סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  8626
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בע"מ
ותק:  2.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  פאסיבי
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.58
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.64% 0.64%
שנה
10.99%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.33 1
העברות בין קופות צבירה נטו
5.3 5.97
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
95.90% 210.68
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
210.680.64%01/2017
203.532.10%12/2016
192.801.00%11/2016
190.62-1.38%10/2016
191.710.14%09/2016
186.731.25%08/2016
178.295.89%07/2016
164.36-3.08%06/2016
167.921.41%05/2016
164.700.06%04/2016
160.713.76%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
94.98%, חשיפה למניות
68.29%חשיפה לחו"ל
29.24%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
88.66%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
3.86%קרנות נאמנות
3.45%מזומנים ושווי מזומנים
2.37%פיקדונות
1.60%הלוואות
0.05%נכסים אחרים
0.01%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%אג"ח ממשלתיות סחירות
0.00%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
95.52%נכסים סחירים ונזילים
4.48%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
83.96%נכסים בארץ
16.04%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
42.26%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
15.85%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
14.38%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
11.66%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
4.05%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.86%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
3.43%פח"ק/פר"י
2.37%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
1.60%הלוואות לעמיתים
0.24%מניות לא סחירות
0.22%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.12%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.06%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.06%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.02%חייבים שונים
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.01%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.00%מניות היתר
0.00%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.16%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים