סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב שריעה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  2049
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  5.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  הלכתי
התמחות מישנית:  הלכה איסלאמית
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.43
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
-0.55% -0.36%
שנה
-0.55%
5 שנים 3 שנים
0.00% -0.55%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% -0.18%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% -0.02%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0.07
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.02
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.02 0
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
97.40% 5.38
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
5.38-0.36%06/2017
5.41-0.13%05/2017
5.250.07%04/2017
5.12-0.13%03/2017
5.960.00%02/2017
5.950.00%01/2017
6.630.00%12/2016
6.640.00%11/2016
6.040.00%10/2016
6.070.00%09/2016
6.070.00%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
16.43%חשיפה למטח
16.07%חשיפה לחול
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
83.95%מזומנים ושווי מזומנים
13.12%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
2.93%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%נכסים אחרים
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.00%נכסים סחירים ונזילים
0.00%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
83.58%נכסים בארץ
16.42%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
83.58%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
13.12%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
2.94%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.36%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
-0.01%זכאים ירשם במינוס