סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9792
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
ותק:  1.4 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  01/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.79
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.08% 0.08%
שנה
5.31%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
22.05 12.71
העברות בין קופות צבירה נטו
-6.9 -16.24
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.70% 3417.48
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,417.480.08%01/2017
3,434.250.97%12/2016
3,400.580.50%11/2016
3,395.020.25%10/2016
3,380.33-0.62%09/2016
3,401.720.07%08/2016
3,397.812.07%07/2016
3,334.11-0.33%06/2016
3,345.350.58%05/2016
3,328.661.02%04/2016
3,293.230.98%03/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
30.33%, חשיפה למניות
29.20%חשיפה לחו"ל
20.38%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
26.90%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
19.74%אג"ח ממשלתיות סחירות
19.64%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
9.64%הלוואות
6.48%נכסים אחרים
6.47%קרנות נאמנות
4.45%אג"ח קונצרניות לא סחירות
3.90%פיקדונות
2.77%מזומנים ושווי מזומנים
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
75.54%נכסים סחירים ונזילים
24.46%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
76.44%נכסים בארץ
23.56%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
10.73%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.01%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
8.53%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.63%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.35%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.66%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.51%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
3.85%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.30%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
3.27%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.10%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
2.80%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
2.72%פח"ק/פר"י
2.61%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.37%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
2.05%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
1.94%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.84%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.82%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
1.77%מניות זרות הנסחרות בארץ
1.56%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.53%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.51%מניות היתר
1.39%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
1.12%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
1.05%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.05%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.87%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.83%קרנות השקעה אחרות
0.62%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.57%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.49%ומעלה בחו"ל -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.45%הלוואות לעמיתים
0.44% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.39%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.29%הלוואות לא מובטחות
0.28%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.26%קרנות גידור בחו"ל
0.24%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
0.24%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.23%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.19%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.10%קרנות הון סיכון
0.09%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.06%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.06%קרנות נדל"ן
0.06%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.05%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%קרנות גידור
0.05%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.03%חייבים שונים
0.03%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.03%Warrants אופציות מסוג
0.02%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%בחו"ל לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.10%זכאים ירשם במינוס