סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  877
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  14.2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.56
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
8.02% 1.78%
שנה
11.78%
5 שנים 3 שנים
54.06% 14.11%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
9.03% 4.50%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.72% 0.37%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.4 2.67
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.57 0.54
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
4.44 0.87
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.29 0.61
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.93 -0.61
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.80% 289.31
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
289.311.78%09/2017
285.07-1.28%08/2017
288.011.48%07/2017
286.30-0.78%06/2017
286.422.09%05/2017
280.371.59%04/2017
275.920.04%03/2017
281.681.90%02/2017
279.910.99%01/2017
268.781.79%12/2016
270.252.10%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
97.48%, חשיפה למניות
51.44%חשיפה לחול
19.80%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
78.22%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.75%קרנות נאמנות
6.63%אגח ממשלתיות סחירות
6.39%מזומנים ושווי מזומנים
1.65%נכסים אחרים
0.25%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.10%הלוואות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.66%נכסים סחירים ונזילים
1.34%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
54.36%נכסים בארץ
45.64%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
24.50%מניות השייכות למדד תא 25/35
18.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.57%מניות השייכות למדד תא 75/90
9.42%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
7.77%מניות היתר
6.63%מקמ
5.62%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
5.09%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
3.66%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.11%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.92%פחק/פרי
1.17%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.94%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.78%קרנות השקעה אחרות בחול
0.49%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
0.40%קרנות השקעה אחרות
0.29%השקעה בתעודות סל אחרות בחול
0.25%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.20%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.15%חייבים שונים
0.14%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.13%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.10%הלוואות לעמיתים
0.05%Warrants אופציות מסוג
0.04%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.00%שקל/מטח לא סחירות long OTC אופציות
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%לא סחירות short אופציות מטח/מטח
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.01%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.11%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.13%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.18%זכאים ירשם במינוס