבים שונים
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%מניות לא סחירות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.04%זכאים ירשם במינוס
-0.29%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח