סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  7215
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  1.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.44% -0.70%
שנה
7.76%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
2.02 7.72
העברות בין קופות צבירה נטו
8.48 14.18
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.30% 658.58
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
658.58-0.70%06/2017
649.381.26%05/2017
623.051.23%04/2017
612.050.34%03/2017
607.260.68%02/2017
602.290.59%01/2017
593.200.90%12/2016
582.620.69%11/2016
579.260.03%10/2016
575.82-0.49%09/2016
580.840.56%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
42.57%, חשיפה למניות
29.97%חשיפה לחול
17.66%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
32.42%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
26.09%אגח ממשלתיות סחירות
14.10%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
9.13%מזומנים ושווי מזומנים
6.18%קרנות נאמנות
5.03%הלוואות
4.30%נכסים אחרים
2.75%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
87.83%נכסים סחירים ונזילים
12.17%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
72.67%נכסים בארץ
27.33%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
10.80%מניות השייכות למדד תא 25/35
10.68%מקמ
8.13%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.93%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.04%פחק/פרי
4.83%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.64%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.10%מניות השייכות למדד תא 75/90
3.48%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
3.11%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.93%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.74%מניות היתר
2.58%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.08%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
2.04%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.92%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.77%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.73%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.70%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.69%קרנות השקעה אחרות
1.48%קרנות השקעה אחרות בחול
1.40%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.30%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.94%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.87%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.85%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.76%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.70%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.63%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.63%הלוואות לא מובטחות
0.59%קרנות נדלן בחול
0.59%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.52%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.46%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.45%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.33%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.28%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.21%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.18%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.16%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.13%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.12%קרנות הון סיכון בחול
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.10%חייבים שונים
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.09%קרנות גידור
0.09%הלוואות לעמיתים
0.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.08%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.06%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.06%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.03%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.03%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.01%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.08%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.11%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח