סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9742
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  1.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.11% 0.67%
שנה
7.75%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
2.04 7.29
העברות בין קופות צבירה נטו
8.6 13.85
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
76.00% 1389.95
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,389.950.67%02/2017
1,367.120.44%01/2017
1,342.381.02%12/2016
1,318.730.12%11/2016
1,308.370.07%10/2016
1,307.11-0.57%09/2016
1,310.090.53%08/2016
1,304.272.31%07/2016
1,271.59-0.29%06/2016
1,277.820.25%05/2016
1,272.381.01%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
38.60%חשיפה לחו"ל
33.59%, חשיפה למניות
16.63%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
21.19%אג"ח ממשלתיות סחירות
21.18%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.68%הלוואות
14.24%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.60%נכסים אחרים
7.59%מזומנים ושווי מזומנים
4.88%קרנות נאמנות
3.17%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.47%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
67.28%נכסים סחירים ונזילים
32.72%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.77%נכסים בארץ
26.23%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
15.15%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.88%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
6.84%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.13%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.76%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.44%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.32%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
3.88%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.76%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.57%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.41%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.39%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.38% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
2.15%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
2.02%הלוואות לעמיתים
1.98%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.79%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.65%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.63%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.33%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.18%קרנות השקעה אחרות
1.15%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.13%פח"ק/פר"י
1.09%קרנות גידור בחו"ל
1.03%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.91%מניות היתר
0.88%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.83%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.82%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.78%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.73%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.72%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.70%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.70%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.68%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.55%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.54%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.51%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.48%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.45%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.39%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.38%זכויות במקרקעין מניבים
0.37%מניות לא סחירות
0.37%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.35%זכויות במקרקעין לא מניבים
0.31%חייבים שונים
0.27%מק"מ
0.26%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.25%קרנות הון סיכון
0.22%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.22%זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.19%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.19%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.14%קרנות גידור
0.13%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.12%ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.10%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.10%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.10%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.07%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.04%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.04%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.04%קרנות נדל"ן
0.03%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.02%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.55%זכאים ירשם במינוס