סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
כלל תמר שקלים קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  592
שם תאגיד שולט:  אחר
סוג תאגיד שולט:  אחר
שם חברה מנהלת:  כלל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  20.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   בו תשקיע החברה המנהלת לפחות 90% מנכסיו בנכסים שקליים.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.56
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.90% -0.03%
שנה
1.79%
5 שנים 3 שנים
21.04% 7.13%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.89% 2.32%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.32% 0.19%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.65 0.69
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.43 -0.47
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.72 1.27
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.21 0.13
העברות בין קופות צבירה נטו
-6.52 -10.6
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
96.80% 502.14
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
502.14-0.03%09/2017
513.100.57%08/2017
524.031.04%07/2017
533.90-0.06%06/2017
545.010.77%05/2017
560.510.05%04/2017
573.640.40%03/2017
568.340.19%02/2017
585.47-0.06%01/2017
585.630.44%12/2016
588.04-1.29%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.34%חשיפה לחול
0.26%חשיפה למטח
0.00%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
78.51%אגח ממשלתיות סחירות
14.85%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
4.34%מזומנים ושווי מזומנים
1.53%הלוואות
0.74%אגח קונצרניות לא סחירות
0.04%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.70%נכסים סחירים ונזילים
2.30%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
99.45%נכסים בארץ
0.55%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
76.73%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.17%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.30%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.34%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
1.61%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.28%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.75%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.57%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.47%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.38%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.26%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.21%הלוואות לעמיתים
0.17%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.15%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.13%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.08%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.08%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.07%חייבים שונים
0.07%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.04%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.03%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.01%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%פחק/פרי
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.09%זכאים ירשם במינוס