סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9732
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בע"מ
ותק:  1.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.59
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.80% 0.43%
שנה
3.83%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.63 2.57
העברות בין קופות צבירה נטו
2.61 4.55
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.60% 114.07
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
114.070.43%02/2017
109.110.37%01/2017
102.830.65%12/2016
92.77-0.47%11/2016
87.500.20%10/2016
85.69-0.37%09/2016
81.75-0.09%08/2016
75.011.35%07/2016
69.890.38%06/2016
67.120.37%05/2016
61.170.68%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
14.93%, חשיפה למניות
12.58%חשיפה לחו"ל
11.72%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
37.30%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
29.67%אג"ח ממשלתיות סחירות
17.18%מזומנים ושווי מזומנים
14.93%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.59%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.40%הלוואות
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
-0.07%נכסים אחרים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
99.08%נכסים סחירים ונזילים
0.92%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
87.99%נכסים בארץ
12.01%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
16.90%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
16.43%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.60%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.16%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
7.25%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.05%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.24%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.17%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
5.08%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
3.21%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.80%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
1.72%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.45%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.11%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.85%מק"מ
0.75%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.64%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.57%מניות היתר
0.53%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.51%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.47%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.40%הלוואות לעמיתים
0.32%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.28%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.26%פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.20%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.17%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.14%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.08%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.02%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.02%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.02%קרנות השקעה אחרות
0.01%חייבים שונים
-0.05%זכאים ירשם במינוס
-0.07%זכאים מס הכנסה