סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל אגח ללא מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  385
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  37.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  אגח ללא מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחוקת
שיעור דמי ניהול אחרון
0.71
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.08% 0.73%
שנה
1.04%
5 שנים 3 שנים
17.99% 5.26%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.36% 1.72%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.28% 0.14%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.63 0.59
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.66 -0.71
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.24 0.98
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.28 1.23
העברות בין קופות צבירה נטו
-24.57 -27.62
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.70% 1153.11
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,153.110.73%04/2017
1,172.900.31%03/2017
1,197.32-0.07%02/2017
1,222.630.11%01/2017
1,248.100.04%12/2016
1,261.81-0.30%11/2016
1,283.410.14%10/2016
1,293.93-0.35%09/2016
1,312.73-0.09%08/2016
1,332.590.21%07/2016
1,351.370.33%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
6.84%חשיפה למטח
2.22%חשיפה לחול
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
63.50%אגח ממשלתיות סחירות
22.76%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
5.19%הלוואות
4.22%אגח קונצרניות לא סחירות
1.83%מזומנים ושווי מזומנים
1.50%פיקדונות
0.52%קרנות נאמנות
0.49%נכסים אחרים
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
88.61%נכסים סחירים ונזילים
11.39%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
98.05%נכסים בארץ
1.95%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
31.57%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
28.80%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.41%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.47%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.05%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.42%הלוואות לעמיתים
2.31%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.50%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.40%פחק/פרי
1.23%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.22%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
1.08%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.83%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.83%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.82%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.74%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.73%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.60%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.57%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.53%חייבים שונים
0.38%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.34%הלוואות לא מובטחות
0.33%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.25%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.20%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.20%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.19%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.16%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.08%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.03%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.03%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.02%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.02%ומעלה EquityTranch שכבת הון
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.06%זכאים ירשם במינוס