סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלנית קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1479
שם תאגיד שולט:  הסתדרות המורים בישראל
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ
ותק:  5.2 שנים
אוכלוסית יעד:  עובדי סקטור מסויים
התמחות ראשית:  כללי
התמחות מישנית:  כללי
תקופת דיווח:  07/14
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.25
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.63% -0.36%
שנה
6.81%
60 חודשים 36 חודשים
0.00% 18.66%
תשואה ממוצעת
 60 חודשים 36 חודשים
0.00% 0.48%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 60 חודשים  סטיית תקן 36 חודשים
0 1.22
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
5.06 6.63
העברות בין קופות צבירה נטו
-4.1 -2.53
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.30% 1837.96
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,837.96-0.36%07/2014
1,847.45-0.15%06/2014
1,855.701.13%05/2014
1,841.320.01%04/2014
1,842.860.59%03/2014
1,837.042.17%02/2014
1,803.84-0.76%01/2014
1,826.95-0.21%12/2013
1,831.521.60%11/2013
1,809.231.35%10/2013
1,789.982.08%09/2013
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
35.06%חשיפה למניות
25.86%חשיפה לחו"ל
16.90%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
34.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
31.75%אג"ח ממשלתיות סחירות
23.74%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.51%מזומנים ושווי מזומנים
2.02%אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.06%קרנות נאמנות
1.05%פיקדונות
0.86%נכסים אחרים
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.24%נכסים סחירים ונזילים
3.76%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
76.57%נכסים בארץ
23.43%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
23.83%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.13%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
10.55%מניות השייכות למדד ת"א 25
7.47%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.07%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.31%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.50%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.79%פח"ק/פר"י
3.42%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.39%מניות השייכות למדד ת"א 75
3.35%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.79%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.54%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.53%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.36%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.06%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.05%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.90%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.80%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.68%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.47%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.36%קרנות גידור בחו"ל
0.35%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.26%מניות היתר
0.23%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.18%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.10%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.08%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0.06%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.04%חייבים שונים
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%מניות לא סחירות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.03%זכאים ירשם במינוס