סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב ישראל קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  257
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  42.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  ישראל
התמחות מישנית:  ישראל
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה בהתאם למדיניות ההשקעות שקבעו הדירקטוריון וועדת ההשקעות של החברה, והכל בכפוף לכללי ולמגבלות ההשקעה כמפורט בהסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.75
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.94% 0.08%
שנה
4.46%
5 שנים 3 שנים
33.37% 8.02%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.93% 2.60%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.48% 0.21%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.98 0.99
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.05 -0.19
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.92 1.31
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
15.34 8.41
העברות בין קופות צבירה נטו
-28.11 -35.04
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
75.60% 3159.1
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,159.100.08%08/2017
3,193.631.47%07/2017
3,190.45-0.33%06/2017
3,242.911.10%05/2017
3,259.070.86%04/2017
3,319.910.46%02/2017
3,352.550.63%01/2017
3,391.180.89%12/2016
3,401.58-0.16%11/2016
3,438.68-0.15%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.03%, חשיפה למניות
28.40%חשיפה לחול
18.67%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
35.21%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.66%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
20.11%אגח ממשלתיות סחירות
6.94%נכסים אחרים
6.65%אגח קונצרניות לא סחירות
5.20%הלוואות
3.00%מזומנים ושווי מזומנים
1.14%קרנות נאמנות
0.08%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
73.52%נכסים סחירים ונזילים
26.48%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.42%נכסים בארץ
20.58%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
9.49%מניות השייכות למדד תא 25/35
8.71%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.02%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.65%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.68%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
5.64%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
4.55%קרנות השקעה אחרות
4.43%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
4.42%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.41%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.38%מקמ
3.57%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.79%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.23%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
2.21%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
2.20%הלוואות לעמיתים
1.66%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.44%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.38%מניות היתר
1.23%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.21%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.05%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.97%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.89%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.86%מניות לא סחירות
0.83%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.80%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.78%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.63%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.59%קרנות גידור בחול
0.59%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.48%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.48%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.46%קרנות השקעה אחרות בחול
0.43%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.42%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.39%קרנות הון סיכון
0.37%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.36%קרנות נדלן בחול
0.36%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.35%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.30%הלוואות לא מובטחות
0.28%קרנות נדלן
0.25%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.24%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.24%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.24%חייבים שונים
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.23%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.22%קרנות גידור
0.13%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.08%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.04%קרנות הון סיכון בחול
0.04%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.04%זכאים ירשם במינוס
-0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח