סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל אג"ח ללא מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  385
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בע"מ
ותק:  37.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  אג"ח ללא מניות
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאושרו בהסדר התחוקת
שיעור דמי ניהול אחרון
0.73
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.57% -0.30%
שנה
0.49%
5 שנים 3 שנים
19.95% 5.86%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.71% 1.92%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.30% 0.16%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.63 0.6
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.58 -0.66
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.36 0.68
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
9.12 1.82
העברות בין קופות צבירה נטו
-9.78 -17.08
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
93.20% 1261.81
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,261.81-0.30%11/2016
1,283.410.14%10/2016
1,293.93-0.35%09/2016
1,312.73-0.09%08/2016
1,332.590.21%07/2016
1,351.370.33%06/2016
1,354.60-0.02%05/2016
1,363.560.33%04/2016
1,367.84-0.08%03/2016
1,379.880.22%02/2016
1,382.600.18%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
4.03%חשיפה למט"ח
0.00%, חשיפה למניות
0.00%חשיפה לחו"ל
אחוזשם נכס
56.43%אג"ח ממשלתיות סחירות
23.55%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.80%מזומנים ושווי מזומנים
4.17%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.01%הלוואות
1.39%פיקדונות
0.64%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
90.44%נכסים סחירים ונזילים
9.56%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
97.55%נכסים בארץ
2.45%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
24.66%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.93%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.68%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
10.08%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
6.92%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
4.76%מק"מ
3.96%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.06%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
2.47%הלוואות לעמיתים
2.45%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
2.07%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.44%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.42%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
1.39%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.15%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.95%הלוואות לא מובטחות
0.83%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.77%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.67%השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
0.59%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.45%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.33%פח"ק/פר"י
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%חייבים שונים
0.00% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.00%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס