סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  7215
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  1.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.87% 1.23%
שנה
7.05%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.94 3.44
העברות בין קופות צבירה נטו
1.29 3.79
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
85.70% 623.05
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
623.051.23%04/2017
612.050.34%03/2017
607.260.68%02/2017
602.290.59%01/2017
593.200.90%12/2016
582.620.69%11/2016
579.260.03%10/2016
575.82-0.49%09/2016
580.840.56%08/2016
570.402.44%07/2016
553.56-0.74%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
46.11%, חשיפה למניות
34.15%חשיפה לחול
19.94%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
36.22%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.84%אגח ממשלתיות סחירות
13.40%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.66%קרנות נאמנות
6.70%מזומנים ושווי מזומנים
5.47%הלוואות
4.42%נכסים אחרים
3.29%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
86.81%נכסים סחירים ונזילים
13.19%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.83%נכסים בארץ
30.17%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
11.39%מניות השייכות למדד תא 25/35
10.75%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7.75%מקמ
6.88%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.66%פחק/פרי
4.65%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.58%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
4.56%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.51%מניות השייכות למדד תא 75/90
3.05%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
2.90%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.86%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.85%מניות היתר
2.79%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.95%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.90%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.82%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.81%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.81%קרנות השקעה אחרות
1.72%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
1.67%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.08%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.07%קרנות השקעה אחרות בחול
0.99%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.93%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.82%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.73%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.68%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.65%הלוואות לא מובטחות
0.61%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.60%קרנות נדלן בחול
0.55%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.47%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.43%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.41%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.36%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.36%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.25%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.21%חייבים שונים
0.20%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.20%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.19%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.18%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.14%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.13%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.11%הלוואות לעמיתים
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.11%קרנות הון סיכון בחול
0.10%קרנות גידור
0.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.04%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.03%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.03%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%בחול לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירות long אופציות מטח/מטח
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.00%מניות לא סחירות
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
0.00%לא סחירות short אופציות מטח/מטח
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%קרנות גידור בחול
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.10%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים