סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל הלכה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  767
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  15.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  הלכתי
התמחות מישנית:  הלכה יהודית
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
-0.64% -0.64%
שנה
3.14%
5 שנים 3 שנים
26.43% 7.82%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.80% 2.54%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.39% 0.21%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.25 1.18
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.86 -0.97
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.6 0.71
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.47 0.1
העברות בין קופות צבירה נטו
-1.89 -2.26
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
99.80% 132.99
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
132.99-0.64%01/2017
74.200.77%12/2016
73.750.39%11/2016
74.160.14%10/2016
74.23-0.48%09/2016
74.960.09%08/2016
74.981.78%07/2016
72.71-0.60%06/2016
72.490.39%05/2016
72.360.85%04/2016
72.390.88%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
36.56%, חשיפה למניות
20.63%חשיפה לחו"ל
9.32%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
86.48%אג"ח ממשלתיות סחירות
13.59%מזומנים ושווי מזומנים
0.15%הלוואות
0.00%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.00%אג"ח קונצרניות לא סחירות
-0.10%נכסים אחרים
-0.12%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.15%נכסים סחירים ונזילים
-0.15%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
96.06%נכסים בארץ
3.94%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
44.61%מק"מ
19.73%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
16.57%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.13%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.29%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.28%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.18%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.28%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.20%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.15%הלוואות לעמיתים
0.12%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.23%זכאים ירשם במינוס
-0.23%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות