סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  681
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  16.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה (בניכוי הסכומים שהחוק מתיר לנכותם) בהשקעות המותרות על- פי הההסדר התחקיתי ובמגבלות הקבועות בו. עד כמה שההסדר התחיקתי מתיר זאת, תהיה החברה המנהלת רשאית להשקיע את התקבולים ואת הסכומים האחרים הנ"ל, בהתאם לשיקול דעתה, בכל השקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות של החברה המנהלת בהתאם למדיוניות ההשקעות הכוללת שתיקבע ע"י דריקטוריון החברה המנהלת.כמו כן דריקטוריון החברה המנהלת רשאי לשנות בכל עת את מדיוניות ההשקעה במסלולי ההשקעות,ככל שנקבעו בקופה,ובכפוף להוראות ההסדר התחקיתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.66
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.18% 0.18%
שנה
1.90%
5 שנים 3 שנים
19.22% 8.49%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.58% 2.75%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.29% 0.23%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.64 0.7
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.64 -0.7
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.12 1.02
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.26 0.38
העברות בין קופות צבירה נטו
1.57 1.69
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.30% 171.52
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
171.520.18%01/2017
169.620.62%12/2016
168.21-0.58%11/2016
167.240.08%10/2016
162.98-0.26%09/2016
156.47-0.21%08/2016
150.430.90%07/2016
137.160.34%06/2016
134.300.37%05/2016
130.420.38%04/2016
124.960.37%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
16.74%חשיפה למט"ח
16.53%חשיפה לחו"ל
16.30%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
32.93%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
32.76%אג"ח ממשלתיות סחירות
17.50%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.20%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.16%הלוואות
2.73%מזומנים ושווי מזומנים
2.12%נכסים אחרים
0.60%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
83.68%נכסים סחירים ונזילים
16.32%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
83.58%נכסים בארץ
16.42%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
11.76%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.65%מק"מ
8.82%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.20%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.99%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.58%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.22%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
5.05%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.49%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.68%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.68%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.64%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.16%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.62%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.61%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.52%הלוואות לעמיתים
1.45%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.36%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.35%קרנות השקעה אחרות
1.19%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.12%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.07%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.90%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.87%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.84%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.71%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.59%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.54%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.52%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.48%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.44%מניות היתר
0.41%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.38%הלוואות לא מובטחות
0.36%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.36%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.36%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.34%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.33%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.29%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.26%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.20%השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.19%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.14%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.10%קרנות נדל"ן
0.10%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.10%קרנות גידור בחו"ל
0.10%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.10%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.09%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.05%חייבים שונים
0.05%קרנות גידור
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.03%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.02%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.02%מניות לא סחירות
0.01%קרנות הון סיכון
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.04%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short