סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  5.5 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  11/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.25
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.81% 2.02%
שנה
7.58%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 27.38%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.67%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.09
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
8.57 5.45
העברות בין קופות צבירה נטו
-4.79 -7.91
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.80% 1911.88
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,911.882.02%11/2014
1,882.260.03%10/2014
1,886.610.68%09/2014
1,876.392.24%08/2014
1,837.96-0.36%07/2014
1,847.45-0.15%06/2014
1,855.701.13%05/2014
1,841.320.01%04/2014
1,842.860.59%03/2014
1,837.042.17%02/2014
1,803.84-0.76%01/2014
1,826.95-0.21%12/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
38.39%חשיפה למניות
32.76%חשיפה לחו"ל
26.34%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
37.46%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.89%אג"ח ממשלתיות סחירות
25.29%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.88%מזומנים ושווי מזומנים
1.87%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.94%קרנות נאמנות
0.39%פיקדונות
0.28%נכסים אחרים
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.62%נכסים סחירים ונזילים
2.38%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.39%נכסים בארץ
29.61%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
22.69%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.86%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
10.15%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.27%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.88%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.15%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4.37%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.32%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.64%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.79%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.13%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.85%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.59%פח"ק/פר"י
1.46%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.40%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.94%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.74%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.44%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.41%קרנות גידור
0.39%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.38%קרנות גידור בחו"ל
0.30%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.28%מניות היתר
0.21%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.20%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.17%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.17%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.14%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.14%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.11%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.10%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0.06%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.05%חייבים שונים
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.92%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח