סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  961
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  13.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  07/17
מדיניות:   הפניקס מסלול מנייתי החברה מתחייבת להשקיע במניות בשיעור שלא יפחת מ 50% מנכסי המסלול.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
8.70% 1.72%
שנה
13.57%
5 שנים 3 שנים
73.92% 24.07%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
11.70% 7.45%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.93% 0.60%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.42 2.56
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.01 0.98
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
6.24 1.16
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.9
העברות בין קופות צבירה נטו
1.36 2.26
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.40% 21.51
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
21.511.72%07/2017
18.93-0.79%06/2017
19.162.05%05/2017
17.781.51%04/2017
17.290.63%03/2017
15.871.87%02/2017
15.331.43%01/2017
14.051.58%11/2016
13.540.21%10/2016
13.27-0.75%09/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
89.21%, חשיפה למניות
56.18%חשיפה לחול
23.54%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
57.72%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.18%מזומנים ושווי מזומנים
10.85%פיקדונות
7.08%קרנות נאמנות
1.65%נכסים אחרים
0.47%אגח ממשלתיות סחירות
0.04%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
87.58%נכסים סחירים ונזילים
12.42%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
69.48%נכסים בארץ
30.52%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
20.88%מניות השייכות למדד תא 25/35
17.26%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
10.40%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
9.84%מניות השייכות למדד תא 75/90
8.04%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
7.22%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
7.08%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.35%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
3.68%פחק/פרי
3.15%מניות היתר
2.01%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.54%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
1.07%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.90%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.80%לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.47%מקמ
0.45%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.36%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.20%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.15%קרנות גידור בחול
0.14%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.13%Warrants אופציות מסוג
0.05%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%חייבים שונים
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%מניות לא סחירות
0.00%ומעלה לתקופה של שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.00%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.01%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.07%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.12%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח