סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  הסתדרות המורים בישראל, אגודה עותמאנית
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  6.6 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  12/15
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.21
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.09% -0.84%
שנה
1.09%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 16.53%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.43%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.31
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
9.51 7.79
העברות בין קופות צבירה נטו
-4.62 -6.34
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.60% 1827.34
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,827.34-0.84%12/2015
1,849.49-0.35%11/2015
1,862.722.66%10/2015
1,818.65-1.63%09/2015
1,848.01-1.78%08/2015
1,888.131.70%07/2015
1,861.95-2.53%06/2015
1,916.330.27%05/2015
1,915.790.26%04/2015
1,914.660.36%03/2015
1,912.392.55%02/2015
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
37.99%חשיפה למניות
34.58%חשיפה לחו"ל
20.51%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
36.30%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.13%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
22.98%אג"ח ממשלתיות סחירות
5.00%מזומנים ושווי מזומנים
4.73%קרנות נאמנות
1.63%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.92%נכסים אחרים
0.31%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.43%נכסים סחירים ונזילים
2.57%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
71.83%נכסים בארץ
28.17%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
16.17%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.42%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
11.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
9.62%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.83%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
6.02%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.99%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.62%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4.52%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.42%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.41%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.12%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.97%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.70%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.56%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.42%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.32%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.96%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.89%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.78%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.70%פח"ק/פר"י
0.41%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.38%קרנות גידור
0.33%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.31%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.28%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.28%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.25%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.25%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.17%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.13%קרנות גידור בחו"ל
0.11%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.11%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.09%מניות היתר
0.08%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.04%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.04%חייבים שונים
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.02%מניות לא סחירות
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.02%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%זכאים ירשם במינוס
-0.02%זכאים מס הכנסה