סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב ישראל קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  257
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  41.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  ישראל
התמחות מישנית:  ישראל
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה בהתאם למדיניות ההשקעות שקבעו הדירקטוריון וועדת ההשקעות של החברה, והכל בכפוף לכללי ולמגבלות ההשקעה כמפורט בהסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.75
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.36% -0.33%
שנה
4.30%
5 שנים 3 שנים
35.30% 7.76%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.23% 2.52%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.51% 0.21%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1 1.02
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.06 -0.21
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.28 1.27
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
21.22 6.1
העברות בין קופות צבירה נטו
-24.66 -39.78
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
76.70% 3190.45
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,190.45-0.33%06/2017
3,242.911.10%05/2017
3,259.070.86%04/2017
3,319.910.46%02/2017
3,352.550.63%01/2017
3,391.180.89%12/2016
3,401.58-0.16%11/2016
3,438.68-0.15%10/2016
3,460.25-0.21%09/2016
3,498.67-0.09%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.75%, חשיפה למניות
25.99%חשיפה לחול
16.09%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
34.65%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.06%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
19.11%אגח ממשלתיות סחירות
6.89%נכסים אחרים
6.58%אגח קונצרניות לא סחירות
5.04%הלוואות
4.50%מזומנים ושווי מזומנים
1.07%קרנות נאמנות
0.10%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
74.84%נכסים סחירים ונזילים
25.16%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.91%נכסים בארץ
20.09%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
10.07%מניות השייכות למדד תא 25/35
8.52%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.75%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.60%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.79%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.88%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.84%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
4.59%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.31%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
4.14%קרנות השקעה אחרות
3.85%מקמ
3.68%מניות השייכות למדד תא 75/90
3.11%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
2.72%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.20%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.83%הלוואות לעמיתים
1.50%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.41%מניות היתר
1.39%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.12%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.08%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.97%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.91%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.86%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.83%מניות לא סחירות
0.80%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.73%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.73%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.55%חייבים שונים
0.53%קרנות גידור בחול
0.47%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.46%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.45%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.45%הלוואות לא מובטחות
0.42%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.42%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.38%קרנות השקעה אחרות בחול
0.38%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.37%קרנות הון סיכון
0.37%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.34%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.32%קרנות נדלן בחול
0.31%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.31%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.29%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.28%קרנות נדלן
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.23%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.22%קרנות גידור
0.12%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.10%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.04%קרנות הון סיכון בחול
0.04%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.02%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.07%זכאים ירשם במינוס