סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  7215
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  1.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.59% 0.59%
שנה
6.46%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.08 4.66
העברות בין קופות צבירה נטו
0.7 4.28
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
85.30% 602.29
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
602.290.59%01/2017
593.200.90%12/2016
582.620.69%11/2016
579.260.03%10/2016
575.82-0.49%09/2016
580.840.56%08/2016
570.402.44%07/2016
553.56-0.74%06/2016
550.340.64%05/2016
537.211.02%04/2016
525.651.66%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
44.77%, חשיפה למניות
34.70%חשיפה לחו"ל
19.08%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
34.63%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.63%אג"ח ממשלתיות סחירות
13.54%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.67%קרנות נאמנות
7.63%מזומנים ושווי מזומנים
5.51%הלוואות
4.05%נכסים אחרים
3.34%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
87.26%נכסים סחירים ונזילים
12.74%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.44%נכסים בארץ
29.56%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
10.73%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.38%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.34%מק"מ
6.56%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.51%פח"ק/פר"י
5.27%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.05%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
4.91%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.51%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
4.20%מניות היתר
2.98%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.94%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.69%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.63%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.92%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.85%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.73%קרנות השקעה אחרות
1.67%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.29%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.25%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.02%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.94%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.87%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.80%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.77%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.73%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.64%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.63%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.63%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.62%הלוואות לא מובטחות
0.60%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.48%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.47%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.39%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.22%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.21%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.19%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.16%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.14%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.13%הלוואות לעמיתים
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.10%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.10%קרנות גידור
0.10%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.06%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.05%חייבים שונים
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0.00%מניות לא סחירות
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.06%זכאים ירשם במינוס