סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9792
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  1.3 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
2.93% 0.50%
שנה
0.00%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
11.52 7.07
העברות בין קופות צבירה נטו
-3.51 -7.96
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.20% 3400.58
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,400.580.50%11/2016
3,395.020.25%10/2016
3,380.33-0.62%09/2016
3,401.720.07%08/2016
3,397.812.07%07/2016
3,334.11-0.33%06/2016
3,345.350.58%05/2016
3,328.661.02%04/2016
3,293.230.98%03/2016
3,254.28-0.35%02/2016
3,265.830.00%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
30.89%, חשיפה למניות
29.04%חשיפה לחו"ל
19.98%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
27.58%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
21.46%אג"ח ממשלתיות סחירות
18.91%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.15%הלוואות
6.40%קרנות נאמנות
5.99%נכסים אחרים
4.54%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.92%פיקדונות
1.05%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
75.45%נכסים סחירים ונזילים
24.55%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
77.08%נכסים בארץ
22.92%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
11.43%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.77%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.42%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.79%מניות השייכות למדד ת"א 25
6.72%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.77%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.66%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
4.66%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
3.90%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.40%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.19%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.87%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.65%מניות השייכות למדד ת"א 75
2.42%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.19%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.02%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.87%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.56%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.39%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.36%מניות היתר
1.27%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1.26%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.15%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.09%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.87%קרנות השקעה אחרות
0.87%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.84%פח"ק/פר"י
0.74%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.51%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.47%הלוואות לעמיתים
0.46%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.46% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.39%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.39%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.30%הלוואות לא מובטחות
0.29%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.28%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.27%קרנות גידור בחו"ל
0.26%מק"מ
0.25%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.21%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.21%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.19%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.10%קרנות הון סיכון
0.08%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.06%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.06%קרנות נדל"ן
0.06%חייבים שונים
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%קרנות גידור
0.03%הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.03%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.03%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.02%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%לתקופה של מעל שנה -BBB: +A פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%ומעלה בישראל +A ועד -BBB ובדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.07%זכאים ירשם במינוס