סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל הלכה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  767
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  15.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  הלכתי
התמחות מישנית:  הלכה יהודית
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
-0.20% 0.44%
שנה
4.06%
5 שנים 3 שנים
26.88% 6.33%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.88% 2.07%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.40% 0.17%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.25 1.14
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.86 -0.97
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.72 0.74
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.17 0.26
העברות בין קופות צבירה נטו
-2.32 -2.23
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.40% 131.28
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
131.280.44%02/2017
132.99-0.64%01/2017
74.200.77%12/2016
73.750.39%11/2016
74.160.14%10/2016
74.23-0.48%09/2016
74.960.09%08/2016
74.981.78%07/2016
72.71-0.60%06/2016
72.490.39%05/2016
72.360.85%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
37.19%, חשיפה למניות
20.02%חשיפה לחו"ל
13.06%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
90.28%אג"ח ממשלתיות סחירות
9.90%מזומנים ושווי מזומנים
0.23%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
0.00%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
-0.40%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.55%נכסים סחירים ונזילים
-0.55%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
96.67%נכסים בארץ
3.33%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
43.63%מק"מ
20.17%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
18.16%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.04%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
7.63%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.15%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.12%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.78%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.28%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.05%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%חייבים שונים
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
-0.22%זכאים ירשם במינוס
-0.34%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.45%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות