סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב אגח עד 20% במניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  681
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  17.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה (בניכוי הסכומים שהחוק מתיר לנכותם) בהשקעות המותרות על- פי הההסדר התחקיתי ובמגבלות הקבועות בו. עד כמה שההסדר התחיקתי מתיר זאת, תהיה החברה המנהלת רשאית להשקיע את התקבולים ואת הסכומים האחרים הנ"ל, בהתאם לשיקול דעתה, בכל השקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות של החברה המנהלת בהתאם למדיוניות ההשקעות הכוללת שתיקבע ע"י דריקטוריון החברה המנהלת.כמו כן דריקטוריון החברה המנהלת רשאי לשנות בכל עת את מדיוניות ההשקעה במסלולי ההשקעות,ככל שנקבעו בקופה,ובכפוף להוראות ההסדר התחקיתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.66
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.26% -0.50%
שנה
1.75%
5 שנים 3 שנים
20.02% 6.04%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.72% 1.97%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.30% 0.16%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.64 0.68
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.85 -0.92
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.12
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.61 0.15
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.22 -1.68
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.50% 163.51
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
163.51-0.50%06/2017
166.100.84%05/2017
166.680.82%04/2017
169.300.14%02/2017
171.520.18%01/2017
169.620.62%12/2016
168.21-0.58%11/2016
167.240.08%10/2016
162.98-0.26%09/2016
156.47-0.21%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
16.89%, חשיפה למניות
16.11%חשיפה לחול
15.60%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
33.78%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
29.67%אגח ממשלתיות סחירות
18.57%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.35%אגח קונצרניות לא סחירות
4.45%הלוואות
4.09%מזומנים ושווי מזומנים
2.28%נכסים אחרים
0.80%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
83.35%נכסים סחירים ונזילים
16.65%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
84.46%נכסים בארץ
15.54%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
12.43%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.57%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
7.07%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
5.67%מקמ
5.40%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.90%מניות השייכות למדד תא 25/35
4.07%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.00%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.07%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.93%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
2.88%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
1.98%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.90%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.86%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.70%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.64%הלוואות לעמיתים
1.58%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.46%מניות השייכות למדד תא 75/90
1.28%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.18%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.17%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
1.16%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.05%קרנות השקעה אחרות
1.02%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.97%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.90%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.64%חייבים שונים
0.58%מניות היתר
0.53%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.52%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.40%הלוואות לא מובטחות
0.39%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.35%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.35%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.33%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.33%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.29%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.29%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.27%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.24%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.21%קרנות נדלן
0.16%מניות לא סחירות
0.15%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.14%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.11%קרנות נדלן בחול
0.10%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.10%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.10%קרנות גידור בחול
0.08%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%קרנות גידור
0.05%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%קרנות הון סיכון
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.05%זכאים ירשם במינוס