סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  681
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  16.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה (בניכוי הסכומים שהחוק מתיר לנכותם) בהשקעות המותרות על- פי הההסדר התחקיתי ובמגבלות הקבועות בו. עד כמה שההסדר התחיקתי מתיר זאת, תהיה החברה המנהלת רשאית להשקיע את התקבולים ואת הסכומים האחרים הנ"ל, בהתאם לשיקול דעתה, בכל השקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות של החברה המנהלת בהתאם למדיוניות ההשקעות הכוללת שתיקבע ע"י דריקטוריון החברה המנהלת.כמו כן דריקטוריון החברה המנהלת רשאי לשנות בכל עת את מדיוניות ההשקעה במסלולי ההשקעות,ככל שנקבעו בקופה,ובכפוף להוראות ההסדר התחקיתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.67
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.80% -0.58%
שנה
0.62%
5 שנים 3 שנים
20.10% 7.76%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.73% 2.52%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.31% 0.21%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.65 0.7
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.67 -0.77
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.24 0.73
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.64 2.09
העברות בין קופות צבירה נטו
0.59 2.04
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
84.40% 168.21
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
168.21-0.58%11/2016
167.240.08%10/2016
162.98-0.26%09/2016
156.47-0.21%08/2016
150.430.90%07/2016
137.160.34%06/2016
134.300.37%05/2016
130.420.38%04/2016
124.960.37%03/2016
124.94-0.30%02/2016
123.23-0.28%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
19.47%חשיפה לחו"ל
16.54%חשיפה למט"ח
16.05%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
34.83%אג"ח ממשלתיות סחירות
29.64%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
13.95%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.27%מזומנים ושווי מזומנים
6.45%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.94%הלוואות
2.16%נכסים אחרים
0.76%קרנות נאמנות
0.01%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
83.72%נכסים סחירים ונזילים
16.28%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
82.69%נכסים בארץ
17.31%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
14.38%מק"מ
11.06%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.84%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.12%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.76%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.26%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.82%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.46%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.38%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.26%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.24%מניות השייכות למדד ת"א 25
3.04%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.70%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.42%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.01%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.72%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.39%קרנות השקעה אחרות
1.33%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.20%הלוואות לא מובטחות
1.11%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.07%הלוואות לעמיתים
0.98%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.89%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.84%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.83%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.66%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.64%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.55%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.54%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.53%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.51%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.49%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.43%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.39%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.38%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.38%מניות היתר
0.37%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.33%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.28%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.27%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.22%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.20%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.20%השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.18%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.16%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.14%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.13%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.11%קרנות נדל"ן
0.11%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.10%קרנות גידור בחו"ל
0.10%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.10%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.06%חייבים שונים
0.05%קרנות גידור
0.04%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.03%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%מניות לא סחירות
0.02%קרנות הון סיכון
0.01%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.03%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.04%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short