סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי השתלמות שקלי קרן השתלמות
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  קרנות השתלמות
מספר קופת גמל:  737
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ
ותק:  16 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   בו תשקיע החברה המנהלת לפחות 50% מהיתרה הצבורה במסלול זה בנכסים פיננסים לא צמודים. יתרות כספים שלא הושקעו בנכסים פיננסים לא צמודים יושקעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.63
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.00% 0.03%
שנה
1.04%
5 שנים 3 שנים
16.44% 2.49%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.09% 0.82%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.25% 0.07%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.43 0.25
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.78 -0.74
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.12 1.46
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.68 0.46
העברות בין קופות צבירה נטו
0.48 0.26
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
94.90% 82.56
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
82.560.03%09/2017
82.330.14%08/2017
83.000.24%07/2017
83.990.04%06/2017
85.500.20%05/2017
87.500.10%04/2017
89.410.15%03/2017
91.750.06%02/2017
94.170.04%01/2017
95.06-0.07%12/2016
96.32-0.07%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.00%, חשיפה למניות
0.00%חשיפה לחול
0.00%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
76.24%אגח ממשלתיות סחירות
15.21%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
5.23%הלוואות
3.09%מזומנים ושווי מזומנים
0.12%אגח קונצרניות לא סחירות
0.11%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
94.54%נכסים סחירים ונזילים
5.46%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
100.00%נכסים בארץ
0.00%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
60.25%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.98%מקמ
9.55%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.09%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.91%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.44%הלוואות לעמיתים
1.73%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.10%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.03%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.78%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.45%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.39%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.11%חייבים שונים
0.09%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.07%הלוואות לא מובטחות
0.03%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%זכאים ירשם במינוס