סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל תמר שקלים קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  592
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  20.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   בו תשקיע החברה המנהלת לפחות 90% מנכסיו בנכסים שקליים.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.56
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.58% 0.05%
שנה
0.37%
5 שנים 3 שנים
21.42% 8.29%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.96% 2.69%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.32% 0.22%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.67 0.71
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.41 -0.45
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.72 1.09
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
3.43 -1.17
העברות בין קופות צבירה נטו
-8.41 -13.01
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
97.20% 560.51
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
560.510.05%04/2017
573.640.40%03/2017
568.340.19%02/2017
585.47-0.06%01/2017
585.630.44%12/2016
588.04-1.29%11/2016
587.99-0.23%10/2016
588.730.14%09/2016
583.47-0.46%08/2016
571.490.22%07/2016
562.640.89%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.29%חשיפה לחול
0.15%חשיפה למטח
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
76.92%אגח ממשלתיות סחירות
15.15%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
6.03%מזומנים ושווי מזומנים
0.83%אגח קונצרניות לא סחירות
0.64%הלוואות
0.43%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.10%נכסים סחירים ונזילים
1.90%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
99.54%נכסים בארץ
0.46%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
72.97%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.66%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.81%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.49%פחק/פרי
2.52%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.98%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.79%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.55%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.45%חייבים שונים
0.38%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.33%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.28%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.22%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.14%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.07%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.04%הלוואות לעמיתים
0.04%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.03%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.08%זכאים ירשם במינוס