סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  8626
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בע"מ
ותק:  2.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.58
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.05% 2.39%
שנה
14.81%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.27 0.7
העברות בין קופות צבירה נטו
1.94 2.37
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
96.30% 218.01
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
218.012.39%02/2017
210.680.64%01/2017
203.532.10%12/2016
192.801.00%11/2016
190.62-1.38%10/2016
191.710.14%09/2016
186.731.25%08/2016
178.295.89%07/2016
164.36-3.08%06/2016
167.921.41%05/2016
164.700.06%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
96.76%, חשיפה למניות
70.54%חשיפה לחו"ל
15.03%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
91.96%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
3.53%פיקדונות
2.29%מזומנים ושווי מזומנים
1.53%הלוואות
0.43%קרנות נאמנות
0.25%נכסים אחרים
0.01%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%אג"ח ממשלתיות סחירות
0.00%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
94.35%נכסים סחירים ונזילים
5.65%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
83.36%נכסים בארץ
16.64%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
42.61%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
18.71%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
16.26%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.94%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.53%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
2.02%פח"ק/פר"י
1.53%הלוואות לעמיתים
0.43%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.24%מניות לא סחירות
0.21%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.15%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.12%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.11%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.00%חייבים שונים
0.00%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.00%מניות היתר
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס