סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  9792
שם תאגיד שולט:  מנורה מבטחים החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  קבוצות ביטוח
שם חברה מנהלת:  מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ
ותק:  2 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  50-60
תקופת דיווח:  08/17
מדיניות:  
שיעור דמי ניהול אחרון
0.79
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
3.97% 0.67%
שנה
5.11%
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.00% 0.00%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0 0
שארפ כל הקופות שארפ ענף
0 0
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 0
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
16.25 15.33
העברות בין קופות צבירה נטו
-5.27 -6.19
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
81.90% 3520.33
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,520.330.67%08/2017
3,505.521.10%07/2017
3,474.44-0.63%06/2017
3,498.411.00%05/2017
3,466.701.00%04/2017
3,433.380.28%03/2017
3,426.630.41%02/2017
3,417.480.08%01/2017
3,434.250.97%12/2016
3,400.580.50%11/2016
3,395.020.25%10/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
29.55%, חשיפה למניות
29.54%חשיפה לחול
20.48%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
25.19%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.66%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
19.10%אגח ממשלתיות סחירות
9.43%הלוואות
6.78%קרנות נאמנות
5.70%נכסים אחרים
5.02%מזומנים ושווי מזומנים
4.30%אגח קונצרניות לא סחירות
3.82%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
76.59%נכסים סחירים ונזילים
23.41%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
71.90%נכסים בארץ
28.10%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
11.39%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
7.81%מניות השייכות למדד תא 25/35
6.95%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.43%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
5.16%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.09%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
4.80%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.28%פחק/פרי
3.79%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
3.47%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
3.15%מניות השייכות למדד תא 75/90
3.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.52%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
2.49%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.45%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
2.24%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.85%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
1.84%קרנות השקעה אחרות בחול
1.79%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
1.78%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
1.77%מקמ
1.58%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
1.36%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.28%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.14%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.99%קרנות השקעה אחרות
0.88%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.87%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.82%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.76%קרנות הון סיכון בחול
0.74%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.71%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.68%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.57%מניות היתר
0.55%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.54%הלוואות לעמיתים
0.46%ומעלה בחול -AA בדירוג Tranch שכבת חוב
0.41% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.35%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.27%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.25%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.24%הלוואות לא מובטחות
0.22%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.20%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.19%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.18%ומעלה -AA הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.17%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.14%קרנות גידור בחול
0.11%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.11%קרנות נדלן
0.11%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.06%קרנות הון סיכון
0.06%חייבים שונים
0.05%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.05%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.04%קרנות גידור
0.04%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.03%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.02%קרנות נדלן בחול
0.01%בחול לא סחירות long אופציות על מדדים/נכסים אחרים
0.01%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%הלוואות בחול מובטחות בביטחונות אחרים
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה -BBB - תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
-0.01%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
-0.03%זכאים מס הכנסה
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.08%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.20%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח