סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  761
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  15.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:   מסלול הראל בז (מסלול מנייתי) - בו שיעור ההשקעה של הקופה במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות לא יפחת מ- 50% מסך כספי הקופה. -
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.63% 0.63%
שנה
10.48%
5 שנים 3 שנים
52.22% 19.41%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.77% 6.09%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.70% 0.49%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.66 2.67
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.51 0.49
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3.84 0.73
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.17 -0.22
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.1 -0.49
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.40% 139.76
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
139.760.63%01/2017
138.921.84%12/2016
135.242.12%11/2016
134.79-0.67%10/2016
136.43-0.54%09/2016
138.940.99%08/2016
136.974.70%07/2016
129.22-1.89%06/2016
133.680.44%05/2016
132.311.00%04/2016
128.933.65%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
94.67%, חשיפה למניות
63.09%חשיפה לחו"ל
20.72%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
62.26%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.60%אג"ח ממשלתיות סחירות
8.22%מזומנים ושווי מזומנים
6.69%קרנות נאמנות
2.22%נכסים אחרים
1.17%הלוואות
0.71%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.12%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.01%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.69%נכסים סחירים ונזילים
3.31%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
71.72%נכסים בארץ
28.28%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
21.49%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
11.09%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
10.21%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.16%מק"מ
8.83%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.01%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.52%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
4.30%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.07%מניות היתר
3.22%מניות זרות הנסחרות בארץ
2.74%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.53%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
2.34%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.77%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.45%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
1.36%פח"ק/פר"י
1.05%חייבים שונים
0.93%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.87%הלוואות לעמיתים
0.50%קרנות גידור
0.34%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.31%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.29%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.27%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.22%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.18%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.13%קרנות השקעה אחרות
0.12%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.07%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.06%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.06%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.06%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.05%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.02%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.02%קרנות גידור בחו"ל
0.02% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.01%מניות לא סחירות
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.06%זכאים ירשם במינוס