סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9792
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  1.8 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.79
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.15% -0.63%
שנה
5.48%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
12.52 13.62
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.99 0.11
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.00% 3474.44
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,474.44-0.63%06/2017
3,498.411.00%05/2017
3,466.701.00%04/2017
3,433.380.28%03/2017
3,426.630.41%02/2017
3,417.480.08%01/2017
3,434.250.97%12/2016
3,400.580.50%11/2016
3,395.020.25%10/2016
3,380.33-0.62%09/2016
3,401.720.07%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
29.20%, חשיפה למניות
26.62%חשיפה לחול
18.53%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
24.97%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.67%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
19.07%אגח ממשלתיות סחירות
9.52%הלוואות
6.33%קרנות נאמנות
6.05%נכסים אחרים
5.09%מזומנים ושווי מזומנים
4.45%אגח קונצרניות לא סחירות
3.84%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
76.02%נכסים סחירים ונזילים
23.98%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
73.42%נכסים בארץ
26.58%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
11.40%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.27%מניות השייכות למדד תא 25/35
7.22%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.10%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
4.90%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.89%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.86%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.58%פחק/פרי
3.81%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.21%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.00%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.60%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
2.45%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.35%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.28%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.19%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
1.91%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.83%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.76%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.75%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.56%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.49%קרנות השקעה אחרות בחול
1.30%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.25%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
1.22%מקמ
1.09%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.98%קרנות השקעה אחרות
0.96%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.91%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.77%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.75%קרנות הון סיכון בחול
0.67%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.63%מניות היתר
0.55%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.54%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.53%הלוואות לעמיתים
0.50%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.45%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.41% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.34%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.29%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.28%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.28%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.26%הלוואות לא מובטחות
0.25%קרנות גידור בחול
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.20%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.19%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.14%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.11%קרנות נדלן
0.10%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.09%חייבים שונים
0.06%קרנות הון סיכון
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%קרנות גידור
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%קרנות נדלן בחול
0.01%בחול לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס
-0.07%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים