סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב ישראל קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  257
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  41.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  ישראל
התמחות מישנית:  ישראל
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה בהתאם למדיניות ההשקעות שקבעו הדירקטוריון וועדת ההשקעות של החברה, והכל בכפוף לכללי ולמגבלות ההשקעה כמפורט בהסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.75
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.63% 0.63%
שנה
3.54%
5 שנים 3 שנים
34.21% 10.73%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.06% 3.45%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.49% 0.28%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.07 1.06
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.27 0.14
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.28 1.12
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
23.21 6.7
העברות בין קופות צבירה נטו
-41.5 -58.01
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
76.80% 3352.55
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,352.550.63%01/2017
3,391.180.89%12/2016
3,401.58-0.16%11/2016
3,438.68-0.15%10/2016
3,460.25-0.21%09/2016
3,498.67-0.09%08/2016
3,522.881.49%07/2016
3,491.18-0.14%06/2016
3,509.980.32%05/2016
3,504.540.53%04/2016
3,496.841.08%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.67%, חשיפה למניות
25.87%חשיפה לחו"ל
16.91%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
32.97%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.46%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
20.69%אג"ח ממשלתיות סחירות
7.55%נכסים אחרים
7.13%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.52%הלוואות
2.66%מזומנים ושווי מזומנים
1.22%פיקדונות
0.79%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
73.78%נכסים סחירים ונזילים
26.22%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
77.51%נכסים בארץ
22.49%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
9.01%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.13%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.16%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.25%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.91%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.87%מק"מ
5.20%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.74%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
4.37%קרנות השקעה אחרות
4.35%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.23%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.69%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.03%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.96%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.68%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.64%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.49%הלוואות לעמיתים
1.45%מניות היתר
1.21%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.05%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
1.03%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.00%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.94%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.91%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.91%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.77%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.72%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.70%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.64%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.61%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.58%קרנות גידור בחו"ל
0.54%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.48%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.46%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.44%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.44%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.43%הלוואות לא מובטחות
0.42%השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.40%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.40%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.39%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.37%קרנות הון סיכון
0.36%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.34%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.33%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.31%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.29%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.26%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.24%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.23%מניות לא סחירות
0.21%חייבים שונים
0.20%קרנות גידור
0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.19%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.19%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.17%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.14%קרנות נדל"ן
0.13%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.06%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.03%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.03%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.03%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.03%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.02%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
-0.01%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.05%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.09%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short