סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  8626
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בע"מ
ותק:  2.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.42
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.72% 1.00%
שנה
0.78%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.42 1.1
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.28 0.4
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
95.90% 192.8
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
192.801.00%11/2016
190.62-1.38%10/2016
191.710.14%09/2016
186.731.25%08/2016
178.295.89%07/2016
164.36-3.08%06/2016
167.921.41%05/2016
164.700.06%04/2016
160.713.76%03/2016
155.09-1.02%02/2016
152.49-4.90%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
96.08%, חשיפה למניות
61.15%חשיפה לחו"ל
14.23%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
91.22%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
4.23%קרנות נאמנות
2.69%מזומנים ושווי מזומנים
1.83%הלוואות
0.01%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.01%נכסים אחרים
0.00%פיקדונות
0.00%אג"ח ממשלתיות סחירות
0.00%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
97.59%נכסים סחירים ונזילים
2.41%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
81.08%נכסים בארץ
18.92%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
36.72%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
18.66%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
15.60%מניות השייכות למדד ת"א 25
14.88%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
4.80%מניות השייכות למדד ת"א 75
4.23%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
2.44%פח"ק/פר"י
1.83%הלוואות לעמיתים
0.29%מניות לא סחירות
0.26%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.17%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.08%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.03%חייבים שונים
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%מניות היתר
0.00%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס