סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול אגח עד 10% מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  762
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  15.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אגח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:   מסלול הראל שחף (עד 10% במניות) - בו שעור ההשקעה של הקופה, במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות, לא יעלה על 10% מסך כספי הקופה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.61
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.59% 0.54%
שנה
3.37%
5 שנים 3 שנים
25.61% 8.29%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.67% 2.69%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.38% 0.22%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.68 0.68
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.44 -0.52
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
1.32 1.61
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
7.04 9.92
העברות בין קופות צבירה נטו
-9.94 -7.06
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
77.00% 1990.26
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,990.260.54%08/2017
1,987.510.86%07/2017
1,978.25-0.22%06/2017
1,985.460.66%05/2017
1,972.460.81%04/2017
1,962.030.46%03/2017
1,937.150.18%02/2017
1,924.650.25%01/2017
1,888.980.51%12/2016
1,860.00-0.42%11/2016
1,860.630.22%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
23.41%חשיפה לחול
10.37%, חשיפה למניות
10.36%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
40.16%אגח ממשלתיות סחירות
21.98%הלוואות
14.16%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.22%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.18%נכסים אחרים
4.48%קרנות נאמנות
2.92%אגח קונצרניות לא סחירות
2.40%מזומנים ושווי מזומנים
0.49%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
65.92%נכסים סחירים ונזילים
34.08%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.14%נכסים בארץ
20.86%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
20.83%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
15.74%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.29%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
6.45%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
5.27%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.20%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.86%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.79% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
2.28%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.95%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.78%קרנות השקעה אחרות בחול
1.76%הלוואות לעמיתים
1.58%מניות השייכות למדד תא 25/35
1.38%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.34%קרנות השקעה אחרות
1.31%מקמ
1.21%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1.19%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.18%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.13%פחק/פרי
0.95%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.93%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.93%קרנות גידור בחול
0.80%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.76%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.74%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.68%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.60%מניות השייכות למדד תא 75/90
0.54%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.50%זכויות במקרקעין מניבים
0.48%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.42%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.39%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.39%קרנות נדלן בחול
0.35%חייבים שונים
0.33%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.31%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.30%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.27%מניות לא סחירות
0.26%מניות היתר
0.25%זכויות במקרקעין לא מניבים
0.19%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.19%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.16%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.16%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.13%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.13%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.10%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.10%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.09%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.08%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.07%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.07%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.07%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.04%קרנות הון סיכון
0.03%קרנות גידור
0.02%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.02%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%קרנות הון סיכון בחול
0.01%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.13%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית