סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9742
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  1.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.34% -0.35%
שנה
6.96%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
3.33 11.38
העברות בין קופות צבירה נטו
-28.83 -20.78
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
76.40% 1490.48
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,490.48-0.35%06/2017
1,517.281.01%05/2017
1,459.691.08%04/2017
1,421.590.45%03/2017
1,389.950.67%02/2017
1,367.120.44%01/2017
1,342.381.02%12/2016
1,318.730.12%11/2016
1,308.370.07%10/2016
1,307.11-0.57%09/2016
1,310.090.53%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
36.93%חשיפה לחול
32.93%, חשיפה למניות
17.21%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
23.42%אגח ממשלתיות סחירות
21.21%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.30%הלוואות
13.57%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.19%נכסים אחרים
6.19%מזומנים ושווי מזומנים
4.83%קרנות נאמנות
2.85%אגח קונצרניות לא סחירות
0.44%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
66.98%נכסים סחירים ונזילים
33.02%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
75.13%נכסים בארץ
24.87%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
11.85%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.03%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.29%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
6.65%מניות השייכות למדד תא 25/35
4.93%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.58%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.21%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
4.11%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
3.48%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.44% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
2.53%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.25%קרנות השקעה אחרות בחול
2.20%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.19%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
1.99%הלוואות לעמיתים
1.85%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.83%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.61%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.41%פחק/פרי
1.27%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.21%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.20%קרנות השקעה אחרות
0.99%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.98%מניות היתר
0.97%קרנות גידור בחול
0.89%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.86%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.81%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.79%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.76%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.75%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.73%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.71%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.68%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.67%חייבים שונים
0.66%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.59%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.46%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.43%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.40%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.40%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.36%זכויות במקרקעין מניבים
0.35%זכויות במקרקעין לא מניבים
0.35%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.34%מניות לא סחירות
0.32%קרנות נדלן בחול
0.21%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.21%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.17%קרנות הון סיכון
0.17%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.17%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.14%קרנות גידור
0.12%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.11%ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.09%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.09%הלוואות בחול לא מובטחות
0.09%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.08%קרנות הון סיכון בחול
0.08%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.07%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.04%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.03%קרנות נדלן
0.03%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.02%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%מקמ
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.07%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.53%זכאים ירשם במינוס