סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב ישראל קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  257
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  41.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  ישראל
התמחות מישנית:  ישראל
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה בהתאם למדיניות ההשקעות שקבעו הדירקטוריון וועדת ההשקעות של החברה, והכל בכפוף לכללי ולמגבלות ההשקעה כמפורט בהסדר התחיקתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.77
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.39% -0.16%
שנה
-0.27%
5 שנים 3 שנים
35.94% 9.07%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.33% 2.94%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.51% 0.24%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.1 1.06
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.08 -0.12
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.16 0.91
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
17.78 6.59
העברות בין קופות צבירה נטו
-18.3 -29.49
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
78.20% 3401.58
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,401.58-0.16%11/2016
3,438.68-0.15%10/2016
3,460.25-0.21%09/2016
3,498.67-0.09%08/2016
3,522.881.49%07/2016
3,491.18-0.14%06/2016
3,509.980.32%05/2016
3,504.540.53%04/2016
3,496.841.08%03/2016
3,505.02-0.68%02/2016
3,562.20-1.57%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
33.87%, חשיפה למניות
30.06%חשיפה לחו"ל
16.33%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
28.76%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
26.31%אג"ח ממשלתיות סחירות
19.62%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.28%נכסים אחרים
6.03%הלוואות
5.88%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.15%מזומנים ושווי מזומנים
1.59%קרנות נאמנות
1.38%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
74.29%נכסים סחירים ונזילים
25.71%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.42%נכסים בארץ
24.58%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
10.53%מק"מ
8.39%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.99%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.95%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.57%מניות השייכות למדד ת"א 25
5.28%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.81%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.50%קרנות השקעה אחרות
4.15%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
3.65%מניות השייכות למדד ת"א 75
3.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.47%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.05%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.98%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.71%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.52%הלוואות לעמיתים
1.51%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.47%הלוואות לא מובטחות
1.35%מניות היתר
1.17%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.07%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.03%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
1.02%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.92%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.88%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.85%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.83%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.76%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.63%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.62%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.60%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.58%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.57%קרנות גידור בחו"ל
0.50%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.50%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.46%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.46%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.44%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.44%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.43%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.41%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.41%השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.40%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.40%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.38%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.37%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.37%קרנות הון סיכון
0.37%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.34%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.32%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.31%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.21%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.21%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.20%קרנות גידור
0.18%חייבים שונים
0.14%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.14%קרנות נדל"ן
0.09%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.08%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.06%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.05%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.05%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.03%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.03%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.03%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.09%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח