סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  6 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  05/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.21
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.04% 0.27%
שנה
7.29%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 27.41%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.68%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.05
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
6.3 6.08
העברות בין קופות צבירה נטו
-4.05 -4.27
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.30% 1916.33
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,916.330.27%05/2015
1,915.790.26%04/2015
1,914.660.36%03/2015
1,912.392.55%02/2015
1,876.400.56%01/2015
1,877.67-1.33%12/2014
1,911.882.02%11/2014
1,882.260.03%10/2014
1,886.610.68%09/2014
1,876.392.24%08/2014
1,837.96-0.36%07/2014
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
38.92%חשיפה למניות
34.16%חשיפה לחו"ל
23.64%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
37.95%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.15%אג"ח ממשלתיות סחירות
26.26%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
2.65%מזומנים ושווי מזומנים
1.90%קרנות נאמנות
1.76%אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.02%נכסים אחרים
0.31%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.98%נכסים סחירים ונזילים
3.02%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
68.30%נכסים בארץ
31.70%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
17.77%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.76%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
9.88%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.31%מניות השייכות למדד ת"א 25
8.59%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.22%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.80%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.77%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.70%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.49%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.00%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.96%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.34%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.09%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.97%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.93%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.86%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.84%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.82%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.56%פח"ק/פר"י
0.46%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.39%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.38%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.33%מניות היתר
0.31%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.18%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.16%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.11%קרנות גידור בחו"ל
0.11%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.11%קרנות גידור
0.10%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.09%חייבים שונים
0.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.04%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.02%מניות לא סחירות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.01%זכאים מס הכנסה