סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  814
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בע"מ
ותק:  14.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:   מרכיב המניות לפחות 50%
שיעור דמי ניהול אחרון
0.66
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.14% 2.80%
שנה
19.57%
5 שנים 3 שנים
63.90% 22.38%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
10.39% 6.96%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.83% 0.56%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
3.05 2.57
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.73 0.71
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
5.04 0.89
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.01 1.87
העברות בין קופות צבירה נטו
0.62 2.48
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.00% 89.23
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
89.232.80%02/2017
84.471.30%01/2017
81.291.14%12/2016
79.002.12%11/2016
78.75-0.27%10/2016
79.32-0.41%09/2016
79.811.53%08/2016
78.545.30%07/2016
75.33-1.20%06/2016
77.511.89%05/2016
76.221.15%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
92.41%, חשיפה למניות
26.41%חשיפה לחו"ל
17.48%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
92.41%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.80%מזומנים ושווי מזומנים
0.67%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
0.06%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.06%נכסים אחרים
0.00%אג"ח ממשלתיות סחירות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.88%נכסים סחירים ונזילים
0.12%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.16%נכסים בארץ
26.84%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
35.15%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
26.03%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
15.89%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.70%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.61%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
5.12%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
4.00%מניות היתר
0.87%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.67%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.54%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.23%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.13%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.08%Warrants אופציות מסוג
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%חייבים שונים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
-0.07%זכאים ירשם במינוס