סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  551
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  23.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   על אף האמור בסעיף קטן א. דלעיל, שעור ההשקעה של החברה, לצרכי תקנון זה, במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות, לא יעלה על 25% מסך השקעותיה. לענין זה, החזקה במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות בשעור העולה על 25% מסך ההשקעות והנובעת מעליית ערך של אותם ניירות ערך ו/או ירידת ערך השקעות אחרות או נכסים אחרים ולא מרכישה חדשה, לא תחשב לחריגה במשך חודש ימים מיום החריגה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.59
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.16% 0.29%
שנה
3.20%
5 שנים 3 שנים
22.50% 6.82%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.14% 2.22%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.34% 0.18%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.7 0.71
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.77 -0.86
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.36 1.32
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
6.27 7.1
העברות בין קופות צבירה נטו
-6.16 -5.33
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.90% 3147.79
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,147.790.29%08/2017
3,145.370.96%07/2017
3,136.79-0.44%06/2017
3,164.210.81%05/2017
3,154.090.76%04/2017
3,143.920.22%03/2017
3,154.380.28%02/2017
3,143.310.24%01/2017
3,125.210.57%12/2016
3,079.67-0.25%11/2016
3,088.210.07%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
18.72%חשיפה לחול
16.74%, חשיפה למניות
12.20%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
50.44%אגח ממשלתיות סחירות
16.28%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
12.84%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.76%הלוואות
5.37%קרנות נאמנות
4.37%נכסים אחרים
2.43%מזומנים ושווי מזומנים
2.34%אגח קונצרניות לא סחירות
0.18%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
87.10%נכסים סחירים ונזילים
12.90%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.84%נכסים בארץ
20.16%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
14.56%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
13.28%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.05%מקמ
7.65%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
7.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.11%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
3.15%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.93%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.84%מניות השייכות למדד תא 25/35
1.91%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.89%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.80%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.61%קרנות השקעה אחרות בחול
1.59%קרנות השקעה אחרות
1.51%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
1.51%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.42%מניות השייכות למדד תא 75/90
1.30%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
1.12%פחק/פרי
1.05%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.97%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.87%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.81%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.80%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.80%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.77%קרנות נדלן בחול
0.74%הלוואות לא מובטחות
0.73%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.73%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.71%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.67%מניות היתר
0.66%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.58%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.46%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.42%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.38%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.37%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.34%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.28%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.21%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.21%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.21%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.21%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.15%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.14%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.14%קרנות הון סיכון בחול
0.14%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%או לא מדורגים בחול -BBB - פיקדונות נקובים במטח בדירוג הנמוך מ
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.09%קרנות גידור בחול
0.08%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.08%הלוואות לעמיתים
0.07%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.06%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.03%חייבים שונים
0.03%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
0.02%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.01%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.01%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.01%קרנות גידור
0.01%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
0.00%לא סחירות short אופציות מטח/מטח
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.08%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח