סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  762
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  15.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:   מסלול הראל שחף (עד 10% במניות) - בו שעור ההשקעה של הקופה, במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות, לא יעלה על 10% מסך כספי הקופה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.61
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.43% 0.18%
שנה
3.80%
5 שנים 3 שנים
25.13% 8.05%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.59% 2.61%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.37% 0.22%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.74 0.68
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.4 -0.47
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.32 1.27
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
8.9 1.15
העברות בין קופות צבירה נטו
19.85 12.1
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
78.10% 1937.15
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,937.150.18%02/2017
1,924.650.25%01/2017
1,888.980.51%12/2016
1,860.00-0.42%11/2016
1,860.630.22%10/2016
1,847.44-0.52%09/2016
1,842.510.12%08/2016
1,813.871.23%07/2016
1,786.870.35%06/2016
1,759.120.16%05/2016
1,744.070.72%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
22.91%חשיפה לחו"ל
10.53%חשיפה למט"ח
10.23%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
38.97%אג"ח ממשלתיות סחירות
18.92%הלוואות
16.06%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.11%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.43%נכסים אחרים
4.62%מזומנים ושווי מזומנים
4.31%קרנות נאמנות
3.09%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.51%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
68.85%נכסים סחירים ונזילים
31.15%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.59%נכסים בארץ
20.41%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
20.34%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.89%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.37%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
5.44%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
5.30%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4.18%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.59%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.46%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.38%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.05%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.02%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.79%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.69%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.66%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.57%פח"ק/פר"י
1.56% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
1.49%הלוואות לעמיתים
1.26%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1.23%קרנות השקעה אחרות
1.10%מק"מ
0.98%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.97%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.97%קרנות גידור בחו"ל
0.91%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.86%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.78%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.73%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.71%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.67%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.62%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.62%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.59%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.50%זכויות במקרקעין מניבים
0.42%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.41%חייבים שונים
0.40%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.40%זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.36%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.35%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.29%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.29%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.27%מניות לא סחירות
0.26%מניות היתר
0.25%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.23%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.23%זכויות במקרקעין לא מניבים
0.20%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.18%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.16%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.16%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.15%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.10%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.10%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.09%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.08%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.08%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.07%ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.07%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.03%קרנות הון סיכון
0.03%קרנות גידור
0.03%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.03%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.01%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.35%זכאים ירשם במינוס