סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל הלכה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  767
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  15.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  הלכתי
התמחות מישנית:  הלכה יהודית
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.75
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.55% 0.39%
שנה
0.57%
5 שנים 3 שנים
29.98% 7.34%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
5.38% 2.39%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.44% 0.20%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.27 1.17
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.64 -0.85
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.84 0.65
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.77 0.49
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.37 -0.65
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
95.40% 73.75
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
73.750.39%11/2016
74.160.14%10/2016
74.23-0.48%09/2016
74.960.09%08/2016
74.981.78%07/2016
72.71-0.60%06/2016
72.490.39%05/2016
72.360.85%04/2016
72.390.88%03/2016
72.70-0.44%02/2016
72.66-1.42%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
34.57%, חשיפה למניות
25.49%חשיפה לחו"ל
18.21%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
36.29%אג"ח ממשלתיות סחירות
34.57%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.04%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.31%מזומנים ושווי מזומנים
5.11%קרנות נאמנות
4.35%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.28%הלוואות
0.05%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.32%נכסים סחירים ונזילים
4.68%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
82.21%נכסים בארץ
17.79%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
13.90%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
12.11%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.24%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.48%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.93%מק"מ
8.81%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
7.52%פח"ק/פר"י
5.25%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.90%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
4.07%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
4.05%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.69%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
1.53%מניות השייכות למדד ת"א 25
1.32%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.20%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.52%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.47%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.46%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.28%הלוואות לעמיתים
0.28%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.22%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.20%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.10%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.09%מניות השייכות למדד ת"א 75
0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.06%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.02%חייבים שונים
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.06%זכאים ירשם במינוס