סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול אגח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  762
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  15.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   מסלול הראל שחף (עד 10% במניות) - בו שעור ההשקעה של הקופה, במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות, לא יעלה על 10% מסך כספי הקופה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.61
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.71% 0.81%
שנה
3.39%
5 שנים 3 שנים
24.66% 8.11%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.51% 2.63%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.37% 0.22%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.74 0.69
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.37 -0.45
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.32 1.37
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
5.87 2.59
העברות בין קופות צבירה נטו
-2.33 -5.61
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
77.80% 1972.46
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,972.460.81%04/2017
1,962.030.46%03/2017
1,937.150.18%02/2017
1,924.650.25%01/2017
1,888.980.51%12/2016
1,860.00-0.42%11/2016
1,860.630.22%10/2016
1,847.44-0.52%09/2016
1,842.510.12%08/2016
1,813.871.23%07/2016
1,786.870.35%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
22.73%חשיפה לחול
10.51%חשיפה למטח
10.18%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
39.34%אגח ממשלתיות סחירות
19.42%הלוואות
15.60%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.13%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.24%נכסים אחרים
4.50%מזומנים ושווי מזומנים
4.26%קרנות נאמנות
3.02%אגח קונצרניות לא סחירות
0.49%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
68.51%נכסים סחירים ונזילים
31.49%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.78%נכסים בארץ
20.22%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
18.22%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
17.49%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.31%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
5.24%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
5.22%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
4.00%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.56%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.46%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
2.33%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.15% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
2.04%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.95%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.70%קרנות השקעה אחרות בחול
1.63%מניות השייכות למדד תא 25/35
1.63%הלוואות לעמיתים
1.59%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.42%פחק/פרי
1.32%קרנות השקעה אחרות
1.24%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1.21%מקמ
1.07%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.96%קרנות גידור בחול
0.95%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.92%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.86%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.76%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.74%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.72%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.63%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.61%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.61%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.57%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.49%זכויות במקרקעין מניבים
0.40%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.39%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.38%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.37%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.34%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.32%חייבים שונים
0.30%קרנות נדלן בחול
0.28%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.28%מניות היתר
0.27%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.27%מניות לא סחירות
0.23%זכויות במקרקעין לא מניבים
0.23%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.19%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.17%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.16%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.16%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.14%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.11%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.10%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.09%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.08%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.08%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.07%ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.07%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.03%קרנות גידור
0.03%קרנות הון סיכון
0.03%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.03%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.02%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%קרנות הון סיכון בחול
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.45%זכאים ירשם במינוס