סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9742
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
4.84% 0.27%
שנה
5.51%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
2.68 12.86
העברות בין קופות צבירה נטו
39.16 49.34
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
76.70% 1612.26
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,612.260.27%08/2017
1,559.181.18%07/2017
1,490.48-0.35%06/2017
1,517.281.01%05/2017
1,459.691.08%04/2017
1,421.590.45%03/2017
1,389.950.67%02/2017
1,367.120.44%01/2017
1,342.381.02%12/2016
1,318.730.12%11/2016
1,308.370.07%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
37.88%חשיפה לחול
33.75%, חשיפה למניות
17.16%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
23.28%אגח ממשלתיות סחירות
20.97%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.83%הלוואות
13.88%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
6.82%נכסים אחרים
6.19%מזומנים ושווי מזומנים
4.94%קרנות נאמנות
2.68%אגח קונצרניות לא סחירות
0.41%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
67.28%נכסים סחירים ונזילים
32.72%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
74.99%נכסים בארץ
25.01%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
11.89%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.98%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.08%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
6.47%מניות השייכות למדד תא 25/35
5.11%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.82%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.51%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
4.27%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.56% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
3.55%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.46%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.43%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.27%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
2.19%קרנות השקעה אחרות בחול
2.14%הלוואות לעמיתים
1.78%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.74%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.69%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.38%פחק/פרי
1.26%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.23%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.15%קרנות השקעה אחרות
1.10%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.98%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.92%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.91%מניות היתר
0.90%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.89%קרנות גידור בחול
0.77%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.76%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.69%חייבים שונים
0.67%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.67%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.66%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.55%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.43%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.42%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.40%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.34%זכויות במקרקעין מניבים
0.33%זכויות במקרקעין לא מניבים
0.33%מניות לא סחירות
0.33%קרנות נדלן בחול
0.32%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.30%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.19%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.19%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.16%קרנות הון סיכון
0.15%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.14%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.13%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.12%קרנות גידור
0.10%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.10%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.10%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.09%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.09%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.08%הלוואות בחול לא מובטחות
0.08%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.08%קרנות הון סיכון בחול
0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.08%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.07%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.05%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.03%קרנות נדלן
0.02%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%מקמ
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס
-0.12%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית