סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  761
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  15.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:   מסלול הראל בז (מסלול מנייתי) - בו שיעור ההשקעה של הקופה במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות לא יפחת מ- 50% מסך כספי הקופה. -
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.84% 2.20%
שנה
15.26%
5 שנים 3 שנים
56.48% 17.21%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
9.37% 5.43%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.75% 0.44%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.66 2.62
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.62 0.59
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.68 0.81
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.58 0.23
העברות בין קופות צבירה נטו
2.28 1.93
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
90.50% 145.18
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
145.182.20%02/2017
139.760.63%01/2017
138.921.84%12/2016
135.242.12%11/2016
134.79-0.67%10/2016
136.43-0.54%09/2016
138.940.99%08/2016
136.974.70%07/2016
129.22-1.89%06/2016
133.680.44%05/2016
132.311.00%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
92.04%, חשיפה למניות
59.64%חשיפה לחו"ל
19.51%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
61.34%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.83%אג"ח ממשלתיות סחירות
11.27%מזומנים ושווי מזומנים
6.36%קרנות נאמנות
3.10%נכסים אחרים
1.13%הלוואות
0.85%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.11%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.01%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.43%נכסים סחירים ונזילים
3.57%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.24%נכסים בארץ
26.76%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
24.92%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
10.24%מק"מ
9.56%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.79%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
5.03%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.93%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.40%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.07%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.53%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
3.35%פח"ק/פר"י
3.02%מניות זרות הנסחרות בארץ
2.98%מניות היתר
2.82%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.40%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.76%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.41%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.92%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.92%חייבים שונים
0.88%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.84%הלוואות לעמיתים
0.68%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.49%קרנות גידור
0.32%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.26%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.24%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.24%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.21%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.12%קרנות השקעה אחרות
0.12%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.09%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.06%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.06%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.06%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.04%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.03%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.02%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.02% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.01%קרנות גידור בחו"ל
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.01%מניות לא סחירות
0.01%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.01%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.03%זכאים ירשם במינוס