סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
פסגות שיא השתלמות כספי קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  611
שם תאגיד שולט:  פסגות בית השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  19.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  כספית
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   במסלול זה יושקעו כל הכספים באחד או יותר מהמופרטים להלן:מזומנים,פיקדונות שיקליים לא צמודים,ניירות ערך מסחריים,מק"מ או אג"ח לא צמודות,והכל בכפוף להוראות ההסדר התחקיתי,ולמגבלות שנקבעו על פיו,ובלבד שמשך החיים הממוצע של כלל הנכסים המושקעים במסלול,לא ילעה,בכל עת,על תשעים ימים.לעניין חישוב משך החיים הממוצע של נכסי המסלול,יחושב משך החיים הממוצע של כל אחד מסוגי הנכסים באופן הבא:אג"ח,לרבות מח"מ ונייר ערך מסחרי-בדרך המקבולת למדידתו;פיקדון-משך הזמן שנותר עד למועד שבו ניתן למשוך אות,לפי תנאי הפקדתו;מזומנים-0. למען הסר ספק,נכסי המסלול לא יושקעו במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.77
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.08% 0.01%
שנה
0.09%
5 שנים 3 שנים
2.90% 0.31%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.57% 0.10%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.05% 0.01%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.06 0.01
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.25 -1.22
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.24 -2.78
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.45 0.86
העברות בין קופות צבירה נטו
-2.77 -2.36
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.70% 171.18
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
171.180.01%09/2017
173.640.01%08/2017
174.740.01%07/2017
179.750.00%06/2017
181.660.01%05/2017
186.020.01%04/2017
187.460.01%03/2017
191.070.01%02/2017
197.150.01%01/2017
202.750.01%12/2016
206.51-0.01%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
50.72%מזומנים ושווי מזומנים
42.32%אגח ממשלתיות סחירות
6.49%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.54%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
-0.06%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.53%נכסים סחירים ונזילים
0.47%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
100.00%נכסים בארץ
0.00%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
44.70%פחק/פרי
42.32%מקמ
6.49%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
6.01%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.54%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.02%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.00%חייבים שונים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס