סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  877
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  14 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  07/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.56
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
7.51% 1.48%
שנה
11.95%
5 שנים 3 שנים
63.05% 17.40%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
10.27% 5.49%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.82% 0.45%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.44 2.66
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.67 0.64
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.92 0.94
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.21 0.85
העברות בין קופות צבירה נטו
-3.02 -2.38
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
89.00% 288.01
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
288.011.48%07/2017
286.30-0.78%06/2017
286.422.09%05/2017
280.371.59%04/2017
275.920.04%03/2017
281.681.90%02/2017
279.910.99%01/2017
268.781.79%12/2016
270.252.10%11/2016
264.82-0.43%10/2016
273.98-0.36%09/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
101.57%, חשיפה למניות
54.51%חשיפה לחול
20.89%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
78.85%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.86%אגח ממשלתיות סחירות
6.96%קרנות נאמנות
5.60%מזומנים ושווי מזומנים
0.38%נכסים אחרים
0.24%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.11%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.37%נכסים סחירים ונזילים
0.63%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
56.59%נכסים בארץ
43.41%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
26.16%מניות השייכות למדד תא 25/35
17.62%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.16%מניות השייכות למדד תא 75/90
9.11%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
7.86%מקמ
7.22%מניות היתר
5.30%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
5.06%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
3.71%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.40%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
1.14%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.65%קרנות השקעה אחרות בחול
0.52%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.43%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.35%קרנות השקעה אחרות
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.14%חייבים שונים
0.11%הלוואות לעמיתים
0.06%פחק/פרי
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.02%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.12%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.18%זכאים ירשם במינוס
-0.21%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.24%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח