סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  724
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  16 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   בו ישקיע הגוף המנהל לפחות 50% מהיתרה הצבורה במסלול זה במניות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א ו/או בכל בורסה אחרת לני"ע בישראל, במניות הנסחרות בחו"ל, באופציות למניות, באג"ח הניתנות להמרה במניות ובקרנות נאמנות שלפחות 70% מהרכב תיק השקעותיהן מופנה להשקעה במניות.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.51
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.44% 1.21%
שנה
9.10%
5 שנים 3 שנים
33.80% 12.20%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
6.00% 3.91%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.49% 0.32%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.52 2.66
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.15 0.13
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
2.4 0.55
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.12 0.09
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.13 -0.16
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.80% 56.97
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
56.971.21%04/2017
56.48-0.50%03/2017
55.921.81%02/2017
55.910.89%01/2017
57.581.91%12/2016
56.231.54%11/2016
55.67-1.21%10/2016
56.85-0.65%09/2016
57.270.34%08/2016
57.783.83%07/2016
54.78-1.25%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
107.52%, חשיפה למניות
58.19%חשיפה לחול
21.98%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
91.43%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.76%מזומנים ושווי מזומנים
2.45%נכסים אחרים
0.35%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%אגח ממשלתיות סחירות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
92.83%נכסים סחירים ונזילים
7.17%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
57.97%נכסים בארץ
42.03%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
29.33%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
29.14%מניות השייכות למדד תא 25/35
10.42%מניות השייכות למדד תא 75/90
9.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.97%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
3.95%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
2.36%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.29%מניות היתר
2.06%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.81%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.91%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.75%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.70%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.60%קרנות גידור בחול
0.52%קרנות גידור
0.45%קרנות הון סיכון
0.34%קרנות השקעה אחרות בחול
0.33%קרנות השקעה אחרות
0.31%חייבים שונים
0.27%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.20%מניות לא סחירות
0.17%הלוואות לא מובטחות
0.14%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.12%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.04%הלוואות לעמיתים
0.03%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.14%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.18%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.35%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short