סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול אג"ח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  762
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  15.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:   מסלול הראל שחף (עד 10% במניות) - בו שעור ההשקעה של הקופה, במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות, לא יעלה על 10% מסך כספי הקופה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.66
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.51% -0.42%
שנה
2.24%
5 שנים 3 שנים
28.65% 8.23%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.17% 2.67%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.42% 0.22%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.77 0.69
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.28 -0.39
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.44 1.07
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
6.43 7.26
העברות בין קופות צבירה נטו
7.16 7.99
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
78.70% 1860
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,860.00-0.42%11/2016
1,860.630.22%10/2016
1,847.44-0.52%09/2016
1,842.510.12%08/2016
1,813.871.23%07/2016
1,786.870.35%06/2016
1,759.120.16%05/2016
1,744.070.72%04/2016
1,716.910.95%03/2016
1,674.130.03%02/2016
1,664.63-0.34%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
25.07%חשיפה לחו"ל
10.62%חשיפה למט"ח
10.34%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
38.99%אג"ח ממשלתיות סחירות
17.78%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.08%הלוואות
7.12%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.25%נכסים אחרים
5.04%מזומנים ושווי מזומנים
3.95%קרנות נאמנות
3.27%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.51%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
70.65%נכסים סחירים ונזילים
29.35%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
78.00%נכסים בארץ
22.00%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
23.12%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.55%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.31%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
6.12%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
5.62%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.44%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.50%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.33%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.30%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.20%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.16%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.05%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.76%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.60%מניות השייכות למדד ת"א 25
1.41%פח"ק/פר"י
1.37%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1.31%הלוואות לעמיתים
1.29%קרנות השקעה אחרות
1.19% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
1.11%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.11%מק"מ
1.04%קרנות גידור בחו"ל
1.03%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.92%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.91%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.89%מניות השייכות למדד ת"א 75
0.86%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.82%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.69%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.61%פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים פצ"מ
0.61%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.52%זכויות במקרקעין מניבים
0.48%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.43%זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.41%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.36%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.31%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.29%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.28%מניות היתר
0.28%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.24%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.24%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.24%חייבים שונים
0.24%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.21%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.21%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.21%זכויות במקרקעין לא מניבים
0.21%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.17%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.16%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.15%מניות לא סחירות
0.15%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.15%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.10%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.09%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.09%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.08%ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.07%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.04%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.03%קרנות גידור
0.03%קרנות הון סיכון
0.03%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.03%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית