סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל ישראל קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  811
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בע"מ
ותק:  18.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  ישראל
התמחות מישנית:  ישראל
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:   מרכיב המניות עד 50%
שיעור דמי ניהול אחרון
0.61
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.41% 1.41%
שנה
12.79%
5 שנים 3 שנים
47.95% 20.70%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
8.15% 6.47%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.66% 0.52%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.77 1.58
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.07 1.03
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
3 1.21
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.88 9.82
העברות בין קופות צבירה נטו
20.42 29.36
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
83.40% 695.41
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
695.411.41%01/2017
656.960.98%12/2016
640.070.68%11/2016
626.150.21%10/2016
622.55-0.23%09/2016
611.971.27%08/2016
593.453.13%07/2016
571.580.10%06/2016
568.851.31%05/2016
558.631.29%04/2016
550.592.46%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
41.82%, חשיפה למניות
20.94%חשיפה לחו"ל
17.26%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
46.33%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.77%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.23%מזומנים ושווי מזומנים
8.40%אג"ח ממשלתיות סחירות
1.61%הלוואות
1.59%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.07%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%קרנות נאמנות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
96.72%נכסים סחירים ונזילים
3.28%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
78.40%נכסים בארץ
21.60%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
14.65%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
10.84%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.52%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.54%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.28%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
6.03%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.54%מניות היתר
4.78%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.42%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.05%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.78%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
3.07%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.60%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
2.29%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
2.21%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.91%מק"מ
1.61%הלוואות לעמיתים
1.49%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
1.46%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.26%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.19%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.66%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.55%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.29%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.28%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.26%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.25%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.25%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.22%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.19%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.11%Warrants אופציות מסוג
0.10%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.10%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.08%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.02%חייבים שונים
0.02%קרנות השקעה אחרות
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%זכאים מס הכנסה
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
-0.02%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.05%זכאים ירשם במינוס