סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  385
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בע"מ
ותק:  37.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  אג"ח ללא מניות
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחוקת
שיעור דמי ניהול אחרון
0.71
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.11% 0.11%
שנה
0.54%
5 שנים 3 שנים
18.21% 6.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.40% 1.96%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.28% 0.16%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.63 0.59
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.63 -0.67
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.24 0.89
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
6.5 3.47
העברות בין קופות צבירה נטו
-23.13 -26.16
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.40% 1222.63
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,222.630.11%01/2017
1,248.100.04%12/2016
1,261.81-0.30%11/2016
1,283.410.14%10/2016
1,293.93-0.35%09/2016
1,312.73-0.09%08/2016
1,332.590.21%07/2016
1,351.370.33%06/2016
1,354.60-0.02%05/2016
1,363.560.33%04/2016
1,367.84-0.08%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
4.18%חשיפה למט"ח
0.00%, חשיפה למניות
-0.17%חשיפה לחו"ל
אחוזשם נכס
69.60%אג"ח ממשלתיות סחירות
19.77%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
4.01%הלוואות
3.70%אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.46%מזומנים ושווי מזומנים
1.44%פיקדונות
0.02%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
90.82%נכסים סחירים ונזילים
9.18%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
99.77%נכסים בארץ
0.23%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
34.58%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
30.87%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.23%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.25%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.05%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.45%הלוואות לעמיתים
2.19%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.44%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.17%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.15%פח"ק/פר"י
1.03%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.91%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.90%מק"מ
0.79%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.70%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.63%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.58%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.39%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.36%הלוואות לא מובטחות
0.23%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.11%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.03%חייבים שונים
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.03%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-0.06%זכאים ירשם במינוס