סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי טווח קצר קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  858
שם תאגיד שולט:  שלמה אליהו אחזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ
ותק:  14.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  שיקלי
התמחות מישנית:  שקלי טווח קצר
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   במסלול זה 70% ומעלה מנכסי המסלול יושקעו בנכסים שקליים שמשך החיים הממוצע שלהם הנו עד שנה אחת לרבות, פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים קצרי מועד (מק“מ), ובאג“ח שקלי שטווח פדיונו אינו עולה על שנה אחת, ויתרת נכסי המסלול יושקעו בכל השקעה אשר תחליט עליה החברה המנהלת, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והכל בכפוף להוראות ההסדר התחוקתי שיהיו בתוקף באותה העת;
שיעור דמי ניהול אחרון
0.82
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.19% 0.01%
שנה
0.19%
5 שנים 3 שנים
3.87% 0.47%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.76% 0.16%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.06% 0.01%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.08 0.02
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-1.22 -1.27
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.12 0.03
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.05 0.25
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.96 -0.76
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
100.00% 36.47
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
36.470.01%09/2017
37.260.04%08/2017
38.640.05%07/2017
38.480.00%06/2017
40.070.00%05/2017
40.200.02%04/2017
41.350.03%03/2017
42.630.02%02/2017
42.890.02%01/2017
43.390.02%12/2016
44.31-0.02%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
0.00%, חשיפה למניות
0.00%חשיפה לחול
0.00%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
95.66%אגח ממשלתיות סחירות
4.40%מזומנים ושווי מזומנים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.00%פיקדונות
0.00%הלוואות
-0.07%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
100.07%נכסים סחירים ונזילים
-0.07%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
100.00%נכסים בארץ
0.00%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
76.91%מקמ
18.75%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
4.40%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס