סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9732
שם תאגיד שולט:  אנליסט שירותי ניהול השקעות
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  אנליסט קופות גמל בעמ
ותק:  1.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.59
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.32% 0.95%
שנה
4.39%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.55 5.09
העברות בין קופות צבירה נטו
1.31 5.85
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
91.40% 126.8
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
126.800.95%04/2017
119.770.55%03/2017
114.070.43%02/2017
109.110.37%01/2017
102.830.65%12/2016
92.77-0.47%11/2016
87.500.20%10/2016
85.69-0.37%09/2016
81.75-0.09%08/2016
75.011.35%07/2016
69.890.38%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
15.87%, חשיפה למניות
11.93%חשיפה למטח
11.92%חשיפה לחול
אחוזשם נכס
37.09%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
29.93%אגח ממשלתיות סחירות
16.60%מזומנים ושווי מזומנים
15.05%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.76%אגח קונצרניות לא סחירות
0.42%הלוואות
0.15%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.67%נכסים סחירים ונזילים
1.33%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
88.03%נכסים בארץ
11.97%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
16.23%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
15.62%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.08%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.34%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
6.97%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.11%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.40%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.05%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.94%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
3.19%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.87%מניות השייכות למדד תא 25/35
2.50%מקמ
1.61%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.36%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.26%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.06%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.70%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.65%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.65%מניות היתר
0.62%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.51%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.46%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.44%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.42%הלוואות לעמיתים
0.30%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.25%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.24%חייבים שונים
0.23%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.19%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.17%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.15%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג הנמוך מ
0.12%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.02%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.02%קרנות השקעה אחרות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.00%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.10%זכאים ירשם במינוס