סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  הסתדרות המורים בישראל
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  4.8 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  02/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.25
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.39% 2.17%
שנה
8.21%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 15.56%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.40%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.24
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
9.11 6.71
העברות בין קופות צבירה נטו
-3.11 -5.51
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.50% 1837.04
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,837.042.17%02/2014
1,803.84-0.76%01/2014
1,826.95-0.21%12/2013
1,831.521.60%11/2013
1,809.231.35%10/2013
1,789.982.08%09/2013
1,753.17-0.78%08/2013
1,769.471.47%07/2013
1,746.77-1.57%06/2013
1,777.071.56%05/2013
1,752.260.58%04/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
37.22%חשיפה למניות
26.27%חשיפה לחו"ל
22.29%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
36.14%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.90%אג"ח ממשלתיות סחירות
25.04%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
2.29%אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.36%נכסים אחרים
1.19%פיקדונות
1.08%קרנות נאמנות
1.00%מזומנים ושווי מזומנים
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.34%נכסים סחירים ונזילים
4.66%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
76.34%נכסים בארץ
23.66%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
23.18%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.23%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
11.14%מניות השייכות למדד ת"א 25
8.46%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.28%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.97%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.93%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.62%מניות השייכות למדד ת"א 75
3.24%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3.02%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.29%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.65%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.59%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.19%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.08%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.88%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.70%חייבים שונים
0.67%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.48%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.48%פח"ק/פר"י
0.36%קרנות גידור בחו"ל
0.27%מניות היתר
0.23%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.18%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.17%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.12%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.11%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.08%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.05%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%מניות לא סחירות
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.03%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס