סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב אגח עד 20% במניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  681
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  17.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה (בניכוי הסכומים שהחוק מתיר לנכותם) בהשקעות המותרות על- פי הההסדר התחקיתי ובמגבלות הקבועות בו. עד כמה שההסדר התחיקתי מתיר זאת, תהיה החברה המנהלת רשאית להשקיע את התקבולים ואת הסכומים האחרים הנ"ל, בהתאם לשיקול דעתה, בכל השקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות של החברה המנהלת בהתאם למדיוניות ההשקעות הכוללת שתיקבע ע"י דריקטוריון החברה המנהלת.כמו כן דריקטוריון החברה המנהלת רשאי לשנות בכל עת את מדיוניות ההשקעה במסלולי ההשקעות,ככל שנקבעו בקופה,ובכפוף להוראות ההסדר התחקיתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.66
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.84% 0.42%
שנה
2.63%
5 שנים 3 שנים
20.34% 5.80%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.77% 1.90%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.31% 0.16%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.63 0.64
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.75 -0.82
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 1.27
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.93 0.1
העברות בין קופות צבירה נטו
0.42 -1.41
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
80.90% 155.85
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
155.850.42%08/2017
156.701.14%07/2017
163.51-0.50%06/2017
166.100.84%05/2017
166.680.82%04/2017
169.300.14%02/2017
171.520.18%01/2017
169.620.62%12/2016
168.21-0.58%11/2016
167.240.08%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
18.72%חשיפה לחול
17.89%חשיפה למטח
17.33%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
34.72%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
28.58%אגח ממשלתיות סחירות
19.13%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.66%אגח קונצרניות לא סחירות
4.50%הלוואות
3.47%מזומנים ושווי מזומנים
2.05%נכסים אחרים
0.89%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
82.04%נכסים סחירים ונזילים
17.96%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
84.28%נכסים בארץ
15.72%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
11.79%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.89%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.87%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
6.97%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
5.90%מקמ
5.26%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.89%מניות השייכות למדד תא 25/35
4.71%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.10%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
3.83%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.06%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
2.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
2.16%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.08%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.99%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.77%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.72%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.71%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.68%הלוואות לעמיתים
1.52%מניות השייכות למדד תא 75/90
1.33%קרנות השקעה אחרות
1.28%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
1.23%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.04%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.99%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.93%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.60%מניות היתר
0.59%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.55%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.50%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.37%הלוואות לא מובטחות
0.35%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.33%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.32%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.31%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.30%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.30%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.26%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.25%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.23%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.22%קרנות נדלן
0.21%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.16%מניות לא סחירות
0.15%קרנות נדלן בחול
0.12%חייבים שונים
0.12%קרנות גידור בחול
0.12%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.11%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.10%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.08%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.06%קרנות גידור
0.03%קרנות הון סיכון
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.04%זכאים ירשם במינוס