סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  715
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  16.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי טווח קצר
תקופת דיווח:  07/17
מדיניות:   בו יושקע לפחות 50% מנכסי הקופה בנכסים שמשך החיים הממוצע שלהם הינו עד שנה אחת, ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.17% 0.01%
שנה
0.18%
5 שנים 3 שנים
15.93% 5.45%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.00% 1.78%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.25% 0.15%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.63 0.6
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.78 -0.74
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.84 0.9
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.47 2.13
העברות בין קופות צבירה נטו
-2.62 -1.96
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
96.40% 244.27
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
244.270.01%07/2017
246.340.01%06/2017
250.390.02%05/2017
255.000.03%04/2017
258.940.03%03/2017
263.280.01%02/2017
264.680.06%01/2017
267.260.03%12/2016
268.940.00%11/2016
271.160.02%10/2016
275.26-0.05%09/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.00%, חשיפה למניות
0.00%חשיפה לחול
0.00%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
83.27%אגח ממשלתיות סחירות
6.93%הלוואות
5.90%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
2.95%נכסים אחרים
0.95%מזומנים ושווי מזומנים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
90.12%נכסים סחירים ונזילים
9.88%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
100.00%נכסים בארץ
0.00%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
79.50%מקמ
6.93%הלוואות לעמיתים
3.05%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.01%חייבים שונים
2.84%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.90%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.16%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.83%פחק/פרי
0.73%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.11%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.00%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס