סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  7215
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  1.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.27% 0.68%
שנה
8.24%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.19 5.34
העברות בין קופות צבירה נטו
-2.88 1.27
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
85.40% 607.26
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
607.260.68%02/2017
602.290.59%01/2017
593.200.90%12/2016
582.620.69%11/2016
579.260.03%10/2016
575.82-0.49%09/2016
580.840.56%08/2016
570.402.44%07/2016
553.56-0.74%06/2016
550.340.64%05/2016
537.211.02%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
45.89%, חשיפה למניות
33.98%חשיפה לחו"ל
18.93%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
36.35%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.03%אג"ח ממשלתיות סחירות
14.08%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.93%קרנות נאמנות
6.38%מזומנים ושווי מזומנים
5.47%הלוואות
4.45%נכסים אחרים
3.31%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
87.03%נכסים סחירים ונזילים
12.97%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.99%נכסים בארץ
30.01%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
11.27%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
11.22%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7.31%מק"מ
6.20%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.01%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.83%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.81%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
4.74%פח"ק/פר"י
4.53%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.94%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.91%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.91%מניות היתר
2.80%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.75%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.04%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.02%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.83%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.74%קרנות השקעה אחרות
1.74%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.70%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.26%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.00%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.93%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.88%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.81%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.74%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.72%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.62%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.62%הלוואות לא מובטחות
0.57%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.56%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.52%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.46%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.37%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.32%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.31%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.26%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.24%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.22%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.20%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.20%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.18%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.13%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.13%הלוואות לעמיתים
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.10%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.10%קרנות גידור
0.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.08%חייבים שונים
0.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.07%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.02%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%מניות לא סחירות
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.06%זכאים ירשם במינוס