סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9742
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  1.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.97% 0.12%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
4.12 5.26
העברות בין קופות צבירה נטו
8.28 9.42
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
75.90% 1318.73
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,318.730.12%11/2016
1,308.370.07%10/2016
1,307.11-0.57%09/2016
1,310.090.53%08/2016
1,304.272.31%07/2016
1,271.59-0.29%06/2016
1,277.820.25%05/2016
1,272.381.01%04/2016
1,259.381.97%03/2016
1,234.47-0.60%02/2016
1,241.200.00%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
41.55%חשיפה לחו"ל
34.41%, חשיפה למניות
16.40%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
21.53%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.31%אג"ח ממשלתיות סחירות
17.55%הלוואות
17.40%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
8.22%נכסים אחרים
5.37%מזומנים ושווי מזומנים
4.81%קרנות נאמנות
3.33%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.49%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
68.60%נכסים סחירים ונזילים
31.40%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
72.50%נכסים בארץ
27.50%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
17.19%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.67%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
6.69%מניות השייכות למדד ת"א 25
4.97%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.96%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
4.72%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.10%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.35%מניות השייכות למדד ת"א 75
3.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.58%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.49%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.28%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.08%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.05%הלוואות לעמיתים
1.94%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.93%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.86% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
1.72%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.67%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.48%קרנות השקעה אחרות
1.29%פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים פצ"מ
1.19%קרנות גידור בחו"ל
1.19%מניות היתר
1.11%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1.10%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.01%פח"ק/פר"י
0.94%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.93%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.90%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.79%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.78%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.71%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.71%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.64%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.57%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.52%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.52%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.49%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.43%חייבים שונים
0.40%זכויות במקרקעין מניבים
0.37%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.34%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.32%זכויות במקרקעין לא מניבים
0.27%מק"מ
0.27%קרנות הון סיכון
0.27%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.27%הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.25%מניות לא סחירות
0.24%זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.24%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.23%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.22%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.22%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.19%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.17%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.14%קרנות גידור
0.13%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.13%ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.11%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.10%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.08%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.05%קרנות נדל"ן
0.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.04%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.03%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.03%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.00%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%ומעלה בחו"ל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.11%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית