סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות גדיש הלכה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  2017
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  5.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  הלכתי
התמחות מישנית:  הלכה יהודית
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.73
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.56% 0.03%
שנה
-0.43%
5 שנים 3 שנים
0.00% 8.71%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 2.82%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.23%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 1.21
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.31 0.51
העברות בין קופות צבירה נטו
0.73 0.93
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.90% 128.76
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
128.760.03%11/2016
127.88-0.34%10/2016
127.47-0.43%09/2016
127.27-0.28%08/2016
127.581.64%07/2016
126.21-0.28%06/2016
126.16-0.05%05/2016
124.110.64%04/2016
122.210.76%03/2016
119.480.06%02/2016
118.14-1.16%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
29.63%, חשיפה למניות
17.09%חשיפה לחו"ל
3.23%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
92.50%אג"ח ממשלתיות סחירות
7.30%מזומנים ושווי מזומנים
0.11%נכסים אחרים
0.09%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.07%נכסים סחירים ונזילים
-0.07%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
96.80%נכסים בארץ
3.20%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
42.56%מק"מ
32.15%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.71%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.36%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.94%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.08%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.21%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.18%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס
-0.11%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות