סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל ישראל קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  811
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בע"מ
ותק:  18.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  ישראל
התמחות מישנית:  ישראל
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:   מרכיב המניות עד 50%
שיעור דמי ניהול אחרון
0.61
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.95% 1.52%
שנה
15.03%
5 שנים 3 שנים
51.98% 19.46%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.73% 6.11%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.70% 0.50%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.76 1.56
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.24 1.2
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3.6 1.32
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.9 13.95
העברות בין קופות צבירה נטו
15.28 28.33
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
84.90% 733.91
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
733.911.52%02/2017
695.411.41%01/2017
656.960.98%12/2016
640.070.68%11/2016
626.150.21%10/2016
622.55-0.23%09/2016
611.971.27%08/2016
593.453.13%07/2016
571.580.10%06/2016
568.851.31%05/2016
558.631.29%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
38.94%, חשיפה למניות
18.87%חשיפה לחו"ל
16.49%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
44.73%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.27%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
14.91%מזומנים ושווי מזומנים
7.90%אג"ח ממשלתיות סחירות
1.64%הלוואות
1.51%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.05%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.79%נכסים סחירים ונזילים
3.21%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
79.66%נכסים בארץ
20.34%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
16.37%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
10.71%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
10.54%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
8.43%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.95%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
5.66%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.78%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.16%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.83%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.47%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
3.33%מניות היתר
2.92%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.51%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
2.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
2.12%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.81%מק"מ
1.64%הלוואות לעמיתים
1.39%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
1.36%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.34%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.11%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.63%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.63%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.28%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.24%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.24%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.23%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.20%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.18%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.17%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.13%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.12%Warrants אופציות מסוג
0.10%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.09%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.05%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.03%חייבים שונים
0.02%קרנות השקעה אחרות
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%מניות לא סחירות
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.02%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.06%זכאים ירשם במינוס