סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9792
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  1.7 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.79
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.78% 1.00%
שנה
5.36%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
11.09 13.07
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.1 1.88
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.60% 3466.7
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,466.701.00%04/2017
3,433.380.28%03/2017
3,426.630.41%02/2017
3,417.480.08%01/2017
3,434.250.97%12/2016
3,400.580.50%11/2016
3,395.020.25%10/2016
3,380.33-0.62%09/2016
3,401.720.07%08/2016
3,397.812.07%07/2016
3,334.11-0.33%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
30.24%, חשיפה למניות
27.78%חשיפה לחול
18.57%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
25.64%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.17%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
19.56%אגח ממשלתיות סחירות
9.58%הלוואות
6.93%נכסים אחרים
6.33%קרנות נאמנות
4.43%אגח קונצרניות לא סחירות
3.87%פיקדונות
3.49%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
75.21%נכסים סחירים ונזילים
24.79%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
77.79%נכסים בארץ
22.21%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
9.83%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.73%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.31%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
7.79%מניות השייכות למדד תא 25/35
5.09%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.63%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
3.82%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.48%פחק/פרי
3.30%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.13%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.84%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.69%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.64%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
2.27%מניות השייכות למדד תא 75/90
2.27%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.93%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.92%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.91%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.77%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
1.70%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.33%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.30%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.16%קרנות השקעה אחרות בחול
1.04%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.03%קרנות השקעה אחרות
0.95%מניות היתר
0.86%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.69%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.68%קרנות הון סיכון בחול
0.63%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.50%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.49%הלוואות לעמיתים
0.47%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.43% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.38%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.30%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.28%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.27%הלוואות לא מובטחות
0.26%קרנות גידור בחול
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.19%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.17%חייבים שונים
0.12%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.08%קרנות הון סיכון
0.08%קרנות נדלן
0.06%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.04%קרנות גידור
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.02%קרנות נדלן בחול
0.01%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.01%בחול לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.02%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס