סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 50 ומטה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  7215
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  1.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  עד 50
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.95% 0.69%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.82 4.67
העברות בין קופות צבירה נטו
-3.12 -0.27
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
85.20% 582.62
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
582.620.69%11/2016
579.260.03%10/2016
575.82-0.49%09/2016
580.840.56%08/2016
570.402.44%07/2016
553.56-0.74%06/2016
550.340.64%05/2016
537.211.02%04/2016
525.651.66%03/2016
513.09-0.97%02/2016
517.240.00%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
45.26%, חשיפה למניות
34.48%חשיפה לחו"ל
18.60%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
35.08%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
23.40%אג"ח ממשלתיות סחירות
13.47%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.99%קרנות נאמנות
7.10%מזומנים ושווי מזומנים
5.58%הלוואות
3.84%נכסים אחרים
3.54%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
87.20%נכסים סחירים ונזילים
12.80%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
68.85%נכסים בארץ
31.15%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
11.53%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.47%מניות השייכות למדד ת"א 25
8.38%מק"מ
6.44%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
5.10%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.06%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.92%מניות השייכות למדד ת"א 75
4.65%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
4.42%פח"ק/פר"י
4.38%מניות היתר
3.16%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.93%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.78%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.52%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
2.34%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.91%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.74%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.73%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.71%קרנות השקעה אחרות
1.65%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.21%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.08%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.04%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.00%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.91%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.87%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.82%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.80%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.60%הלוואות לא מובטחות
0.59%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.56%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.53%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.50%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.46%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.41%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.38%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.34%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.20%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.20%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.19%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.18%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%הלוואות לעמיתים
0.15%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.11%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.10%קרנות גידור
0.10%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.08%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.07%חייבים שונים
0.05%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.02%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית