סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9742
שם תאגיד שולט:  הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  הראל פנסיה וגמל בעמ
ותק:  1.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.68
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.66% 1.08%
שנה
6.22%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
3.52 9.95
העברות בין קופות צבירה נטו
17.12 23.55
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
76.40% 1459.69
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,459.691.08%04/2017
1,421.590.45%03/2017
1,389.950.67%02/2017
1,367.120.44%01/2017
1,342.381.02%12/2016
1,318.730.12%11/2016
1,308.370.07%10/2016
1,307.11-0.57%09/2016
1,310.090.53%08/2016
1,304.272.31%07/2016
1,271.59-0.29%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
38.82%חשיפה לחול
33.83%, חשיפה למניות
16.88%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
21.55%אגח ממשלתיות סחירות
21.35%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.68%הלוואות
13.81%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
7.65%נכסים אחרים
7.63%מזומנים ושווי מזומנים
4.84%קרנות נאמנות
3.05%אגח קונצרניות לא סחירות
0.45%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
66.96%נכסים סחירים ונזילים
33.04%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.90%נכסים בארץ
26.10%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
13.87%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.68%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
6.66%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.07%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.17%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
4.37%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.37%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.28%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
3.59%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.10% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
2.57%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.37%קרנות השקעה אחרות בחול
2.25%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.13%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
1.94%הלוואות לעמיתים
1.89%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.78%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
1.65%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.50%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.38%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.24%קרנות השקעה אחרות
1.14%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
1.08%פחק/פרי
1.07%קרנות גידור בחול
1.02%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.95%מניות היתר
0.85%חייבים שונים
0.85%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.81%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.79%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.78%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.75%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.70%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.69%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.69%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
0.67%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.55%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.54%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.48%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.42%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.37%זכויות במקרקעין מניבים
0.36%מניות לא סחירות
0.35%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.35%זכויות במקרקעין לא מניבים
0.29%מקמ
0.28%קרנות נדלן בחול
0.23%מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.22%קרנות הון סיכון
0.22%זכויות במקרקעין מניבים בחול
0.18%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.18%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.14%קרנות גידור
0.13%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.12%ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות לא צמודים בדירוג
0.10%הלוואות בחול לא מובטחות
0.10%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.09%קרנות הון סיכון בחול
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.08%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.07%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.04%תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.03%קרנות נדלן
0.03%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.02%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.02%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%ומעלה בחול +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%אופציה מסוג Warrant
0.00%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%זכאים מס הכנסה
-0.02%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.02%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.10%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.60%זכאים ירשם במינוס