סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9732
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.59
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.10% 0.63%
שנה
4.11%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.34 7.58
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.03 7.21
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
92.00% 167.03
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
167.030.63%08/2017
158.860.97%07/2017
145.00-0.82%06/2017
145.030.96%05/2017
126.800.95%04/2017
119.770.55%03/2017
114.070.43%02/2017
109.110.37%01/2017
102.830.65%12/2016
92.77-0.47%11/2016
87.500.20%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
15.27%, חשיפה למניות
14.51%חשיפה לחול
13.35%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
34.76%אגח ממשלתיות סחירות
34.08%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
16.92%מזומנים ושווי מזומנים
13.40%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.53%אגח קונצרניות לא סחירות
0.28%הלוואות
0.03%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.19%נכסים סחירים ונזילים
0.81%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
87.08%נכסים בארץ
12.92%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
20.74%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.66%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
11.69%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
6.85%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
6.39%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.14%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.37%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.25%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.64%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
3.30%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.17%מניות השייכות למדד תא 25/35
2.73%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.02%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.80%מקמ
0.98%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.77%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.74%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.68%מניות היתר
0.59%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.52%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.43%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.32%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.28%הלוואות לעמיתים
0.24%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.22%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.18%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.17%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.14%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.11%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.08%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.03%חייבים שונים
0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%קרנות השקעה אחרות
0.02%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
-0.05%זכאים ירשם במינוס