סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל אגח ללא מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  385
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  38.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  אגח ללא מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחוקת
שיעור דמי ניהול אחרון
0.71
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.90% 0.61%
שנה
2.42%
5 שנים 3 שנים
17.14% 4.56%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.21% 1.50%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.26% 0.12%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.59 0.57
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.78 -0.83
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.36 1.15
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.41 0.86
העברות בין קופות צבירה נטו
-14.85 -18.4
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.80% 1062.83
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,062.830.61%08/2017
1,075.260.87%07/2017
1,087.35-0.37%06/2017
1,118.400.68%05/2017
1,153.110.73%04/2017
1,172.900.31%03/2017
1,197.32-0.07%02/2017
1,222.630.11%01/2017
1,248.100.04%12/2016
1,261.81-0.30%11/2016
1,283.410.14%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
7.89%חשיפה למטח
6.13%חשיפה לחול
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
56.16%אגח ממשלתיות סחירות
24.08%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
6.28%הלוואות
4.49%אגח קונצרניות לא סחירות
4.06%מזומנים ושווי מזומנים
2.87%פיקדונות
1.43%קרנות נאמנות
0.63%נכסים אחרים
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
85.72%נכסים סחירים ונזילים
14.28%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
95.58%נכסים בארץ
4.42%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
27.43%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
26.40%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.98%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.57%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.43%פחק/פרי
3.40%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.32%הלוואות לעמיתים
2.87%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
2.50%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.72%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.54%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.46%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.37%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.19%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
1.11%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.89%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.87%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.64%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.63%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.58%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.57%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.54%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.52%מקמ
0.48%הלוואות לא מובטחות
0.48%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.44%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.43%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.35%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.27%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.25%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.12%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.08%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.06%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.05%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.03%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.03%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.03%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.01%חייבים שונים
0.01%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.00%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.06%זכאים ירשם במינוס