סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  7215
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.62
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.40% -0.28%
שנה
5.58%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.61 6.3
העברות בין קופות צבירה נטו
1.96 6.65
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
86.20% 675.88
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
675.88-0.28%08/2017
671.471.22%07/2017
658.58-0.70%06/2017
649.381.26%05/2017
623.051.23%04/2017
612.050.34%03/2017
607.260.68%02/2017
602.290.59%01/2017
593.200.90%12/2016
582.620.69%11/2016
579.260.03%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
41.70%, חשיפה למניות
30.63%חשיפה לחול
19.58%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
33.09%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.02%אגח ממשלתיות סחירות
14.56%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
8.55%מזומנים ושווי מזומנים
6.76%קרנות נאמנות
4.96%הלוואות
4.28%נכסים אחרים
2.61%אגח קונצרניות לא סחירות
0.16%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
88.02%נכסים סחירים ונזילים
11.98%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
70.85%נכסים בארץ
29.15%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
9.96%מניות השייכות למדד תא 25/35
9.60%מקמ
8.26%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.39%פחק/פרי
5.93%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.66%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.82%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.00%מניות השייכות למדד תא 75/90
3.95%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
3.87%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.09%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.87%מניות היתר
2.62%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.15%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
2.05%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
1.98%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.86%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.77%קרנות השקעה אחרות
1.72%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.54%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.53%קרנות השקעה אחרות בחול
1.34%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.03%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.90%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.90%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.84%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.82%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.77%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.73%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.66%קרנות נדלן בחול
0.64%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.62%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.61%הלוואות לא מובטחות
0.57%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.48%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.45%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.39%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.34%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.33%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.22%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.21%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.21%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.18%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.16%או לא מדורגים בחול -BBB - פיקדונות נקובים במטח בדירוג הנמוך מ
0.13%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.12%קרנות הון סיכון בחול
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.09%קרנות גידור
0.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%הלוואות לעמיתים
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.08%חייבים שונים
0.08%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.07%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.06%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0.03%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.02%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%לא סחירות short אופציות מטח/מטח
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.03%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.04%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.14%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח