סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הפניקס תגמולים ופיצויים - מסלול מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  961
שם תאגיד שולט:  קבוצת דלק בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  אקסלנס נשואה גמל בעמ
ותק:  13.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   הפניקס מסלול מנייתי החברה מתחייבת להשקיע במניות בשיעור שלא יפחת מ 50% מנכסי המסלול.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.69
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
9.84% 1.61%
שנה
14.13%
5 שנים 3 שנים
64.22% 21.36%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
10.43% 6.67%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.83% 0.54%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
2.36 2.55
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0.93 0.9
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
5.64 1.11
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0 0.54
העברות בין קופות צבירה נטו
2.19 2.73
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
87.80% 29.67
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
29.671.61%09/2017
26.49-0.55%08/2017
21.511.72%07/2017
18.93-0.79%06/2017
19.162.05%05/2017
17.781.51%04/2017
17.290.63%03/2017
15.871.87%02/2017
15.331.43%01/2017
14.051.58%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
92.98%, חשיפה למניות
57.07%חשיפה לחול
23.85%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
61.78%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.17%מזומנים ושווי מזומנים
10.75%פיקדונות
7.12%קרנות נאמנות
2.02%נכסים אחרים
0.12%אגח ממשלתיות סחירות
0.03%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.00%אגח קונצרניות לא סחירות
0.00%הלוואות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
87.43%נכסים סחירים ונזילים
12.57%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
67.96%נכסים בארץ
32.04%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
22.29%מניות השייכות למדד תא 25/35
18.42%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
11.36%מניות השייכות למדד תא 75/90
10.15%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
7.96%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
7.12%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
4.53%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
3.66%פחק/פרי
3.27%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.12%מניות היתר
1.99%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
1.51%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
1.10%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.09%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.80%לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.46%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.39%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.21%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.18%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.15%קרנות גידור בחול
0.12%Warrants אופציות מסוג
0.12%מקמ
0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.03%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.03%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%חייבים שונים
0.02%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.01%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.00%מניות לא סחירות
0.00%ומעלה לתקופה של שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
0.00%שקל/מטח short בחסר OTC אופציות
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.17%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short